Top hledané
Výsledky (0)
Aktuální témata v kostce, pohled Bible i obraz české společnosti

Bible versus politika: Deset biblických veršů aplikovaných na českou politickou scénu

Mgr. Jana Höger
16. června 2021
+ Přidat na Seznam.cz
5 minut
Andej Babiš s Miroslavem Kalouskem

Jaká jsou historická moudra prověřená časem? Dají se biblické texty, které jsou staré přes dva tisíce let, aplikovat na dnešní dobu? My si myslíme, že ano. A to z prostého důvodu: Lidská podstata se za tisíciletí nezměnila. Změnily se dobové reálie, dopravní prostředky, účesy, délka sukně, ale spravedlnost, úcta k autoritě, láska k bližnímu by měla vypadat stejně. Vidíte to stejně, nebo máte jiný názor?

Častokrát se ptáme sami sebe, podle jakých kritérií si máme zvolit politiky do svých vládnoucích řad. Kdo by nás měl vést kupředu, být reprezentativní, mít úctu, pokoru a zároveň se prát za český národ jako lev. Je to opravdu nelehké rozhodnutí. Jaký návod bychom nalezli v Bibli?

„Nesmíš dosadit nad sebou cizince, který není tvým bratrem. Ať nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také ať nemá příliš mnoho zlata a stříbra. Deuteronomium 17,15 a 17.

Posuďte sami, jak naše dnešní politická scéna vypadá. Dosazujeme si do předních řad osobnosti, které známe, jsou důvěryhodné nebo přehlížíme jejich minulost? Jak vypadá jejich osobní život? Dokáží vést spořádaně svou rodinu? Dokáží žít ve fungujících partnerských vztazích? Ani nemluvě o financích, jež byly vždy trnem v oku. Nádherně to popisují slova, ve kterých spočívá věčná moudrost:

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla“. 1 Timoteovi 6,10.

Otevřít v galerii (8)
Láska k penězům
Láska k penězůmZdroj: pixabay

„Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ Matouš 20, 25-27.

Kdo se chce stát autoritou, měl by disponovat vlastnostmi služebníka. Pokud chce člověk vládnout moudře, vyhnout se diktátorskému přístupu, musí v sobě objevit pokoru, schopnost omluvit se za své chyby a přiznat si svou omylnost.

Otevřít v galerii (8)
Andrej Babiš s Milošem Zemanem
Andrej Babiš s Milošem ZemanemZdroj: profimedia

„Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“ 1. Korinským 10, 24

Možná jste už někdy zaslechli tento výrok. Překvapivě pochází z Bible. S tímto postojem se pojí pokora a sebezapření, ne sebestřednost a arogance. Půjdeme ještě dále. 

Luxusní dům na prodej se zahradou a bazénem
Luxusní dům na prodej se zahradou a bazénem, Praha 9

Dnes již zaběhnuté přísloví

„Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“ Přísloví 16, 18.

má svůj původ také v Bibli.

Zde je na místě srovnání, které jsme si všichni prožili na vlastní kůži. V době, kdy jsme čelili koronové výzvě, zazněly výroky, jež svého času mimochodem zlidověly, a zanechaly v nás nesmazatelné stopy. Byly oprávněné nebo byly přehnané a domýšlivé? Můžeme zmínit: Česko je „Best in Covid“, nebo „že jdeme cestou chytré karantény“, či "pokud opozice neschválí nouzový stav, bude přímo odpovědná za smrt občanů“, přes „nikdo nechce zavírat obchody a restaurace jako na jaře“, nebo dokonce „stejně jako vy, to chceme zvládnout jen s opatřeními, která náš život omezí co možná nejméně“.

Pravdu bychom hledali někde jinde a dostali jsme pořádnou lekci v podobě přísného lockdownu.

Otevřít v galerii (8)
Petr Arenberger
Petr ArenbergerZdroj: profimedia

„Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ Genesis 2, 24

Jen muž a žena nebo jak to tedy je? Manželství muže a ženy a založení rodiny je základ naší společnosti. Jsou nositelem důležitých vzorců pro naše životy, potřebným aspektem pro fungující stát a bezesporu odkazem pro zachování zdravé budoucí generace. V dnešním moderním světě původ slova rodiny zaniká nebo se všemožně modifikuje.

Jak to vnímá a vidí například politická strana Pirátů? Ta prosazuje:

„zrovnoprávnění postavení heterosexuálních a LGBTQ párů v České republice, a to jak v oblasti majetkoprávní, tak v oblasti adopce. Podporuje i aktivity směřující k uzákonění polyamorie jako formy registrovaného partnerství.“

„Souhlasíme s přiosvojením dítěte druhým z partnerů, za dodržení stejných podmínek, jaké plní heterosexuální páry,“

Dodává Olga Richterová za politickou stranu Pirátů.

Otevřít v galerii (8)
Ivan Bartoš
Ivan BartošZdroj: profimedia

„Nezabiješ“ Deuteronomium 5, 17.

Právo na život spojený s interrupcí je ožehavé téma samo o sobě. Vyjádřit se k němu je jako stát na tenkém ledě. Ale Bible o tom mluví zcela jasně a bez kliček - Nezabiješ! Nemůžeme vzít právo do svých rukou a rozhodovat o životě a smrti, jak se nám zlíbí.

Co můžeme vypozorovat na naší politické scéně, je příklon k interrupci. Většina politických stran schvaluje a jasně říká „jsme pro“. Svou podporu ženám vyjádřila Markéta Pekarová Adamová:

„Každá žena musí mít právo na bezpečný a legální potrat. Polský zákaz potratů i v případech neživotaschopného plodu povede ke zvýšení počtu neodborně provedených potratů a ohrozí životy mnoha žen.“

V sousední zemi, v Polsku to v poslední době doslova vře. Před pár měsíci začal platit zákaz potratů, i když odpůrci zákona slibují doslova peklo a možná se to ještě více vyostří.

Otevřít v galerii (8)
Muž s dýkou
Muž s dýkouZdroj: pixabay

„Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana.“ Přísloví 11,14 

Společnost bez jasné vize a srozumitelného cíle jde po cestě chaosu. Jestli má být národ jednotný, tak potřebuje rozumět vládním nařízením a jeho opodstatněním. Situace u nás je bohužel za poslední měsíce trochu jiná. Kauza s vakcínami hovoří za vše.

„Pan premiér chtěl o všem jednat sám, strategii s nikým nekonzultoval, výsledky nám neoznámil. Takže teď musí také sám převzít zodpovědnost a omluvit se těm, kdo budou na vakcíny čekat zase o něco déle,“

dodal Tomáš Petříček.

Otevřít v galerii (8)
Tomáš Petříček
Tomáš PetříčekZdroj: profimedia

V podobném duchu se vyjádřil i Jan Hamáček:

„Pan premiér vyjednával sám, je to čistě jeho odpovědnost a musí našim občanům vysvětlit, proč přišla Česká republika o 70 tisíc vakcín“.

Otevřít v galerii (8)
Jan Hamáček
Jan HamáčekZdroj: profimedia

Na závěr

Chtěla bych už jen dodat k tomu množství mouder a citací, že: „panovník, jenž dá na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy.“ Přísloví 29, 12

Další silná slova, se kterými souzním, jsou: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují Matouš 5, 44. Nebylo by na škodu si tato slova vzít k srdci. Věřím, že kdyby si je vzala většina našich politiků, tak naše země vypadá jinak!

Otevřít v galerii (8)
Bible, láska, kříž
Bible, láska, křížZdroj: pixabay
Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze