Top hledané
Výsledky (0)
Bankovní rada ČNB projednala Zprávu o finanční stabilitě - podzim 2023. Uvedla, jaké změny jsou připravovány pro hypoteční úvěry a zhodnotila zdraví domácího finančního sektoru.

Rada ČNB: Začíná se snižovat nadhodnocení bytů, pro většinu domácností je ale koupě vlastního bydlení stále riziková

Karolína Gaislerová
30. listopadu 2023
+ Přidat na Seznam.cz
4 minuty
Tisková konference bankovní rady ČNB.

Finanční stabilitu projednává bankovní rada dvakrát ročně. Cílem je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě předchozího i očekávaného vývoje reálné ekonomiky a finančního systému. Ve středu projednávala bankovní rada Zprávu o finanční stabilitě - podzim 2023, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Jde zejména o kapitálové rezervy bank a horní hranice úvěrových ukazatelů hypotečních úvěrů.

Karina Kubelková a Libor Holub.
Členové rady ČNB.

Ve vztahu k vývoji finančního cyklu a dalších faktorů bankovní rada zmírnila pravidla pro získání hypoték tak, že ponechá horní hranici ukazatele LTV a deaktivovala horní hranice ukazatele DTI s platností od 1. ledna 2024. Ukazatel LTV je poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Ukazatel DTI je poměrem výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu.

„V prostředí významných makrofinančních nejistot přetrvává riziko výraznějšího poklesu cen nemovitostí, které si vyžaduje i nadále působení ukazatele LTV. Vyšší úrokové sazby a utlumená hypoteční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů a řízení těchto rizik ponecháváme plně na poskytovatelích,“

uvedla k otázkám finanční stability členka bankovní rady Karina Kubelková.

Podle ČNB v období od ledna do září 2023 výrazně klesl objem skutečně nových hypotečních úvěrů pod dlouhodobý průměr. Zvýšené úrokové sazby totiž tlumily úvěrovou aktivitu. Pro nové žadatele tyto změny nebudou mít velký dopad na poskytování úvěrů, uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub. Změní se ale to, že banka není povinna vyhodnocovat plnění ukazatele DTI. Může se změnit to, že i žadatel, který má vyšší DTI, hypoteční úvěr získá, takových žadatelů je ale podle Holuba minimum.

Prodej luxusní vily se zahradou, Praha 6
Prodej luxusní vily se zahradou, Praha 6, Praha 6

ČNB také uvedla, že se začalo snižovat nadhodnocení bytů, domácnosti s mediánovými příjmy je ale koupě vlastního bydlení stále riziková a hrozí riziko nesplacení. Byty jsou podle odhadu ČNB pro domácnosti s mediánovými příjmy nadhodnoceny zhruba o 60 %.

„Výchozí pozice bankovního sektoru je příznivá. Za klíčový faktor považujeme vývoj kvality úvěrového portfolia. Vidíme signály mírného zhoršování u úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem, proto situaci pečlivě monitorujeme. V bankovním sektoru jako celku ale prozatím nedochází ke zvýšeným úvěrovým ztrátám a zůstává ve velmi dobré kondici. Firmy a domácnosti však budou čelit složitým ekonomickým podmínkám i v roce 2024. Potenciální dopady na jejich finanční zdraví budeme i nadále vyhodnocovat a situaci v bankovním sektoru pozorně sledovat,“

upozornil Libor Holub.

V podmínkách současného a očekávaného vývoje hypotečního a nemovitostního trhu bankovní rada shledala přetrvávající systémová rizika v oblasti nadhodnocení cen obytných nemovitostí. Riziko výrazné korekce cen nemovitostí stále přetrvává. V tomto cenovém prostředí je méně, než 10 % domácností, jejichž příjmy jim umožňují bezpečné dluhové financování průměrného bytu při daných úrokových sazbách. „Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů budou nadále limitovány vysokými sazbami, navíc je ekonomika stále utlumená,“ řekl Ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

Holub také dodal, že se průměrná výše hypotečního úvěru zvýšila o polovinu za posledních pět let, také se zkrátila doba fixací. Podle Holuba to souvisí s očekávaným poklesem úvěrových sazeb. Průměrný příjem žadatelů o hypotéku vzrostl o 60 %, čistý příjem žadatele nyní dosahuje 85 tisíc korun.

Bankovní rada také rozhodla, že ponechá sazby proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2 %.

„Pokud bude i nadále pokračovat současný trend přirozeného odeznívání cyklických rizik z bilancí bankovního sektoru, budeme sazbu rezervy pozvolně snižovat. V případě výrazného zhoršení ekonomické situace a vzniku významných neočekávaných úvěrových ztrát jsme připraveni sazbu snížit výrazněji, případně rezervu zcela uvolnit, a podpořit tak plynulé úvěrování reálné ekonomiky,“ zdůraznila Karina Kubelková.

 

Zdroj: ČNB, ČTK

https://www.cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CNB-retains-binding-LTV-limit-for-mortgage-loans-deactivates-binding-DTI-limit-and-leaves-countercyclical-capital-buffer-rate-at-2/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bankovni-rada-cnb-projedna-pravidla-pro-hypoteky-a-ochranu-uveroveho-trhu/2446726

 

 


Switch to plain text editor

Prodej luxusní vily, Praha 6 Hanspaulka – 748
Prodej luxusní vily, Praha 6 Hanspaulka – 748, Praha 6
Formát textu Full HTMLPlain text
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.

EXTRA ELEMENTY

OBSAH

 

FOTOGALERIE

Přidat soubor

Soubory musí být menší než 50 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Images larger than 1600x1600 pixels will be resized.

Podle Kubelkové se bankovní rada shodla také v diskusi na relevanci strukturálních rizik. V současné chvíli neshledává nutnost na ně reagovat makroobezřetnostními kapitálovými nástroji.

ČNB zveřejní 15. prosince kompletní Zprávu o finanční stabilitě z podzimu 2023. Ve stejný den pak vydá také písemný záznam z jednání bankovní rady k tématu finanční stability, včetně hlasování jednotlivých členů bankovní rady o opatřeních makroobezřetnostní politiky a jejich jmenovitých argumentů.

 

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze