Top hledané
Výsledky (0)
Klára Dostálová představila novou "Koncepci bydlení 2021+"

Nový koncept bydlení: Vládě není lhostejná úroveň bydlení v naší zemi

Kristina Vacková
13. dubna 2021
+ Přidat na Seznam.cz
3 minuty
Šťastný pár si splnil sen v podobě nového bydlení

Ministryně Klára Dostálová představila na pondělím jednání vlády Koncepci bydlení České republiky 2021+. Dokument schválený vládou shrnuje současnou situaci a přichází s řešením současných problémů v oblasti bydlení.

Šťastný pár si splnil sen - nové bydlení.

Předložená Koncepce bydlení ČR 2021+ identifikuje na základě analýzy stávající situace na trhu s byty a jeho sociálních dopadů přetrvávající a nově vznikající problémy v oblasti bydlení, jejichž řešení se promítá v konkrétních cílech a úkolech.

„Bydlení je považováno za jednu ze základních lidských potřeb. Bydlení slouží k uspokojování nároků fyziologických, psychologických a sociologických, jež se realizují v objektech pro bydlení a jejich okolí,“

těmito slovy začíná úvod finální zprávy Koncepce bydlení 2021.

Prodej pozemku se studií na výstavbu
Prodej pozemku se studií na výstavbu, Praha 4

Úroveň bydlení ukazuje vyspělost země

Realizace bydlení každého jednotlivce má široké a zásadní celospolečenské přesahy a dostupnost a kvalita bydlení je také vnímána jako jeden z hodnotících ukazatelů životní úrovně obyvatel celé země.

Bytová situace v české republice je neutěšená, a zdá se, že se ani nadále nic výrazného nezmění. Bytů je nedostatek, poptávka převyšuje nabídku, a to zejména proto, že schvalovací procesy trvají několik let.

Zejména pod tlakem pandemie navíc mnozí, kdo peníze mají, uvažují o výhodné a časově návratné investici, jíž bydlení nesporně je. Sehnat ale takový byt, nebo dokonce dům, jaký si přejeme, není vůbec jednoduché, zejména v určitých lokalitách.

K tomu se spousta lidí ocitla ve finanční i životní tísni a nemůže si dovolit financovat prakticky žádné bydlení. Zejména těmto lidem by měl stát pomáhat.

Otevřít v galerii (1)
Ministryně Klára Dostálová se chce dlouhodobě věnovat zlepšení bytové situace u nás
Ministryně Klára Dostálová se chce dlouhodobě věnovat zlepšení bytové situace u nás Zdroj: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Běh na dlouhou trať

Základní myšlenkou Koncepce bydlení České republiky 2021+ je i nesporný fakt, že zajištění bydlení je principiálně osobní odpovědností jednotlivce. Dostupnost a kvalita bydlení je však nejen odrazem ekonomických možností jednotlivce, ale odpovídá také společensko-ekonomickým podmínkám.

Posláním státu je vytvářet vhodné stabilní prostředí, které podporuje motivaci účastníků trhu s bydlením k jejich osobní aktivitě a umožňuje všem občanům zajistit si adekvátní důstojné bydlení.

Zároveň však v každé společnosti existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zaopatřit sami, případně čelí jiným problémům. Je povinností státu jim na principu solidarity pomoci. Pomoc státu však nemusí mít vždy formu nevratné finanční výpomoci. Při volbě nástrojů musí být sledována zejména účinnost a nákladová efektivita řešení.

„Pro nás je to opravdu zásadní dokument, který určuje směřování politiky bydlení v dalších letech nejen z pohledu ministerstva, ale je určen také ostatním resortům, krajům, obcím, podnikatelům a odborné i laické veřejnosti. Na přípravě jsme spolupracovali s mnoha partnery, ale také zájmovými sdruženími a akademickou sférou. Naším cílem je vytvářet podmínky pro to, aby bydlení bylo pro občany kvalitní, finančně dostupné, respektovalo celoživotní cyklus bydlení, a to i za pomocí nových technologií výstavby,“

uvedla ministryně Klára Dostálová.

Blýská se na lepší bydlení?

Vládou schválená nová koncepce vychází ze základních východisek bytové politiky stanovené v předchozí Koncepci bydlení ČR do roku 2020. Stát si je vědom odpovědnosti za vytváření takových podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení. Zároveň by stát měl pomáhat těm, kteří si své bydlení nejsou schopni zajistit sami.

Dokument shrnuje vývoj bydlení za poslední desetiletí, tedy od roku 2010. Všímá si hlavních problémů v oblasti bydlení a nastiňuje jejich řešení. Stanovuje cíle dostupného, stabilního a udržitelného bydlení, v rámci nichž je definováno jedenáct opatření a z nich plynoucí úkoly. Ty jsou koncipovány do pětiletých období.

Jedním z hlavních cílů je také „progres“, tedy využívání moderních technologií a informovanost o zkvalitnění a zrychlení výstavby.

Vypracovaná Koncepce bydlení nemá omezenou platnost.

 

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze