Top hledané
Výsledky (0)
Domácí chov zvířat má řadu úskalí, která zajímají i Evropskou komisi, o zákazy však nejde.

Zákaz chovu domácích mazlíčků z Bruselu. V českých médiích se šíří dezinformace, realita o chovu zvířat je jiná

Radim Červenka
26. října 2023
+ Přidat na Seznam.cz
5 minut
Leguán zelený může být problematickým zvířetem pro domácí chov

Pro chovatele zvířat v Česku panují jasné legislativní podmínky ohledně pravidel, které se vztahují ke konkrétním živočišným druhům. Ochránci zvířat pak varují před úskalími praktického chovu u běžných chovatelů. Evropská komise vypsala výběrové řízení na provedení studie o přínosech tzv. pozitivních seznamů zvířat. Ty by uváděly druhy vhodné k domácímu chovu. Některá česká média si situaci vyložila jako připravovaný zákaz chovu obvyklých domácích zvířat, k této interpretaci však v současnosti neexistují žádné reálné důvody.

Domácí chov psa nebo kočky je zcela běžnou součástí našich životů a kromě místního poplatku za psa nepřináší žádné významnější občanské povinnosti směrem ke státním úřadům. Chov některých zvířat v tuzemsku však podléhá speciální regulaci, jde o tzv. chov zvířat vyžadující zvláštní péči. Jde zejména o jedovaté hady, dravé ptáky, šelmy (s výjimkou právě psa, kočky a fretky), primáty nebo třeba krokodýly.

V takovém případě je potřeba zažádat o povolení příslušnou krajskou veterinární správu. Chovatel pak musí mít pro chov speciálně upravené prostory a splňovat další požadavky. Ani tak nemusí veterinární správy povolení k chovu udělit, navíc je jeho platnost maximálně tři roky. 

Prodej nebytového prostoru, Praha Vršovice –
Prodej nebytového prostoru, Praha Vršovice –, Praha 10

"Každý chovatel je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Chovatel dále musí učinit opatření proti úniku zvířete či zvířat,"

upozorňuje veterinární správa chovatele těchto zvířat na svých internetových stránkách.

Želva není hračka, varují ochránci přírody

Jenže milovníci zvířat si nevybírají jen mezi psem, kočkou a krokodýlem či gorilou. Ve zverimexech je možné pořídit plejádu roztomilých domácích mazlíčků, ovšem chov některých z nich je velmi obtížný, což si zájemci ne vždy plně neuvědomují. 

"Nastupuje však další (trend)– například obliba leguánů zelených, kteří však dorostou přes metr délky. Pro mnoho lidí je přitom problém, i když vyroste na desetinásobek malá vodní želvička. Poskytnout těmto druhům vyhovující podmínky je přitom nákladná, náročná a nijak jednoduchá záležitost (a to nejen vzhledem k jejich růstu).  U řady plazů se na jejich nárocích a optimálních podmínkách neshodnou ani zkušení specialisté. A někteří rodiče je dětem pořídí místo pejska, protože se prý nemusí venčit. Želva však není hračka, a metrový leguán zelený už vůbec ne,"

píše o úskalích chovu Nadace na ochranu zvířat. Jenže amatérští chovatelé často ignorují i zásady pro správný chov těch nejběžnějších domácích mazlíčků.

"Hlavním problémem je asi nedostatečná informovanost chovatelů  - co péče o vybraný druh obnáší (podmínky chovu, vybavení, strava, lékařská péče aj), často chovatelé nejsou schopni potřebné podmínky dodržet: malé klece pro zvířata – křečci, papoušci, chování o samotě – např. u skupinových druhů, jako jsou morčata, aj.,"

vysvětlila redakci LP-Life Zdeňka Nezmeškalová z Nadace na ochranu zvířat. Řady chyb v chovu se dopouští podle ní i chovatelé psů a koček.

Podobná upozornění ochránců zvířat vyslyšel i Evropský parlament a uložil Evropské komisi, aby se zabývala pozitivním seznamem zvířat vhodných k chovu. Komise tak vypsala výzvu k podání nabídek na studii proveditelnosti, která se má zabývat otázkou dobrých životních podmínek zvířat, zdraví lidí a zvířat nebo obchodu se zvířaty.

Zákaz křečků si vymyslela česká média

Problematika zaujala i některé česká média, která však začala o zmíněných otázkách informovat v dezinformačním duchu jako o zákazu chovu obvyklých domácích zvířat. S titulkem "Brusel chce zakázat chov mnoha zvířat" přišly noviny MF Dnes a některá další média začala informovat v převzaté formě o chystaném zákazu. Například web televize Prima informuje bez znalosti kontextu o chystaném zákazu.

"Chovat doma roztomilého křečka? To už nebude zřejmě možné. Už dlouho se mezi chovateli exotických zvířat šušká o tom, že Brusel výrazně omezí chov některých druhů,"

informuje mj. doslova zpráva, o žádná oficiální vyjádření legislativních orgánů ČR nebo EU se text neopírá. Toho si všimlo i české zastoupení Evropské komise.

"EK hledá zhotovitele studie, která by posoudila případnou přidanou hodnotu a proveditelnost tzv. evropského pozitivního seznamu zvířat vhodných k chovu. Vyzval ji k tomu Evropský parlament na základě petice ochránců zvířat. Žádný návrh není na stole. Na stole není ani zmíněná studie,"

uvádí na svém účtu na síti X Zastoupení Evropské komise v ČR. Ačkoliv zmíněná média předjímají zákazy, žádný, byť nezávazný, dokument s jejich konkrétní podobou neexistuje. 

Česká republika má stejné zastoupení v Evropské komisi jako všechny ostatní státy EU. Tuzemská politika se však otázkou pozitivních seznamů chovatelských zvířat zabývá. Aktuálně (23. října 2023) proběhla v Parlamentu ČR konference s názvem "Budoucnost zájmového chovu zvířat v ČR", kde se problematika řešila. Zástupci Ministerstva životního prostředí stejně jako Ministerstva zemědělství se zde vyjádřili proti zavádění těchto seznamů v ČR. Současná legislativa, která chov zvířat reguluje, a která je zmíněna na začátku článku, je podle nich dostatečná.

"V celé EU a tedy i v ČR platí zákaz držení a chovu invazních nepůvodních druhů zařazených na tzv. unijní seznam (s možností ponechat si na dožití jedince v zájmových chovech, které měl chovatel před datem zařazení na uvedený seznam). V případě ohrožených, resp. zvláště chráněných druhů, platí rovněž určitá omezení, nicméně v zákoně o ochraně přírody a krajiny je stanoven zvláštní postup pro tzv. "živočichy odchované v lidské péči". Ten držení v zájmových chovech, pokud není spojené s odchytem z přírody apod., umožňuje,"

sdělila pro LP-Life mluvčí Ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková k platným legislativním restrikcím, co se týče chovu zvířat v domácích podmínkách.

Zákaz chovu křečků v ČR aktuálně žádný odpovědný orgán nenavrhuje, v rámci EU by s takovýmto zákazem musely souhlasit všechny členské země, lidé na zodpovědných ministerstvech v ČR však podobné legislativní úpravy neplánují. A jak sdělila redakci ochranářka zvířat Nezmeškalová, ani jejich organizace nedoporučuje přijetí pozitivních seznamů v ČR.

Zdroje: idnes.cz, ekolist.cz, psp.cz, svscr.cz, iprima.cz, minutovezpravy.cz, ochranazvirat.cz, twitter.com, vlastní dotazování, autorský článek

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze