Stydím se vyjít na ulici aneb Můj přítel je černoch! Češi a jejich předsudky

Co ovlivňuje atraktivitu k jinému etniku? Buďte ve světě plném chaosu přesně tím, (s) kým být chcete.
19. listopadu 2021
 
Hlavní stránka Nové články

Žijeme v době, kdy se gender u lidí mění jako den a noc, a kde ani barva pleti, neboli odlišnost etnika, už není žádným kritériem. Tedy neměla by. Přesto se stává, že jakákoliv odchylka od společností nastaveného normálu zvedá stále ještě lidi ze židle. U xenofobních společností více. Důvodem je většinou strach z něčeho, co se vymyká normálu.

Heidi Klum a Seal

Trendy a vzorce smíšeného partnerství

Smíšenost párového soužití je velice aktuálním tématem, jelikož se v této globalizované době etnika mísí a často mezi sebou doslova splývají.

V roce 1967, kdy byly ve Spojených státech zrušeny zákony o miscegenaci, byly 3 % všech novomanželů sezdáni s někým, kdo měl jinou rasu či etnický původ. Od té doby se sňatkové sazby neustále zvyšují. V roce 1980 se podíl těchto sňatků smíšených novomanželů zhruba zdvojnásobil na 7 %. A do roku 2015 se počet zvýšil na 17%.

Na obrázku je smíšený pár
Na obrázku je smíšený pár • Zdroj: Freepik

Celkově řečeno, více než 670 000 novomanželů v roce 2015 uzavřelo manželství s někým jiné rasy nebo etnického původu. Pro srovnání, v roce 1980, prvním roce, za který jsou k dispozici podrobná data, to udělalo asi 230 000 novomanželů.

Dlouhodobý roční nárůst novomanželů, kteří si berou někoho jiného rasy nebo etnického původu, vedl k dramatickému nárůstu celkového počtu osob, které jsou v současné době v manželství - včetně těch, kteří se nedávno vzali, i těch, kteří tak učinili před několika lety nebo dokonce desetiletími. V roce 2015 činil tento počet 11 milionů - 10 % všech sezdaných. Podíl se ztrojnásobil od roku 1980, kdy 3 % sezdaných lidí - celkem asi 3 miliony - měli manžela / manželku jiné rasy nebo etnického původu.

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

Smíšenost genderu

Gender jako takový má vyjadřovat především sociální pohlaví. Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, označuje pojem gender kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži.

A tak se stává, že smíšený může vlastně být i vztah stejnopohlavního páru, jakožto také vztah dvou lidí odlišné barvy pleti či národnosti a kulturních zvyků.

Jisté odlišnosti

V dnešní době se vlivem multikulturních změn tak často stává, že spolu začnou žít lidé, kteří mají naprosto jiný původ, jsou z jiné země, a tak možná očekávají i jistá pravidla, kterými se jejich vztah nakonec bude řídit. Je tedy jedno, kdo s kým žije, otázkou zůstává, zda si ti dva rozumnějí. S původem ale dědíme i svou kulturu, kterou si chtě nechtě do vztahu neseme. A tak to, v čem jsme vyrostli a co nakonec formovalo naši osobnost, ale také pohled na to, co ve vztahu je a co není přípustné, neseme dál a nelze se od toho zcela odprostit.

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město, Praha 1

Jaké sňatky vedou?

Celkově se o zvýšení počtu sňatků genderově odlišných partnerů zapříčinily páry, kde si manžel černoch bral bělošku, v roce 1980 tyto páry tvořily zhruba 3 % a do roku 2015 došlo k procentuálnímu nárůstu na 18 %. U Asiatů je to pak 29 % a u Hispánců 27 %.

Na obrázku je smíšený pár
Na obrázku je smíšený pár • Zdroj: Freepik

Důvodem je také to, že mnoho z nich se přestěhovalo za lepšími podmínkami do zemí původně "bílých" obyvatel, a tak je třeba zmínit, že pravděpodobnost sňatku úzce souvisí s tím, kde daný člověk žije. Vlivem migrace pak vzniká mnohem více smíšených párů a jednoznačně záleží na komunitě, kde daný člověk žije.

“Smíšené partnerské páry byly již v roce 1993 v USA na denním pořádku, tudíž zde nikdo nepochybuje o tom, že takové partnerství vzniklo na základě citové vazby,”

řekl pro LP-Life.cz, PhDr. Karel Humhal.

Velikost každé rasové a etnické skupiny může také ovlivnit míru sňatků tím, že ovlivní skupinu potenciálních manželských partnerů na „trhu s manželstvím“, který tvoří všichni novomanželé a všichni svobodní dospělí dohromady. Například u bělochů, kteří tvoří největší podíl populace USA, je více pravděpodobné, že si vezmou někoho stejné rasy jednoduše proto, že většina potenciálních partnerů je “bílá”. A příslušníci menších rasových nebo etnických skupin mohou mít větší pravděpodobnost uzavření manželství, protože jejich rasu nebo etnický původ sdílí relativně málo potenciálních partnerů.

Síla genderových vzorců

Přestože mezi novomanžely neexistuje žádný celkový genderový rozdíl v sňatcích, u některých hlavních rasových a etnických skupin se objevují zcela odlišné genderové vzorce.

Jeden z nejdramatičtějších vzorců se objevuje u černých mužů: Černoši mají dvakrát větší pravděpodobnost než černošky, že si za partnera zvolí jedince jiné rasy nebo etnického původu (24 % vs. 12 %). Tento rozdíl mezi pohlavími je dlouhodobý - v roce 1980 bylo 8 % nedávno ženatých černochů a 3 % jejich ženských protějšků sezdaných s někým jiné rasy nebo etnického původu.

Významná genderová propast v sňatku je zjevná i mezi asijskými novomanžely, i když tato mezera probíhá opačným směrem: něco málo přes jednu třetinu (36 %) asijských žen má manžela jiné rasy nebo etnického původu, zatímco pouhých 21% asijských mužů má za partnerku ženu jiné rasy. Tato genderová propast trvá již od roku 1980, kdy dosahovala téměř stejných cifer.

S titulem zjevně roste chuť

I tak by se dal nazvat další faktor, který smíšená partnerství a následně i manželství bezesporu ovlivňuje, a tím je dosažené vzdělání. Lidé mající bakalářské a vyšší vzdělání jsou časteji ve vztazích s někým odlišné kultury než ti, jež vzdělaní nejsou. V tom je hlavní rozdíl oproti roku 1980, kdy vzdělání tuto formu partnerství neovlivňovalo prakticky vůbec.

Názory na mezirasové partnerství se také liší podle dosaženého vzdělání. Američané s alespoň bakalářským titulem mnohem častěji než ti s nižším vzděláním tvrdí, že více lidí různých ras uzavírajících manželství je pro společnost dobrá věc (54 % osob s bakalářským titulem nebo více vs. 39 % osob s nějakým typem magisterského vzdělání a 26 % osob s doktorandským diplomem nebo méně).

Co na to veřejnost?

Ta se zdá být tomuto kroku vlastně nakloněná. Ve Spojených státech se většina dospělých shoduje v tom, že trend, kdy sňatek uzavřou lidé odlišných etnik, je vlastně přínosem pro americkou společnost.

Na obrázku je smíšený pár
Na obrázku je smíšený pár • Zdroj: Freepik

Nový průzkum Pew Research Center uvádí, že zhruba čtyři z deseti dospělých (39 %) nyní tvrdí, že je to skutečně vítaný a dobrý krok pro společnost oproti roku 2010, kdy tento názor sdílelo pouhých 24 %. Oproti tomu počet těch, jež byli proti takovému svazku, od roku 2010 mírně poklesl, a to z 13 % na 9 %.

Na věku záleží

Tedy alepsoň co se názoru týče. Postoje k mezirasovému partnerství se tak skutečně liší podle věku. Zatímco 54 % lidí ve věku 18 až 29 let uvádí, že rostoucí prevalence je dobrým krokem pro společnost, pouhých 26 % lidí nad 65 let sdílí podobný názor.

Pojďme do ulic

Statistiky mohou být skvělým ukazatelem toho, jak obecně se na nějakou problematiku společnost dívá. Je ale třeba zaměřit se také na jednotlivce a jejich vlastní zkušenosti. Není to rozhodně jen o barvě pleti. S tím nezbývá než souhlasit. To, že má někdo jiný “odstín” kůže ve své podstatě nehraje žádnou roli. Buď se vám líbí anebo ne. Kulturní vzorce jsou však zaryté mnohem hlouběji než to, co vidíme na první pohled.

Příběh Dagmar

Obyčejná zdravotní sestra, která se vdala za muže neměcké národnosti, a kdyby jí to někdo řekl, co ji čeká, nikdy by se tam dle svých slov asi nehnala.

“Myslíte si, že láska hory přenáší, ale realita je tomu někdy na hony vzdálená, když po několika měsících sundáte růžové brýle. Problémy jsou všude a je třeba je řešit a neutíkat od nich, ale te rozdíl v kulturách jen těžko změníte,”

řekla pro LP-Life.cz Dagmar Schambeck.

Dagmar se zamilovala do Němce, a odstěhovala se s ním právě do jeho země. Lepší podmínky pro život však často sužovaly právě rozdíly způsobené tím, v čem oba dva vyrostli a na co byli zvyklí. Lišily se nejen kulturní vzorce, ale také vzorce z rodiny. 

A nešlo jen o to, že odešla do země, kterou vlastně neznala, ale že právě tam byla cizincem, který se řeč učil za pochodu a všechny své blízké nechal “doma”.

Být cizincem

Cizincem jste všude, kde jste se nenarodili. Alespoň na začátku ano. Postoje lidí k těm, jež do jejich země vstoupí, se liší na základě mnoha faktorů. Záleží na zemi, kam jdete, na vzdělání, protože čím vyšší vzdělání, tím více kultur člověk zná a je k nim více tolerantní.

Stejné je to také u nás. Postoje české populace k cizincům různých národností se výrazně liší. Mezi faktory ovlivňující vztah k jednotlivým národnostem jsou obeznámenost se zemí, ze které daný cizinec pochází, geografická a kulturní vzdálenost a dokonce podobnost politického či ekonomického systému České republiky a země původu cizince. Tak například historickou minulostí podmíněný vztah české společnosti k migrantům z východu, a zvláště z bývalého sovětského bloku, je výrazně jiný než k migrantům ze západních zemí.

Dle dostupných výzkumů je ukázalo, že nejvíce sympatičtí pro většinovou českou populaci jsou západoevropské národy a také Slováci a naopak, nejméně sympatičtí jsou národnosti bývalého Sovětského svazu a Asiaté.

Právo na sebeurčení

By měl mít každý. Místo, kde se narodíte, jen stěží dokážete ovlivnit, ale to, kde se nakonec rozhodnete zakotvit, je plně na vás. Každý má totiž právo žít tam, kde chce a s tím, s kým je mu dobře. I přes to se ale jistá jinakost neobejde bez určité míry pozornosti nejbližšího okolí.

“Pro lidi jsem jako cizinka, která zprvu neuměla jazyk, působila jako maják. Měla jsem pocit, že si mě prohlíží, že mě pozorují, jestli se vůbec umím najíst příborem,”

dodává Dagmar, která do Německa odešla krátce po Sametové revoluci, a tak se možná není čemu divit, když vlastně přecházela z východu na západ.

Vyspělé země jsou přívětivější

Opravdu je to tak. Lidé ze “západu” jsou zkrátka k jakýmkoliv odlišnostem více “friendly”, než lidé z východu, kterým bylo po dlouhá léta vštěpováno, že jistá stádnost je tou nejlepší a správnou cestou.

“Když jsem žila v Praze, byla jsem divná a jiná jen pro to, jak jsem se oblékala. Vůbec si tedy nedovedu představit, že bych tam měla vztah, který mám nyní,”

řekla pro LP-Life.cz Kateřina, která chodí s Brazilcem a žije více než deset let v New Yorku.

A je to tak. Západ vás neřeší, zatímco východ je tak nějak stále ve střehu a být jiný se zkrátka neodpouští.

“Vemte si gaye a lesbičky, a to vůbec nezmiňují všemožnou škálu genderů, ke kterým se lidé dnešní doby hlásí,”

řekl pro LP-Life.cz Jan Novotný dodal:

“I dnes, kdy už více než tři dekády žijeme v demokratické společnosti, se stále ještě setkávám s tím, že když se vedu za ruku se svým přítelem, lidé na mě koukají jak na cvičenou opici a někdy mají tendenci se ozvat, pronést připomínku, dát mi zkrátka najevo, že to, co "dělám", není správné." 

Stále ještě lehce “okleštěný” postoj Čechů ke smíšeným párům potvrzuje i PhDr. Karel Humhal:

“Rasové předsudky místních lidí jsou tu stále velmi zakořeněné. Je tu hodně těch, kteří se ještě plně neaklimatizovali na otevřenost doby a taková partnerství považují za něco divného.”

Divné by to ale být nemělo. Jednak proto, že je plně na každém, jak a s kým prožije svůj život a zadruhé proto, že je na čase přijmout, že se svět vyvíjí a my s ním.

Zdroje: pewresearch.org, cvvm.cz, osobní dotazování

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (0)

View photo gallery

O autorovi

Jmenuji se Valentina a miluju psaní, sport a pohodové lidi. Ráda cestuji a chodím na jógu, a když čas dovolí, tvořím texty a fotky mojí duši blízké. Jen tak pro radost:)
Valentina Lebová
Luxusní bydlení Praha
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Okolí Prahy

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ

7 + 1 423 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Praha 5

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

8 + 1 471 m²
55 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m

2 + KK 51 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem
Praha 1

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

4 + KK 245 m², ter. 28 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m
Praha 4

Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m

3 + KK 106 m², ter. 14 m²
14 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852
Okolí Prahy

Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852

7 + KK 225 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

4 + KK 232 m², ter. 38 m²
24 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč

5 + KK 162 m², bal. 10 m²
29 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město

3 + 1 123 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m
Praha 10

Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m

4 + KK 131 m², ter. 20 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
52 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m
Praha 6

Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m

4 + KK 119 m², ter. 9 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m
Okolí Prahy

Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m

7 + KK 420 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč
Praha 6

Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč

3 + KK 126 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Praha 7

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m

4 + KK 163 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m

3 + KK 48 m²
37 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

3 + KK 121 m², bal. 10 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město

2 + KK 121 m², ter. 50 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké
Praha 6

Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké

5 + KK 285 m²
95 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 113m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 113m

3 + KK 113 m², ter. 8 m²
19 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m

2 + 1 67 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
57 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2
Praha 3

Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2

4 + KK 289 m², ter. 107 m²
85 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m
Praha 7

Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m

3 + KK 85 m², bal. 4 m²
15 452 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2
Praha 1

Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2

2 + 1 108 m², ter. 14 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m
Praha 1

Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m

5 + KK 217 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m

1 + KK 24 m²
29 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 105m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 105m

3 + 1 105 m²
40 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem Praha 5 - 320m
Praha 5

Luxusní byt na pronájem Praha 5 - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
140 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad
Praha 2

Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad

3 + KK 105 m², bal. 5 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m

6 + KK 226 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks