Rychlá zpověď - hrudní chirurg Robert Lischke: Mortalita našich pacientů s koronavirem je obrovská

O transplantaci plic, koronaviru a jeho dopadech na život špičkového hrudního chirurga
24. února 2021
 
Hlavní stránka Nové články

Profesor Robert Lischke je přednostou III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, kterou v roce 2010 přebíral po legendárním profesorovi Pafkovi. Je to zároveň jediné pracoviště v Česku, kde se provádí transplantace plic, která je jedním z hlavních témat rozhovoru pro LP-Life.cz. Špičkový hrudní chirurg Robert Lischke také otevřeně řekl svůj názor na koronavirus a popsal jeho kruté dopady na pacienty po transplantaci plic.

Profesor Robert Lischke

Video

Pane profesore Lischke, vy jste společně s panem profesorem Pafkem stál u první transplantace plic u nás, která proběhla v roce 1997. Jak na ni vzpomínáte?

Je to přes 20 let, ale podstatné je, že si pamatuji téměř každý detail, protože to byl pro nás významný moment s velkým napětím, zejména pro profesora Pafka, který byl za všechno zodpovědný. Pamatuji si i tu zimu, protože jsme pro plíce jeli do nemocnice v Českých Budějovicích, byla strašná vánice a vraceli jsme se rychlostí 40 km/hod, protože se rychleji jet nedalo. Čekali jsme, že nám s transplantací pomůže náš učitel, profesor Klepetko z Vídně, který musel přistát v Brně, protože dál nemohl pokračovat, takže přijel až na konec operace, která naštěstí dopadla dobře.

Většinou provádíte transplantaci plic v noci. Proč?

Protože proces identifikace dárce probíhá většinou tak, že se ráno někde na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v některé nemocnici rozhodne, že bohužel má pacient pravděpodobně smrt mozku, a ta se musí nejdříve potvrdit dvěma vyšetřeními neurologa a následně zobrazovací metodou. Tento proces zabere několik hodin, a pokud se potvrdí smrt mozku a z pacienta se stane potencionální dárce orgánů, tak je potřeba doplnit řadu vyšetření jiných orgánů, jestli je možné akceptovat transplantaci, a ten proces se ukončí někdy v odpoledních či podvečerních hodinách. Pak se domlouvají jednotlivé transplantační týmy na době odběru, což je většinou ve večerních hodinách. Orgány jako plíce či srdce je zapotřebí implantovat okamžitě a v podstatě operovat současně, takže naráz operují dva týmy, kdy jeden provádí odběr a druhý operuje toho příjemce.

Jak vypadají plíce, které vyndáváte z hrudníku nemocného pacienta?

Ty jsou v naprosté většině případů makroskopicky a viditelně změněné tím patologickým procesem, takže jsou ošklivé. Buď jsou svráštělé, nebo mají plno průhledných bul a většinou je na první pohled vidět, že ty plíce jsou nemocné.

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m, Praha 7

Které onemocnění plic je nejnebezpečnější?

To lze těžko říct. Jsou asi dvě zásadní skupiny onemocnění, se kterými se potkáváme, a to jsou onemocnění, která vedou k dramatické dysfunkci a respirační insuficienci, tedy neschopnosti dýchat a potřebě inhalace kyslíku. To jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální a pacienti s cystickou fibrózou. Pak je obrovská skupina pacientů s rakovinou plic, která je jedna z nejčastějších, mnohdy často pozdě diagnostikována a problematicky léčitelná.

Děláte transplantaci plic i u pacientů s rakovinou?

Ne, protože většinou je ten zhoubný nádor už generalizovaný do uzlin a mimo plíce, takže se ví, že pokud bychom provedli transplantaci plic a podali pacientovi imunosupresiva, což musí být, protože tlumí imunitní systém, tak i ta imunitní ztlumená odpověď hraje roli s vypořádáním se s rakovinou. Jednoduše to nejde, protože to onemocnění by pokračovalo a pacient by stejně zemřel, a spíš by ta imunosupresní terapie celý proces jen urychlila.

Kdo jsou nejčastějšími dárci plic?

Poměr mužů a žen je stejně zastoupený a jsou to nejčastěji pacienti, u kterých došlo k cévní mozkové příhodě, nebo to jsou pacienti, kteří jsou po nějakém izolovaném traumatu hlavy.

A co lidé, kteří tragicky zesnuli po autonehodě?

Když někdo v dnešní době zemře během autonehody při současné kvalitě automobilů, tak se většinou nestane dárcem, protože jeho tělo je tak poničené, že to není možné.

Jak dlouho v průměru čeká pacient na nové plíce?

V průměru asi 3 až 4 měsíce, ale je to strašně individuální podle krevní skupiny, a hlavně podle velikosti plic i samotného pacienta. Takže když k nám nemocný přichází a my ho zařadíme na čekací listinu, tak víme, že se dočká velmi brzo, a naopak u pacientů, kteří mají především malé plíce, ať už v důsledku svého malého vzrůstu nebo v důsledku svého onemocnění, které výrazně zmenšuje hrudní dutinu (cystická fibróza), tak ty je potřeba zařadit velmi brzo, protože ti budou čekat něco přes rok.

Jak dlouho žijí lidé po transplantaci plic?

Ve všech registrech, protože výsledky jsou velmi pečlivě sledovány jak ve světě, tak samozřejmě i v našem centru, se udávají jednoroční, pětileté a desetileté přežívání. Jednoleté přežívání se pohybuje nad 80%, pětileté kolem 60% a desetileté kolem 30%. Samozřejmě se můžete stát i pacientem, který žije 20 let a více, to vy předem nevíte, ale výsledky přežívání jsou mnohem lepší než například u rakoviny.

Kolik bylo vašemu nejmladšímu pacientovi a o jaký případ se konkrétně jednalo? Žije stále tento pacient?

Byl to osmiletý chlapec s cystickou fibrózou, který byl trvale hospitalizovaný na ventilátoru tady na dětském oddělení v Motole, takže opravdu ve velmi vážném stavu. Získali jsme pro něj dětského dárce, což je velký problém.

Žije stále tento pacient?

Ano, žije. Tento chlapec je 5, 6 let po operaci a daří se mu velmi dobře, z čehož mám velkou radost. Normálně chodí do školy, ale teď během covidu samozřejmě ne.

Tento druh operace musí být psychicky náročný nejen pro vaše pacienty, ale i pro vás. Jak se s tím srovnáváte?

Jediná možnost, jak se s tím srovnat, je ta, že transplantaci budete provádět co nejčastěji. To znamená, že objem transplantací je důležitý pro celý tým, protože když něco děláte často, tak to potom děláte lépe a stane se to naprosto rutinní metodou.

Když operujete někoho známého, ať už kolegu nebo blízkého člověka, znamená to pro vás větší nátlak, nebo to spíše vnímáte jako poctu?

Pro mě osobně je to extrémní nátlak, proto se snažím těmto situacím vyvarovat, a mám plno skvělých kolegů chirurgů, takže své blízké přátele neoperuji.

Podstoupil byste vy sám transplantaci?

To je těžká otázka. Ta cesta je velmi trnitá a osud našich pacientů je skutečně tristní a velmi frustrující. Já ty pacienty a jejich statečnost skutečně obdivuji a sleduji je s velkým respektem. Když bych byl ve stavu, jako když jsou naši pacienti před transplantací, tak bych si velmi dobře uvědomil, že nemám jinou možnost a transplantovat plíce bych si samozřejmě nechal. Je nutné si uvědomit, že ti pacienti se před transplantací skutečně dusí a o dušnosti se ví, že to je jedno z největších utrpení, které člověka může potkat.

Co v rámci transplantace plic považujete za nejhezčí moment?

Nejhezčí moment je, když obnovíme oběh v plíci a ta plíce začne dýchat. Jednak je to hezký pohled, který nás nikdy neomrzí, a zároveň je spojený s úlevou, protože v té chvíli tušíte, že implantace plíce se povedla a bude pravděpodobně dobře fungovat. Blíží se konec operace a je to opravdu euforický moment.

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč, Praha 7

Takže se s každým pacientem empaticky spojujete?

Určitě, protože já si myslím, že to je extrémně důležité, aby mě nepostihl syndrom vyhoření. Je nezbytné být v kontaktu s pacienty a ovědomovat si, co pro ně děláme a jaký to má smysl. Někdy jsou období, kdy se daří více a někdy méně, takže být s těmi pacienty a radovat se z těch úspěchů je cesta, jak si udržovat duševní zdraví.

Už rok čelíme pandemii koronaviru. Jaký dopad má koronavirus na vaši práci?

Ten dopad je v mnoha rovinách. Když bych se díval čistě za chirurgickou kliniku, tak jednak v jarní i podzimní vlně jsme logicky museli omezit plánované výkony, takže to znamená, že jsme se dostali do situace, že jsme byli nuceni provádět určitou selekci, což samo o sobě je velmi problematické jak eticky, tak organizačně, ale prostě nebylo zbytí, protože ty kapacity nebyly a stále nejsou tak, jak jsme zvyklí.

Pak je zde další úhel pohledu, protože každý, kdo má podstoupit operaci, musí být testován na covid, to je organizačně nesmírně složité.

Další rovina je používání ochranných pomůcek, styk s obrovským množstvím pacientů a kolegů, takže obava, že se sami nakazíme, že nakazíme své kolegy, protože se nakazila spousta doktorů i sester.

V kontextu transplantačních programů se jedná o nedostatek dárců, naši pacienti se po transplantaci nakazili covidem a mají obrovskou mortalitu, která se blíží ke 30%, což je logické, protože cílový orgán pro covid-19 jsou plíce.

Takže řadíte pacienty s transplantací plic mezi tu nejrizikovější skupinu?

My jsme se na jaře, když přišla první vlna, velmi obávali, protože jsme o ní nevěděli vůbec nic. S obrovskou úlevou jsme zjistili, že se žádný pacient nenakazil, ale bohužel v druhé vlně se nám nakazilo zhruba 30 pacientů a z toho třetina zemřela, takže i přesto, že jsme pacienty důsledně informovali, aby maximálně dodržovali hygienická opatření, aby se s nikým nestýkali a používali ochranné pomůcky, tak někteří pacienti onemocněli a následně zemřeli.

Jaký máte na koronavirus názor?

Asi se odvíjí od té situace, kterou tady vidím. Je to extrémně vážná infekce s nepredikovatelným průběhem, to znamená, že bychom k ní měli přistupovat s obrovským respektem. Nakonec já sám jsem onemocněl se středně těžkým, možná spíše lehkým průběhem, ale symptomatologii jsem měl jako u těžké chřipky, a můj osmdesátiletý otec teď na začátku ledna bohužel zemřel. Byl covid pozitivní a covid nepochybně urychlil jeho základní onemocnění, takže to zasáhlo i naši rodinu.

Na druhou stranu vnímám i fakt, že musíme odkládat operace u jiných pacientů se závažným onemocněním jako je rakovina, protože extrémně děláme onkochirurgii, takže je nutné říct, že není jen koronavirus, ale jsou i pacienti s jinými vážnými chorobami.

Pak také vnímám dimenzi ekonomickou, která postihuje některé profese. Mně je líto těch lidí, kteří nemohou pracovat a jejich odvětví dramaticky skomírají, tak na ty hodně myslím, protože nevím, jak bych se s takovou situací vypořádal.

Myslíte si, že opatření jsou přímo úměrná vážnosti té infekce?

Já tomu vůbec nerozumím v tom smyslu, že bych dokázal posoudit, jaké opatření má jaký dopad, ale my vidíme tu realitu v nemocnicích, takže to, že je potřeba s tou nemocí bojovat všemi možnými způsoby, je nepochybné.

Obrovskou vlnu kritiky vyvolala reklamní kampaň na propagaci očkování, za kterou vláda zaplatila influencerům půl milionu korun. Jaký na to máte názor?

No, já jsem to samozřejmě registroval, ale nechci to úplně komentovat, protože si myslím, že ten kontext je velmi složitý, já ani žádné sociální sítě nepoužívám. Ale jen to, že oslovují teenagery a mladé lidi, kam to nepochybně bylo směřované, moc nechápu, protože problémy máme úplně někde jinde. Navíc výdaje jsou omezené, a tak si musím sakra rozmýšlet, na co těch půl milionu použiji.

Na závěr bych chtěla zmínit i vaši filmařskou zkušenost, jelikož jste ve snímku Stíny horkého léta ztvárnil syna Marty Vančurové a Juraje Kukury. Jak jste se k tomu dostal?

Chodil jsem do základní školy v Ostrovní ulici, najednou se otevřely dveře a přišli nějací lidé ze štábu a hledali černovlasého kluka, který bude podobný Kukurovi. Chtěli po mně říct nějaký vtip, aby zjistili, že jsem schopný mluvit, pak si mě vybral režisér podle nějaké fotky.

Jak se díváte na to, že se pan profesor Pirk objevuje v seriálu Ordinace v růžové zahradě II? Není to ve vašich očích dehonestace profese?

(smích) Za prvé to vůbec nevím a za druhé, Jan Pirk je člověk, kterého si velmi vážím. Měl jsem tu možnost s ním operovat a udělali jsme spolu několik kombinovaných transplantací. To je asi vše, co k tomu mohu říct.

Takže kdyby vám přišla podobná nabídka, zvážil byste ji?

Určitě ne. (smích)

Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně štěstí v osobním i profesním životě. 

Rychlá zpověď:

Kolik transplantací plic provedl váš tým?

Náš tým provedl za více než 20 let 500 transplantací plic.

Kolik % pacientů přežije transplantaci plic?

1 rok 80-90%, 5 let 60%, 10 let 30%. To jsou výsledky mezinárodních statistik a velmi podobné výsledky našeho centra.

Jak dlouho přibližně trvá tato operace?

Minimálně 6 hodin, ale často mnohem víc. Těch 12 hodin.

Jsou častějšími dárci plic muži, nebo ženy?

Poměr mužů a žen je stejně zastoupený.

Míváte před operací strach?

Trošku někdy. Respekt určitě.

Jakou hudbu si pouštíte na sále?

Čím jsem starší, tak tím víc žádnou a mám rád ticho.

Co je nejtěžšího na vaší profesi?

Skutečně nedělat chyby a dělat vše co nejlépe, jak jde.

Co byste vzkázal silným kuřákům?

Ať okamžitě přestanou kouřit.

V jaké míře vám koronavirus komplikuje vaši práci?

Velmi, ve všech směrech. V kontextu transplantací je koronavirus pro pacienty po transplantaci plic velký problém.

Zachrání nás vakcína?

Nepochybně se bude na té záchraně podílet asi tou nejzásadnější měrou.

Chtěl byste se stát ministrem zdravotnictví?

Nikdy. Ani teď, ani nikdy dříve.

Kdy jste byl naposledy u doktora?

Asi přes třemi měsíci, když jsem si zlomil nohu.

Máte zdravé plíce?

Doufám, že ano.

Jakou nejcennější radu vám dal pan profesor Pafko?

Abych si nemyslel, že to, co si myslím já, je správně a automaticky si to myslí všichni ostatní lidé.
Dotazovaný se ptá redaktora:

Jak se dneska máte?

Mám se skvěle, děkuji.
Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (6)

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD
Profesor Lischke s profesorem Pafkem
Profesor Lischke a Pafko s cenou České transplantační nadace za rozvoj transplantační medicíny za rok 2015
Profesor Lischke během operace
Profesor Lischke během přednášky
View photo gallery

O autorovi

Jmenuji se Šárka Peková a jsem zapálená do módy a cestování. Moji velkou slabostí je také fotbal, což je pro ženu celkem netradiční záliba, ale já jsem zkrátka sama sebou. Ve svém volnu nejraději trávím čas se svojí rodinou a přáteli. Ráda si také zajdu na procházku do přírody se svým psem Samem nebo do kina na nějakou romantickou komedii či film podle skutečné události.
Šárka Peková
Luxusní bydlení Praha
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Okolí Prahy

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ

7 + 1 423 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Praha 5

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

8 + 1 471 m²
55 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m

2 + KK 51 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem
Praha 1

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

4 + KK 245 m², ter. 28 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m
Praha 4

Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m

3 + KK 106 m², ter. 14 m²
14 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852
Okolí Prahy

Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852

7 + KK 225 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

4 + KK 232 m², ter. 38 m²
24 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč

5 + KK 162 m², bal. 10 m²
29 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město

3 + 1 123 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m
Praha 10

Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m

4 + KK 131 m², ter. 20 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m
Praha 6

Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m

4 + KK 119 m², ter. 9 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m
Okolí Prahy

Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m

7 + KK 420 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč
Praha 6

Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč

3 + KK 126 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Praha 7

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m

4 + KK 163 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

3 + KK 121 m², bal. 10 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město

2 + KK 121 m², ter. 50 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké
Praha 6

Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké

5 + KK 285 m²
95 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 113m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 113m

3 + KK 113 m², ter. 8 m²
19 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m

2 + 1 67 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
57 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2
Praha 3

Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2

4 + KK 289 m², ter. 107 m²
85 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m
Praha 7

Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m

3 + KK 85 m², bal. 4 m²
15 452 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2
Praha 1

Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2

2 + 1 108 m², ter. 14 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m
Praha 1

Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m

5 + KK 217 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m

1 + KK 24 m²
29 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 105m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 105m

3 + 1 105 m²
40 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m

6 + KK 226 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní prvorepubliková vila na prodej v Praze

Luxusní prvorepubliková vila na prodej v Praze

9 + 2 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m

3 + KK 48 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 2 - Vinohrady - 36m2
Praha 2

Pronájem bytu Praha 2 - Vinohrady - 36m2

1 + KK 36 m², bal. 1 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks