Hlavní stránka Nové články

Nehledejte v názvu nic nadpřirozeného, nebo magického. V Kolowrátku jde čistě o odkaz na rodové jméno. “Jestliže v některých případech konáme i zázraky, tak je to jenom dobře...,“ řekla v rozhovoru předsedkyně správní rady Nadačního fondu Kolowrátek a správkyně rodového majetku starobylého šlechtického rodu krakovských Kolovratů, JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowsky.

Nadační fond Kolowrátek zní až pohádkově. Je i historie Kolowrátku nadpřirozená?

Přáním Tomáše Kolowrat-Krakowského, mého životního partnera, vždy bylo podporovat zejména děti. Především talentované, dále handicapované, či jinak znevýhodněné. Našim záměrem bylo, spolu s dětmi Maximilianem a Francescou, završit Tomášovy charitativní aktivity, proto jsme u příležitosti jeho nedožitých 65. narozenin založili nadační fond, jehož název přiznává rodinný charakter a zaměření fondu. Proto Kolowrátek, tedy nehledejte vtom nic nadpřirozeného, nebo magického, čistě odkaz na rodové jméno. A jestliže v některých případech konáme i zázraky, tak je to jenom dobře..

Proč jste fond vlastně založila?

Velmi často jsem s Tomášem hovořila o pomoci a podpoře nadací, nadačních fondů, nebo jednotlivců. Stávalo se, a to velmi často, že se na něj s žádostmi obraceli a prosili ho o příspěvek na tu či onu akci či projekt. Snažil se vždy všem nezištně vyhovět, ale nejvíce nám leželo na srdci, abychom mohli adresně podporovat konkrétní osoby a projekty. Tomáš za nejdůležitější službu považoval podporu dětí, které jsou nejvíce zranitelné a bez podané ruky dospělého se neobejdou.

Čím se váš nadační fond zabývá?

Nadační fond Kolowrátek pomáhá především jednotlivcům, dětem zdravotně postiženým či dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Jsme si vědomi toho, že každý den klade na tyto děti a jejich blízké velké nároky. Snažíme se jim alespoň částečně jejich život ulehčit, a proto přispíváme např. na zdravotní pomůcky, pojízdné speciálně upravené vozíčky nebo kočárky. A v některých případech i na odborného asistenta.

Luxusní vila na prodej, Dolní Měcholupy - 616m
Luxusní vila na prodej, Dolní Měcholupy - 616m, Praha 10

Dalšími počiny Kolowrátku je podpora vzdělávání a kultury. Kolowrátek svými nadačními aktivitami pomáhá nadaným dětem, které z finančních důvodů nemohou dále rozvíjet své nadání.

Cílíme i na sociálně znevýhodněné rodiny, které si nemohou dovolit posílat své členy do zájmových kroužků, či je podporovat při studiu na střední odborné nebo nebo vysoké škole. Jsme patrony Dětského domova v Tachově. Pomohli jsme zařídit dětské pokojíčky, zakoupit novou kuchyňskou linku, televize. Přispěli jsme na startovací byty pro děti, které po dosažení 18 až 19 let musí dětský domov opustit. Nadační fond Kolowrátek je také generálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, který pomáhá mladým začínajícím umělcům v oboru vážné hudby.

Kam až sahá mecenášská tradice rodu?

Domnívám se, že nebude na škodu, když uvedu několik příkladů, které dokumentují bohatou mecenáškou historii kolowratského rodu, která započala již ve 14. století u Albrechta staršího z Kolowrat. V roce 1355 doprovázel Karla IV. na korunovaci do Říma. Na zpáteční cestě byli v Pise přepadeni povstalci. Tehdy učinil slib, že pokud přežije, založí klášter Řádu sv. Augustina v Dolním Ročově, a svůj závazek splnil. Štědrým donátorem chrámového umění byl v 15. století Hanuš II. z Kolowrat, který mimo jiné daroval do Svatovítského pokladu svůj stříbrný, drahokamy posázený Kolowratský plenář s relikviemi českých patronů. Plenář je nyní k vidění na Pražském hradě v Kapli sv. Kříže.

Dalším významným mecenášem rodu Kolowratů byl hrabě František Antonín, první ministerský předseda rakouské monarchie, mecenáš české vědy a kultury, president Královské české společnosti nauk, spoluzakladatel Národního muzea, kterému ve své závěti odkázal vzácnou knihovnu o 35 000 svazcích a sbírku minerálů.

V neposlední řadě stojí za zmínku i Jan Nepomuk, člen správního výboru Národního muzea a kurátor Matice České. Podporoval české národní obrození, dostavbu chrámu sv. Víta a přispěl třetí nejvyšší částkou na stavbu Národního divadla. Božena Němcová ho líčí ve své povídce Pohorská vesnice jako dobrého hraběte Hanuše Březenského.

V mecenášské tradici rodu Kolowratů pokračoval i hrabě Jindřich, který v roce 1993 pronajal Národnímu divadlu na 20 let Kolowratský palác za symbolickou jednu korunu. Dnes je v pronájmu za „stejnou cenu“ sousední provozní budova, která je nezbytně nutná pro zajištění zázemí a chodu Stavovského divadla.

Výčet mecenášů v rodu Kolowratů a jejich skutků je skutečně bohatý. Nadační fond Kolowrátek tedy navazuje na „dobré dílo“ a snaží se tuto kontinuitu nepřerušit.

Jak vybíráte děti, o které pečujete?

Nadační fond poskytuje finanční podporu na základě pečlivého posouzení každé jednotlivé žádostí členy správní rady NF Kolowrátek. Aby naše pomoc mohla být rychlá a efektivní, vytvořili jsme na našich webových stránkách formulář žádosti o nadační příspěvek. Zde jsou obsaženy všechny důležité otázky, na které potřebujeme znát odpovědi, abychom mohli rozhodnout komu pomoci. Věřte, není to vůbec jednoduché. I vzhledem k velkému počtu žádosti bylo nezbytné stanovit určitá kritéria a ty při rozhodování o poskytnutí finanční pomoci důsledně dodržovat.

Platí u vás nějaká věková hranice?

Ano. Upřednostňujeme především děti a mladé lidi, kdy určitým limitem je dokončené vysokoškolské vzdělání.

Máte i nějaké omezení v pomoci?

Nadační fond Kolowrátek je tzv. rodinná fundace. Jsme tedy limitování vlastními prostředky a finančními možnostmi. Důležité je, že veškeré prostředky, které získáme, do posledního pětníku předáváme potřebným.

A omezení v poskytování nadačních příspěvků – Nadační fond Kolowrátek se řídí ze zákona svým statutem, který neumožňuje přispívat na dluhy žadatelů, ať již vznikly z jakéhokoli důvodu.

Pomáháte tedy především finančním způsobem?

Ano. V převážné většině je to tak. Pokud však žadatel potřebuje právní radu, jsme schopni mu pomoci.

Prodej luxusního bytu, Karlín - 100m
Prodej luxusního bytu, Karlín - 100m, Praha 8

Pokud poskytujete pomoc, jsou vaši zaměstnanci speciálně vyškolení nebo jde vesměs o zdravotníky?

Všichni členové správní rady a další spolupracovníci pracují pro Kolowrátek jako dobrovolníci. Bez nároku na odměnu odvádí odpovědnou a časově náročnou práci. Proto můžeme všechny finanční prostředky poskytnout přímo na pomoc konkrétnímu žadateli.

Na co aktuálně nejvíce sháníte finance?

Každoročně se navyšuje počet individuálních žádostí o pomoc.

Je těžké oslovit potencionální sponzory a mecenáše? A co jim nabízíte?

Jsme si vědomi toho, že s ekonomickým růstem, který teď zaznamenáváme, nemusí růst přímo úměrně i ochota podniků a jednotlivců podporovat neziskový sektor. Proto si velmi vážíme toho, že máme stabilní okruh dárců, kteří nám důvěřují a pomáhají nám svými dary naplňovat poslání Kolowrátku. Jsem však optimista, a tak ve své snaze získat na svou stranu další příznivce neustáváme. Snažíme se oslovovat další potencionální donátory. Věnujeme mnoho úsilí tomu, jak správně prezentovat poslání Kolowrátku na profesionální úrovni, přesvědčit je, že naše práce má jasný směr, že o něco přesného a cílevědomého usilujeme. Chceme povzbudit jejich důvěru, že našim prostřednictvím se dostane jejich pomoci mnoha potřebným, že jejich finanční dary budou bezezbytku odpovědně rozděleny.

Jakým způsobem je oslovujete nebo jak se oni mohou na vás obracet?

Dopisy, osobní kontakty, benefiční koncerty. Máme i své webové stránky www.kolowrat.cz, a facebook na kterých Nadační fond Kolowrátek informuje o svých aktivitách.

Bývá konec roku, pro získání finančních prostředků snaží?

I když je konec roku spíše spojen s bilancováním a s hodnocením našeho snažení za celý uplynulý rok a plánováním dalších aktivit, jež by vedly k rozvoji a prosperitě, vnímám, že adventní čas má svou sílu a otevírá lidská srdce ke konání dobročinnosti.

Mám radost, že každoročně pomáhají i zaměstnanci Kolowratových lesů, a.s., když tato jejich aktivita vznikla zcela spontánně. Již čtvrtým rokem pořádají myslivecký bál, jehož výtěžek je věnován NF Kolowrátek. Vnitřně mě těší a naplňuje, že jsem obklopena lidmi, kteří bez ohledu na své zájmy hledají cesty, jak vnést radost a pomoc do životů dětí, které často ani neznají jménem.

Je potěšující, že se organizují různé vánoční bazary, jejichž výtěžek jde právě ve prospěch nadací či nadačních fondů, benefiční koncerty či akce konané ve prospěch dětských domovů. Sama se těchto akcí ráda zúčastňuji. Letos to byl vánoční bazar Nadace Vize 97, vánoční setkání v Centru Paraple nebo úžasné vystoupení dětí z dětských domovů na piazzettě Národního divadla, které organizovalo sdružení Dejme šanci dětem.

Chystáte pro děti vánoční program?

Jak jsem již zmiňovala, jedním z našich dlouhodobých projektů je podpora Dětského domova v Tachově. Bývá zvykem, že každý rok jezdí spolupracovníci a členové správní rady NF Kolowrátek na pozvání ředitele domova pana Zdeňka Kropáče za dětmi na mikulášskou oslavu s bohatou nadílkou, ale také s finančním darem.

Letos ale došlo ke změně a děti přijely za námi do Prahy. S jejich hudebním souborem Kaštánek jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Kromě oblíbených mikulášských balíčků je pod vánočním stromečkem čekalo další překvapení – šek na 60.000 Kč. Tolik se letos vybralo na zmíněném mysliveckém bále. Tyto peníze budou využity na jejich volnočasové aktivity, různé kroužky či výlety.

O co si nejvíce píší k Ježíškovi?

Záleží na věku dítěte. Ty nejmenší si přeji samozřejmě hračky, stavebnice, kolo či koloběžku. Ty větší do vánočních přání kreslí sportovní oblečení, sportovní obuv, slečny kosmetiku, hezkou zimní bundu.

Jaký bude v Kolowrátku rok 2017?

Doufám a věřím, že příznivý. Rádi bychom zvýšili povědomí o Nadačním fondu Kolowrátek a více se proto věnovali jeho prezentaci.

Co byste si vy nejvíce přála do nového roku 2017?

Když si pročítám ony desítky žádostí o podporu, je pro mě novoroční přání jasné: važme si zdraví a lásky našich bližních a udělejme vše pro to, abychom vnesli více radosti do života všech potřebných.

Na co by neměli lidé především v životě zapomínat?

Zní to jako klišé, ale jsou životem ověřené hodnoty, které nám vždy pomáhají v těžkých životních okamžicích opět vstát a jít: láska, naděje, víra. A především vážit si každého dne, mít úctu jeden k druhému a umět se radovat třeba i z maličkosti.

Více o aktivitách nadačního fondu Kolowrátek se dozvíte ZDE.

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (6)

Benefit concert
Dětský domov Tachov
Myslivecký bál
National Theatre
NF kolowrátek - příspěvek na auto
View photo gallery

O autorovi

Miluji cestování a poznávání jiných světů. Zajímá mě kultura, design, knihy. Ráda objevuji nové věci a ještě raději o nich píšu. Předchozí práce v reklamní agentuře mi dala široký rozhled, který teď uplatňuji ve svém psaní.
Eva Ledecká
Kolowratský palác
Ovocný trh 6
110 00 Praha
Česká republika
kolowratek@kolowrat.cz
+420 224 947 319
Luxusní bydlení Praha
Luxusní vila na prodej, Dolní Měcholupy - 616m
Praha 10

Luxusní vila na prodej, Dolní Měcholupy - 616m

10 + 1 616 m², ter. 89 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Karlín - 100m
Praha 8

Prodej luxusního bytu, Karlín - 100m

2 + KK 100 m², bal. 13 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m

6 + KK 632 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Penthouse Troja 309m
Praha 7

Penthouse Troja 309m

5 + KK 309 m², ter. 52 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Vila na prodej Praha 6 - 502m
Praha 6

Vila na prodej Praha 6 - 502m

Atypický 502 m²
49 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou na prodej - Praha
Praha 1

Luxusní penthouse s terasou na prodej - Praha

4 + KK 221 m², ter. 75 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
39 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 6 - Nebušice
Praha 6

Luxusní vila na prodej, Praha 6 - Nebušice

7 + KK 261 m²
44 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu Villa Bianca - Praha
Praha 6

Pronájem luxusního bytu Villa Bianca - Praha

5 + KK 195 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní dům na pronájem na Praze 9 - Čakovice
Praha 9

Luxusní dům na pronájem na Praze 9 - Čakovice

8 + KK 315 m², ter. 55 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
120 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem na Praze 4-52m
Praha 4

Byt na pronájem na Praze 4-52m

2 + KK 56 m², bal. 4 m²
16 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 130m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 130m

4 + KK 130 m², bal. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 109 m²
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 109 m²

3 + KK 109 m²
17 942 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

3 + KK 101 m², ter. 24 m²
34 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 387m2
Praha 1

Kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 387m2

Atypický 387 m²
155 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Vinohrady - 138
Praha 3

Luxusní byt na pronájem, Vinohrady - 138

3 + 1 138 m², ter. 33 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
50 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 - Staré Město
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 - Staré Město

4 + 1 197 m², ter. 22 m²
56 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

5 + KK 178 m², bal. 30 m²
55 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

2 + KK 77 m², bal. 6 m²
24 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

3 + KK 101 m², bal. 24 m²
34 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

2 + KK 77 m², bal. 6 m²
24 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu 2+1, Praha - Barrandov, 60m
Praha 5

Pronájem bytu 2+1, Praha - Barrandov, 60m

2 + 1 60 m², bal. 6 m²
18 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu Praha
Praha 4

Pronájem luxusního bytu Praha

4 + KK 246 m², ter. 39 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem - Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Luxusní byt na pronájem - Praha 1 - Nové Město

2 + KK 46 m², bal. 1 m²
29 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4
Praha 4

Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4

3 + KK 137 m², ter. 17 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4
Praha 4

Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4

3 + KK 137 m², ter. 17 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem Na Hřebenkách - Praha
Praha 5

Luxusní byt na pronájem Na Hřebenkách - Praha

4 + KK 199 m², ter. 14 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady
Praha 2

Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady

2 + KK 57 m²
11 700 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 721m
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 721m

Atypický 721 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt - Praha 1 - Petrská čtvrť - 130m
Praha 1

Prostorný byt - Praha 1 - Petrská čtvrť - 130m

4 + 1 130 m²
20 755 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - 135
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - 135

3 + 1 135 m²
33 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad
Praha 2

Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad

3 + KK 130 m², bal. 1 m²
65 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 1+1, Nové Město, 32
Praha 1

Prodej bytu 1+1, Nové Město, 32

1 + 1 32 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m
Praha 5

Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m

3 + KK 115 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní investiční byt - Praha 1 - 80m
Praha 1

Luxusní investiční byt - Praha 1 - 80m

2 + KK 80 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 76m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 76m

2 + 1 78 m², bal. 2 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt v historické budově Praha 6 - 210m
Praha 6

Byt v historické budově Praha 6 - 210m

4 + KK 210 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks