Top hledané
Výsledky (0)
Vezmeš si... moji rodinu?! Pokud jste viděli film Moje tlustá řecká svatba, získali jste docela dobrou představu o tom, jak probíhají řecké zásnuby. Tradičně proběhnou zásnuby řeckého páru před celou rodinou. Následuje velká party a rodiny slaví.

Beru si Řeka: očekávejte, že budete poplivána a nebude to o svatební noci

Kristina Valachyová
17. srpna 2023
+ Přidat na Seznam.cz
22 minut
Speciální rubrika
 Řecká svatba

Pokud jste vyrůstali v řecké komunitě nebo jste řeckého ortodoxního vyznání, přesně víte, co můžete na řecké svatbě očekávat. Pokud jste však na řecké svatbě poprvé, měli byste si něco nastudovat o symbolice pravoslavného obřadu, jakož i o zvycích a tradicích, díky kterým je řecká svatba tak velkolepou událostí. Prozradím vám své zkušenosti. Byla jsem totiž pozvána na pravou řeckou svatbu mojí kamarádky Sophie a jejího snoubence Georgiose.

Průměrné řecké svatby se účastní kolem 400 hostů, velmi často blízkých i vzdálených příbuzných. Malé a intimní svatby se v Řecku moc nenosí. Při plánování zdejší svatby se proto ujistěte, že jste pozvali úplně každého z obou vašich rodin, abyste okusili kouzlo velké tlusté řecké svatby!

Řekové jsou velmi pohostinní, takže je pravděpodobné, že poté, co se s nimi seznámíte, vás pozvou k sobě na večeři. Ta je většinou doprovázena hudbou a tancem. Pokud začnou tančit ostatní, je vhodné se připojit. Dejte si však pozor na přílišnou dochvilnost; v Řecku je slušností zpozdit se na večeři alespoň o půl hodiny. Podobně jako u nás je vhodné donést s sebou víno nebo nějaké jídlo či dárek. Řekové jsou povahově velmi vstřícní lidé, kteří se nebojí spřátelit i s cizím člověkem. Většinou je můžete poznat podle širokého úsměvu a výrazné gestikulace. Při seznámení s Řekem je podobně jako u nás zvykem políbit nového známého na obě tváře.

U řeckých svateb je třeba si uvědomit, že probíhá podle rituálu pravoslavné církve a také to, že zde mají specificky řecké kulturní svatební tradice. Pravoslavné svatby jsou někdy považovány za stejné, ale existují různé odnože východní pravoslavné křesťanské církve, jako je řecká, ruská, ukrajinská, arménská a další. Pokud jde o jakýkoli pravoslavný svatební obřad samotný, nemůžete navrhnout jeho vlastní průběh, musíte respektovat liturgii. Existují však i malé detaily, které ovlivnit můžete. Řecký pravoslavný obřad obvykle trvá 45 minut až hodinu.

Pronájem Luxusního mezonetu 2+kk, Praha
Pronájem Luxusního mezonetu 2+kk, Praha, Praha 1

Sliby se nevyměňují

V pravoslavné tradici si snoubenci nevyměňují vzájemné svatební slib, místo toho skládají sliby Bohu. Ale během čtení, kdy je nevěstě kladeno na srdce, aby měla úctu ke svému manželovi, nevěsta podle tradice dupne na ženichovu nohu, aby vyjádřila svůj nesouhlas a potvrdila, že navrch bude mít ona.

Řecké pravoslavné manželství může být uzavřeno pouze v řeckém ortodoxním kostele, kapli nebo katedrále. A nejlépe v neděli. Co se týče oděvu, žádné džíny. Dodržujte dress code na pozvánce. Řekové rádi nosí krásné oblečení a obvykle se přiklánějí k formálnímu stylu. Pokud si dámy chtějí obléci kalhoty, je ideální elegantní kalhotový kostým.

Plivání na řecké svatbě

Pokud se v budoucnu chcete vdát za řeckého muže nebo se chystáte na řeckou svatbu, můžete očekávat, že novomanželský pár bude hosty popliván. Tato praxe byla zpopularizována díky filmu z roku 2002 Moje tlustá řecká svatba.

Poplivání je v řecké kultuře něčím jako talismanem pro štěstí, který má pomoci odehnat ďábla. V dnešní době je však tento zvyk pojímán víceméně symbolicky, kdy hosté na na novomanžele neplivou doopravdy, ale vydávají zvuky jako: „ftú, ftú, ftú“.

Řekové tuto tradici ctí i při jiných zvláštních příležitostech, včetně křtin, pro krásu a pevné zdraví děťátka. Plivání může být praktikováno i jako pověrečné opatření k odvrácení zlého během běžného rozhovoru. Obvykle se odplivnutí opakuje třikrát pro větší efekt.

Jaká je slavnostní etiketa?

Přestože jsou řecké hostiny bujaré, samotný obřad je slavnostní a důstojný. Někdy můžete obdržet podrobný program obřadu, v opačném případě budete muset sledovat ostatní přítomné, abyste zjistili, kdy máte vstát a kdy sedět. Když vejdete do kostela, hosté nevěsty sedí nalevo.

Máte přinést dárek? Určitě! Cokoli ze svatebního seznamu, ale i dárkový poukaz nebo peněžní dar jsou vždy vítány.

Datum svatby!

Podle řecké ortodoxní tradice existují v kalendářním roce data, která se považují za obzvláště šťastná, ale i jiná, kterým je naopak třeba se za každou cenu vyhnout. Řekové se rádi berou na jaře a v létě. V určité dny se svatby neprovádějí: v den Zjevení Páně, během Velkého týdne, během dvanácti vánočních dnů, v postním období, v několik posvátných dní v létě a den před jakýmkoli významným svátkem. Existují však i výjimky, takže záleží na knězi, který obřad vede. Tradičně se „zakázaná“ data sňatku vztahují k náboženským svátkům. Například je třeba vyhnout se prvním dvěma srpnovým týdnům, které jsou zcela věnovány oslavě Panny Marie. Kromě toho se Řekové nežení během čtyřiceti dnů před Vánocemi ani během celého postního období, tedy čtyřicetidenního období před Velikonocemi. Mnozí se také drží tradice počkat se svatbou rok po smrti blízkého člena rodiny na znak úcty k zesnulému.

Některé další posvátné dny, během kterých by se neměly slavit svatby, jsou 29. srpen, na který připadá stětí svatého Jana Křtitele, a 14. září, které je oslavou Povýšení svatého kříže.

 Za dobré měsíce pro uzavření manželství jsou považovány leden a červen. V dávných dobách byl leden měsícem zasvěceným manželce Dia a bohyni manželství a plodnosti – Héře. Červen se stal šťastným měsícem pro manželství poté, co Římané převzali kult bohyně Héry, kterou přejmenovali na Juno a zasvětili jí šestý měsíc v roce.

Manželská postel

Přátelé a rodinní příslušníci přicházejí do domu snoubenců, aby jim připravili svatební lože! Některé rodiny tento rituál stále absolvují, zatímco jiné jej považují za zastaralou tradici.

Prosperita a zapouštění kořenů jsou symbolicky vyjádřeny tím, že jsou do postele házeny peníze a rýže. Poté je na postel položeno děcko, aby bylo manželství požehnalo plodností. Někdy bývá dítě přes postel převaleno, aby byla zaručena plodnost, a pověry praví, že pohlaví prvního dítěte novomanželů je určeno pohlavím dítěte, které je převaleno přes postel.

Pronájem luxusního bytu 3+kk, Praha 1, Josefov
Pronájem luxusního bytu 3+kk, Praha 1, Josefov, Praha 1

Koumbaros a Koumbara

Řecká pravoslavná církev vyžaduje, aby snoubenci (kteří musí být oba pravoslavní) jmenovali své svatební sponzory, kteří jsou v dobrém poměru k ortodoxní křesťanské církvi. Ti mají být průvodci páru během celého manželství a často i budoucími kmotry jejich dětí. Koumbaros je mužským sponzorem a vždy jde ženichovi za svědka. Žena se nazývá Koumbara a je čestnou družičkou nevěsty. Přátelé, kteří nejsou ortodoxního vyznání, se mohou svatby zúčastnit, nemohou se však stát sponzory. Sponzoři pár tradičně obdarovávali stříbrným podnosem, na kterém jsou při obřadu položeny korunky a prsteny nevěsty a ženicha. V dnešní době se tato tradice často opouští a stříbrný podnos není nutností.

V den svatby je ženich koumbarem oholen na znak důvěry mezi těmito dvěma muži. Mezi další tradice patří to, že přátelé pomáhají ženichovi s oblékáním, například mu obléknou sako nebo mu zapínají košili. Jde o symbolická gesta, která ženichovi pomáhají připravit se na jeho velký den. Na základě prastarých pověr, které přetrvávají i v současném Řecku, někdy ženichovi vloží do kapsy kousek železa, které má odhánět zlé duchy.

Také nevěstě jsou při přípravě k ruce její kamarádky. Její družička neboli koumbara ji doprovází před i během celého obřadu. Nevěsty si často vkládají do rukavice kostku cukru, anebo si ji nechávají všít do šatů, aby měly „sladký život“.

Při odchodu z domu do kostela se nevěsta naposledy ohlédne zpět na svůj dům — v naději, že se její děti postarají o její stranu rodiny.

Svatební boty

Velice oblíbenou tradicí je psaní jmen svobodných kamarádek nevěsty na podrážky svatebních střevíců. V některých oblastech Řecka dává ženich nevěstě svatební střevíce darem. Koumbaros jí je předá v době, kdy se nevěsta připravuje. Přitom spolu sehrají představení, kdy nevěsta trvá na tom, že jí jsou boty příliš velké. Koumbaros je proto vycpává penězi, aby jí padly, dokud není nevěsta spokojená.

Nakonec všechny svobodné družičky napíší na podrážky bot svá jména. Šťastné dívky, jejichž jména se na konci dne z podrážky smažou, budou prý další, které se vdají.

Tak vidíte, jak jsou svatební střevíce důležité!

Symboly štěstí

Tradicí sahající až do starověku je plivání, následující po gratulacích páru. Dnešní hosté napodobují „akt“ plivání vyfukováním přes sevřené rty. Trojnásobné „plivnutí“ přináší díky symbolice čísla tři více štěstí.

Pověry pro štěstí

Řekové jsou vždy připraveni odvrátit „zlé oko“, což je podle pověry kouzlo, které na vás může uvalit závist nebo žárlivost někoho jiného. Když vás zlé oko zasáhne, pociťujete závrať, pořád zíváte a bolí vás hlava.

Jak tedy nevěsta odvrátí zlé oko ve svůj nejdůležitější den? Prostě nosí modrou barvu nebo symbol oka. Také, pokud někdo pochválí nevěstiny šaty, musí si (tak říkajíc) třikrát odplivnout, aby odehnal jakoukoli negativní energii. Ve skutečnosti není vůbec neobvyklé slyšet sborové: „ftú, ftú, ftú!“ (zvuk, který vydávají Řekové při „plivání“), když nevěsta prochází uličkou.

Kromě toho se lichá čísla považují za šťastná, protože liché číslo nelze na rozdíl od sudého rozdělit. Pár by proto měl mít na obřadu lichý počet přítomných a v kytici lichý počet květin.

Procesí

Příchod nevěsty je na řecké svatbě velmi očekávanou událostí. Hosté se scházejí před kostelem, aby ji vyhlíželi. Svého ženicha potká nevěsta u dveří kostela a spolu procházejí uličkou. Pár je obklopen svými blízkými. Ve středu kostela však stojí pouze tři lidé: snoubenci a kněz.

Číslo tři má velkou symbolickou hodnotu, protože představuje Nejsvětější Trojici. Mnohé rituály svatebního obřadu se proto opakují třikrát.

Žena stojí nalevo od muže, před ikonou Panny Marie, zatímco muž stojí před ikonou Ježíše Krista. Oba stojí před svatou bemou, vyvýšenou částí pravoslavných kostelů, která je považována za bránu do nebe a věčnosti.

Svátost manželství

Jako jedna ze sedmi svátostí řecké pravoslavné církve a jeden z nejstarších křesťanských svatebních obřadů je obřad bohatý na symboliku. Svatba se skládá ze dvou částí: bohoslužby zasnoubení a služby korunování. To sestává z pěti částí: modlitby, korunování, čtení z Písma, společného poháru a Izajášova tance. K poctě Nejsvětější Trojice (Boha Otce, Krista Syna a Ducha svatého) se rituály v rámci svátosti opakují třikrát.

Zasnoubení a výměna prstenů

Symbolem zásnub je výměna prstenů. Kněz prsteny třikrát přežehná a oznámí, že ženich je zasnouben s nevěstou ve jménu Nejsvětější Trojice. Kněz nasadí prsteny na prsteníčky pravé, nikoli levé ruky ženicha i nevěsty, neboť podle biblické tradice reprezentuje pravá ruka ctnost. Koumbaros pak prsteny mezi snoubenci třikrát vymění, což znamená, že jejich životy jsou milostí Nejsvětější Trojice spojeny v jeden. Nyní jsou oficiálně zasnoubeni a mohou se před Bohem vzít.

Řecké páry nejprve nosí své snubní prsteny na levé ruce jako zásnubní, během sňatku si tytéž prsteny nasadí na pravou ruku.

V dnešní moderní době občas uvidíte ženy nosit dva prsteny, zásnubní i snubní najednou. V tom případě je třeba nasadit si zásnubní prsten na pravou ruku až po snubním prstenu, který by měl být vždy nejblíže srdci.

Lambathes

Svatební bohoslužba začíná zapálením svící a spojením rukou. Ženich i nevěsta dostanou zdobené svíčky zvané Lambathes. Zapálení svic symbolizuje ochotu snoubenců přijmout Krista, který jim během této svátosti požehná. Pár se také podělí o tzv. společný pohár. Každý z nich upije tři doušky vína z poháru, který představuje úspěšný svazek.

Spojení rukou

Kněz spojí pravé ruce ženicha a nevěsty, zatímco vzývá Boha, aby sjednotil nevěstu a ženicha v jednu duši a tělo. V modlitbě žádá, aby jim byl dopřán dlouhý a klidný život ve zdraví a štěstí. Ruce snoubenců zůstanou spojeny po celou dobu bohoslužby, aby symbolizovaly jejich svazek.

Svatební korunky

Vrchol svátosti se nazývá „korunování“. Je to nejkrásnější a nejdojemnější část svatby. Obě korunky, nazývané Stefana, jsou navzájem spojeny stuhou. Tím, že kněz vloží korunky na hlavu ženicha a nevěsty, je Bůh korunuje jako krále a královnu svého domu a zakladatele nové generace. Koumbaros nebo koumbara jim korunky na hlavě třikrát vymění.

Čtení z Písma

Na řeckých ortodoxních svatbách se tradičně předčítají dvě pasáže z Bible, a to z listu sv. Pavla Efezským, kde se poukazuje na spojení dvou lidí, a z evangelia sv. Jana, kde je popisován zázrak přeměny vody ve víno. Toto čtení je spojeno s připíjením snoubenců ze společného poháru.

Společný pohár

Na památku zázraku na svatbě v Káni připíjí ženich a nevěsta požehnaným vínem ze společného poháru. Každý se opět napije třikrát. Tento akt má zabezpečit, aby se jejich štěstí zdvojnásobilo a jejich smutek byl poloviční. Zbytek vína, který v poháru po obřadu zůstane, musí dopít koumbaros nebo koumbara.

Izajášův tanec

Samozřejmě se nejedná o skutečný tanec. Jde spíše o slavnostní průvod, kdy kněz vede dvojici třikrát dokola kolem stolku jako projev radosti a vděčnosti. Koumbaros pomáhá novomanželům tím, že těsně za nimi přidržuje stuhu, která spojuje korunky Stefana. Průvod projde třikrát dokola, přičemž se zpívají tři hymny, určené speciálně pro tuto příležitost.

Pokud vás zajímá, proč se tato část obřadu nazývá zrovna „Izajášův tanec“, odpověď je prostá: první z těchto chvalozpěvů začíná veršem: „Ó Izajáši, tanči pro radost!“

Požehnání

Kněz sejme korunky a prosí Boha o dlouhý a šťastný život pro novomanžele. Potom zvedne knihu svatého evangelia a položí ji mezi spojené ruce manželů jako připomínku, že jenom Bůh je může od sebe oddělit. Je to duchovní odkaz, že prostřednictvím evangelia bude Kristus vždy jejich cestou zpět k sobě, pokud se začnou vzdalovat. První polibek není součástí pravoslavného obřadu, kněz však tento projev lásky obvykle povolí.

Nyní svatba skončila a hosté mohou manželům blahopřát.

Koufeta

Koufeta jsou bílé mandle obalené cukrem (jordánské mandle), které připomínají raně křesťanskou tradici, podle které jedli novomanželé hned po skončení svatebního obřadu mandle potřené medem. Také v Řecku dostane každý host po obřadu tyto svatební cukrovinky.

Bílá symbolizuje čistotu a tvar vajíčka představuje plodnost a nový život. Tvrdá mandle je symbolem pevnosti svazku a cukrová poleva příslibem sladkého společného života. Do svatební výslužky nevěsta a její družičky vždy zabalí lichý počet koufet do síťky nebo bonboniéry. Lichá čísla jsou nedělitelná, což symbolizuje, že i pár nebude rozdělen. Je řeckou tradicí, že si žena dává koufetu pod polštář, aby se jí zdálo o budoucím manželovi.

V Řecku není svatby bez hudby a tance

Na řeckých svatebních hostinách obvykle hraje řecká kapela, která mísí tradiční řeckou hudbu s moderními evropskými styly. Kapela hraje za stanovenou sumu peněz, ale hosté jí dávají peníze i během celého večera – za nejpopulárnější písně obvykle vyberou nejvíce. Existují tradiční mužské tance (zeibekiko), při kterých všichni muži vstávají a jdou tancovat, a také ženské tance (kalamatiano). Obě varianty zahrnují nevěstu a ženicha, kteří stojí ve středu svatebčanů, kteří se v kruhu kolem nich drží za ruce. Namísto prvního tance je nevěstě a ženichovi vyhrazen poslední tanec noci.

Během svatební hostiny koumbara a koumbaros obcházejí hosty se stužkami, aby je na památku pro nevěstu a ženicha podepsali.

Květinová výzdoba je často opulentní a zdobí každý stůl.

Květinové dívky a pážata mají na svatbách důležitou roli

Jejich mladý věk symbolizuje plodnost a čistotu. V Řecku, na rozdíl od zemí, kde roli družiček a družbů plní dospělí přátelé páru, doprovází nevěstu při příchodu krásně oblečené malé děti. Na svatbě hrají navzdory věku důležitou roli. Pomáhají nevěstě, když jde po schodech, vstupuje do kostela a prochází uličkou, přičemž drží závoj, aby se neušpinil. Tyto okouzlující děti jsou miniaturní verzí nevěsty a ženicha, takže jsou obvykle oblečené ve stejných barvách a stejném stylu jako pár.

Martyrika

Martyriky jsou malé špendlíky se stužkou, které koumbaros a koumbara předávají svatebním hostům po svatebním obřadu, aby je označili za svědky sňatku. Tradiční barvy pro martyriky jsou bílá, modrá a růžová. Mohou být různě přizpůsobeny vkusu páru nebo jednoduše vyšity malým křížkem k označení manželství.

Přijďte na lačno

Řekové jsou pohostinní a milují jídlo! Očekávejte spoustu lahůdek. Podávaná jídla budou záviset na tom, kde se svatba koná, protože tradiční svatební jídla se v jednotlivých oblastech liší. Některé svatební hostiny se mohou konat v místní taverně s rustikálními jídly, která prezentují plody zdejší země i moře, zatímco hostiny ve velkých hotelech v Aténách mohou mít poněkud kontinentálnější ráz.

Nešetří se ani při popíjení. Hosté na řeckých svatbách obvykle za pití neplatí. Běžně je v nabídce dostatek vína a piva a není neobvyklé mít uprostřed stolu láhve vodky, whisky nebo ginu. Nápoje se potom doplňují během celého večera.

Rozdávání dárků

Novomanželé tančí se šerpou, na kterou hosté připínají peníze. Kdysi se peníze připínaly na nevěstiny šaty, což je v dnešní době méně časné, neboť svatební šaty bývají dost drahou záležitostí.

Koumbara a družičky mají často na zápěstí polštářky se špendlíky, které mohou hosté k tomuto účelu použít. Koumbaros má zase za úkol shromáždit všechny peníze, které spadnou na podlahu, aby je na konci večera předal novomanželům. Koumbaros také někdy namočí bankovku a připlácne ji (jemně) na ženichovo čelo. V závislosti na rodinných tradicích se někdy hosté novomanželům podepisují na stužky.

Peníze mají novomanželům pomoci při zakládání společného domova. Za zmínku stojí, že koumbaros i koumbara se na základě své role při svatbě v podstatě stávají součástí rodiny – často platí za výzdobu kostela a pokud se manželům narodí děti, stanou se jejich kmotry.

Tradice pokračují i po obřadu

Součástí tradice prvního příchodu snachy do domu manželových rodičů je rituál známý jako „slazení nevěsty“. Tento rituál se v Řecku liší region od regionu. Některé nevěsty si namočí prsty do medu a pak udělají znamení kříže v naději na dobrý vztah se svojí tchyní. Jiná podoba rituálu spočívá v tom, že nevěsty rozbijí u vchodu do domu granátové jablko, čímž rozsypou jeho semena; to symbolizuje prosperitu a plodnost. V rámci tohoto prastarého rituálu nevěsta někdy hodí na střechu domu tchána a tchyně kus železa, aby demonstrovala sílu svého nového domova.

Kojení je v Řecku vzácné

V nemocnici, kde kamarádka rodila, se podporovalo kojení, ale dudlík ani umělé mléko nebyly povoleny. Tady v Řecku však tak přirozená věc jako kojení skoro úplně vymizela.

V posledních letech probíhá kampaň na jeho podporu, dosud se zde téměř vůbec nekojí na veřejnosti. Matka zůstává raději doma nebo se jde i s miminkem schovat na toaletu. Je zde velmi málo laktačních poradkyň a osvěta je, vzhledem k vzácnému používání internetu, na velmi nízké úrovni. Stále se najdou matky, které jsou již při porodu rozhodnuty, že kojit nebudou.

Mnohé z nich jen kvůli nějakému problému, který by s pomocí laktační poradkyně hravě vyřešily.

Šestinedělí po řecku

Po porodu je zvykem, že kromě manžela přijde za rodičkou i její matka nebo tchyně, která jí pomáhá. Maminka tak má možnost si více odpočinout. Takhle to funguje i později. Prarodiče hrají v životě mladé rodiny velmi důležitou roli a jsou skoro vždy nápomocní.

Po příchodu z porodnice dodržuje maminka 40denní klidové období. Nepřijímá návštěvy a drží se s novorozenětem doma. Ven s miminkem vychází jen ve výjimečných případech. Často pozvou kněze, aby jim dal požehnání a ochranu. Během tohoto období dochází do domu na prohlídky také dětský lékař. Samozřejmě jsou i maminky, které klid nedodržují, považují jej za církevní příkaz a netuší, že tato doba je potřebná, aby se děťátko adaptovalo a matka zotavila. Po 40 dnech přicházejí na návštěvu blízcí s dary, pokud je nedonesli už do porodnice.

Mateřská dovolená trvá v Řecku jen 6 až 9 měsíců. Potom musí žena nastoupit do práce, případně má možnost zůstat doma a čerpat sociální příspěvek, nebo být bez něj.

Netradiční řecký křest

Dítěti zde obvykle nedávají jméno hned. Kolem 80 procent Řeků je ortodoxního vyznání, a tak dítě dostává jméno až při křtu. Do té doby nazývají chlapečka Bebys a děvčátko Beba. Křtí se zde mnohem později, než je zvykem u nás, obvykle kolem šestého měsíce až třetího roku věku dítěte. Křest je důležitou součástí života rodiny a velmi nákladnou ceremonií.

Dítě se křtí úplně nahé. Do kostela vchází svátečně oblečené, matka jej u dveří předá kmotrovi a ten po vyzvání kněze poprvé zvolá jméno dítěte. Je to opravdu velmi krásný a emotivní obřad.

Není běžné mít dva kmotry. Obvykle bývá kmotr, ale vždy je to jen jeden člověk, nejbližší přítel nebo člen rodiny. Zajímavé je, že pokud se někdo stane například kmotrem holčičky a poté by se měl stát kmotrem nějakého dalšího dítěte, tímto dítětem smí být opět jen holčička. To proto, že kmotr se stává součástí duchovní rodiny a kdyby se jeho kmotřenec a kmotřenka chtěli náhodou po letech vzít, nebylo by to možné, protože by byli osobou kmotra duchovně spřízněni.

Po obřadu je dítě oděno do slavnostního oblečení, které zajišťuje kmotr. Ten obvykle nese i veškeré náklady, které jsou s křtem spojeny. A jelikož chtějí kmotři obvykle ukázat svou štědrost, mají obchodní řetězce zaměřené na křty nastavené ceny pořádně vysoko. Na oplátku mají i rodiče dar pro kmotra. Obvykle je to nějaká cennost nebo klenot, například drahé hodinky nebo zlatý náramek. Jelikož naprostá většina Řeků je věřících, je pro ně neodmyslitelná svatba v kostele, byť i s dítětem v náručí. Často je tomu tak i z ekonomických důvodů, protože svatby v Řecku jsou finančně velmi náročné. Pokud už má tedy pár společné nepokřtěné dítě, spojí křest se svatbou do jedné události.

Řek je hlavou a hlavním živitelem rodiny

Základy řecké rodiny jsou založeny na tradičním modelu, kdy muž pracuje a živí rodinu a žena pečuje o domácnost a děti a pracuje, jen pokud chce. Tak tomu alespoň bylo před krizí. Dnes v řeckých rodinách stále častěji pracují oba manželé, situace si to vynucuje.

Fenomén řeckého mamánka

Zmíním i jeden docela nepříjemný jev, který jsem zpozorovala mezi řeckými muži:

„Mami, poraď mi, dnes je mi 40 let – jaké ponožky si pro tu příležitost mám obléknout, tečkované nebo proužkované?“ Fenomén mamánka – jedná se o rozšířený jev a představitele tohoto hnutí najdeme v každém národě. V Řecku se však tento jev masově rozšířil rychlostí chřipkové epidemie. Už jste někdy zašly do restaurace s mužem, který před objednáním zavolá své matce, aby se jí zeptal, jaké jídlo si má vybrat, pak se jí dlouho omlouvá, že doma nejedl, slíbí, že se vrátí nejpozději do 22:00 a ujišťuje ji, že si před jídlem umyl ruce. Tomu konkrétnímu muži bylo 35 let... Samozřejmě, že schůzka v restauraci byla naší první i poslední společnou schůzkou. A v Řecku je podobných mužů aspoň 10 procent.

Někteří jsou maminkou rozmazlení víc, někteří méně, ale fenomén mamánků se tu úspěšně šíří, až je to děsivé... Jaképak Héraklovy zálety, když si to přerostlé dítě neumí bez pomoci své matky ani zavázat tkaničky na botách.

Řekové rádi flirtují

Někdy má člověk dojem, že Řekové vycítí pěknou dívku na dálku. Proto se nedivte, že se z ničeho nic vynoří a začnou vás bombardovat komplimenty. Hlavní je neztratit hned hlavu. Řekové jsou skuteční dobyvatelé, je pro ně životně důležité dělat velká gesta. Mimochodem, to, že je do vás váš Řek blázen, bohužel neznamená, že už není ženatý s jinou.

Řečtí muži snubní prsteny často nenosí (pouze ve svátky). Kromě toho se domnívají, že je to normální a často to přehánějí. Buďte opatrná, abyste pak nenarazila na jeho manželku. Možná je to proto, že si Řekové často berou dívky, které nemilují. Ve staromódnějších řeckých rodinách jsou to stále rodiče, kteří pro syna vybírají jeho vyvolenou. Jeho rodiče si vás musí velice oblíbit, aby vás do svého posvátného klanu přijali. Mimochodem, seznámení proběhne rychle. Řek není zvyklý čekat. Téměř při prvním setkání je připraven vzít všechny vaše věci a odvést je někam na Korfu, slibuje vám ráj na zemi. Nespěchejte! To nejzajímavější teprve přijde...

Řekové mají velmi silné rodinné a přátelské vazby. Příbuzní jsou pro ně autoritou. Proto, když se seznámíte s jeho rodiči, potkáte ještě minimálně tucet jeho sester, bratrů, strýců a tet. Připravte se na to, že všichni vás budou velmi pečlivě zkoumat a klást vám spoustu otázek!

Prarodiče obvykle žijí s rodinou svých dětí až do své smrti

Děti obvykle zůstávají v domě svých rodičů, dokud se neožení nebo nevdají, a prarodiče obvykle žijí s rodinou svých dětí, dokud nezemřou. V zemi je velmi málo domovů důchodců a obecně platí, že rodina drží při sobě.

Sexuálně nejaktivnější národ na světě

Průzkum výrobce kondomů Durex, který analyzoval sexuální zvyky lidí patřících k 26 národnostem, ukázal, že Řekové mají sex nejčastěji ze všech.

Výsledky průzkumu uvádějí, že Řekové mají sex v průměru 164krát ročně, což z nich činí sexuálně nejaktivnější národ na světě! Neuvěřitelných 87% dospělých má sex alespoň jednou týdně. Průzkum se také zaměřil na to, jak dlouho trvá v jednotlivých zemích pohlavní styk, a zjistil, že Řekové mají sex nejdéle, přičemž průměrně trvá více než 21 minut.

Ať už za to může krása země, vřelá povaha místních nebo atraktivní populace, v Řecku je nepochybně ve vzduchu něco, co lidi spojuje.

Řecko je prosluněná a úžasná země s nádherným mírným klimatem, mnoha starobylými památkami a pestrou kulturou

Sotva se najde člověk, který vůči Řecku zůstane lhostejný. Věděli jste, že v Řecku je v průměru více než 250 slunečných dní v roce? To je více než 3 000 prosluněných hodin ročně. Na některých ostrovech je to dokonce kolem 300 slunečných dní v roce!

Také řecké jídlo je světoznámé a chutné. Tzatziki, sýr feta, moussaka, gyros, spanakopita, souvlaki, řecký salát, kalamáry, kleftiko a spousta dalších jsou řecká jídla, která musíte ochutnat, pokud tuto zemi navštívíte.

Zatímco turisté většinou navštěvují řecké ostrovy, většina Řeků ve skutečnosti žije v hlavním městě anebo v Soluni, která je druhým největším řeckým městem. V Aténách žije 40% z celkového počtu obyvatel. Někteří z nich během léta pracují i na ostrovech, ale mnozí z nich zůstávají v Aténách.

Chcete žít dlouho a zdravě? Pak byste měli zamířit na Ikarii a učit se od těch nejlepších. Ikarii vědci nazývají „modrou zónou“, tedy místem, kde se lidé dožívají nejdelšího věku na světě.

Moře je teplé, slunce nám dává své teplo. A lidé?

Mluvíme-li o vnějších charakteristikách řeckých mužů, pak jediným negativem, které jsem našla, je jejich vzrůst. Kdyby byli jen o 10-15 centimetrů vyšší, okamžitě by aspirovali na titul nejkrásnějších mužů planety. Průměrná výška většiny Řeků je 175-178 cm, což je podle mých osobních kritérií na muže málo. Mladší generace je mnohem vyšší než jejich rodiče. Samozřejmě, že existují i velmi vysocí řečtí muži, ale těch je málo. Převažují muži střední a malé postavy.

Pokud mám vyzdvihnout povahové rysy, které jsou vlastní většině řeckých mužů, pak bych na první místo dala jejich úžasný postoj k dětem.

Řekové jsou velmi dobří otcové, kteří svým dětem věnují někdy ještě více pozornosti, než jejich matce.

Pokud dojde k rozpadu manželství, Řek své dítě nikdy neopustí a bude se o něj starat se stejnou péčí jako před rozvodem.

Jsou emocionální a temperamentní. Existuje dokonce takový vtip: „Tichý Řek je Řek, kterého není slyšet dál, než na dvě přilehlé ulice.“ A skutečně, řečtí muži nejčastěji vyjadřují svůj názor velmi hlasitě a temperamentně, přičemž svůj projev doprovázejí výraznou gestikulací.

Řečtí muži jsou velmi společenští. Jejich oblíbenou zábavou je setkání u kávy a sledování fotbalu.

 

ZDROJ: Wedaways.com, Brides.com, Greekreporter.com, Thanasiskaiafas.com, Hitched.co.uk, Minikar.ru, Greekgateway.com, autorské dílo

 

 

 

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze