Top hledané
Výsledky (0)
Ženský klín je kolébkou života, zdrojem ženské moudrosti a intuice. Jóni – ženské lůno – brána života – je pro ženy zdrojem vitality a potěšení. Různá zranění však mohou vést ke znecitlivění a ztrátě kontaktu se svým klínem i ženstvím.

"Dejte si zmapovat vagínu. Tato technika vám do života vrátí chuť na sex," aneb proč ženy tíhnou k ezoterickým praktikám

Kristina Valachyová
06. října 2023
+ Přidat na Seznam.cz
13 minut
Vaše lůno není jen místem, kde se vytváří nový život, je to posvátný portál, který ukrývá tajemství

Vaše lůno není jen místem, kde se vytváří nový život, je to posvátný portál, který ukrývá tajemství vaší skutečné síly. Probuzení vašeho klína zahrnuje uvolnění a vyčištění tohoto posvátného prostoru, což vede k větší kreativitě, lásce, vášni, klidu a jasnosti. Když se cítíte bezpečně, důvěřujete životu a cítíte se pohodlně ve své vlastní kůži, přitahujete tím více a více pozitivních zážitků. Pro naši redakci jsou tato slovo, řekněme, až trochu zvláštní. Zajímalo nás, kde najít pravdu na takových tvrzení, zda ezoterické praktiky fungují a proč ženy tíhnout k takovým zážitkům. Klademe si i otázku, co znamená "probouzení vagíny", je něco takového vůbec reálné? Zeptali jsme se "šamanky". 

Nestyďte se za svou vagínu!

Tento fenomén je celkem nový, ale zato poměrně rozšířený. Některé ženy se stydí za svou vagínu. Dnešní společnost vede ženy k tomu, aby věřily, že budou chtěny, jen pokud budou jejich ženské partie dokonalé. Pravdou ale je, že dokonalá vagína neexistuje. Jsou větší, menší, světlejší, tmavší, asymetrické, a někdy dokonce skvrnité. A víte co? To vůbec není problém. Problém začíná ve chvíli, kdy nejste schopna přijmout své vlastní tělo. Pokud nemáte dostatečné sebevědomí, může jít i o váš vlastní život.

Jak vypadá proces probouzení klína?

Proces probouzení klína přivádí mužskou a ženskou energii zpět do vyváženého posvátného spojení a vytváří nezbytný základ pro náš další evoluční posun. Může to být magický proces.

„Když se na semináři zeptám, kolik žen ví, co je to jejich děloha, z čeho se skládá nebo jestli si někdy vzaly zrcátko a podívaly se na svoji jóni, 2/3 žen mlčí a nejraději by z místnosti vysublimovaly. Tato reakce žen nám ukazuje, že cesta ke spojení s potenciálem ženské moudrosti je stále dlážděna hluboce zakořeněnými pocity viny, studu a odpojení. A není se čemu divit. Po tisíciletí byla sexuální síla a magie ženské energie v ženách potlačována. Jejich hluboké napojení na přírodní cykly, své tělo a intuici je často stálo vyloučení ze společnosti a často také život.

 

Během hlubinné terapie s jednou klientkou se objevila ,,vzpomínka“, během které si obvazovala svá prsa něčím jako obinadlo, aby ji někdo nemohl označit za hříšnou, kdyby ji v zimě stouply pod košilí bradavky. Už jen smyslný pohled vás mohl stát život, pokud ho například někdo označil za ďábelský. Je jasné, že tato historie je hluboce zapsána do naší buněčné paměti. A i když psychologie uvádí, že si neseme generační zátěže (míněno strachy atd.) v rámci sedmi generací žen dozadu, má zkušenost s klientkami sahá často do vzdálenějších období.

Naštěstí čím dál více žen cítí volání k opětovnému návratu sama k sobě, ke své přirozenosti, moudrosti, ke svému zdroji a tedy k ženské sexualitě,“

říká pro LP-Life.cz Lucie Vonchitzki, life mentorka, terapeutka, zakladatelka institutu pro ženy Svět.nice a zároveň autorka projektu Multipotenciál ženské moudrosti.

O probuzení ženského klína jsme si povídali i s Elen, masérkou a provozní asistentkou studia HARMONY SPA z Prahy.

„Probuzení ženského lůna je v dnešní době možná trochu zprofanovaný termín, kterému málokdo skutečně rozumí. Velmi stručně řečeno jde o objevování a zcitlivování ženského (nejen) sexuálního potenciálu. Respektive potenciálu, který nesouvisí pouze se sexualitou v partnerském slova smyslu. V dnešní společnosti se stalo zvykem oddělovat tělo a mysl. Tělo bereme jen jako nástroj a sex pak jako zdroj potěšení nebo cestu k reprodukci. Je potřeba si ale uvědomit, že sexuální energie je náš bytostný prazáklad. A tematicky je zdrojem i pro naše sebevědomí, fyzické zdraví a třeba i finanční hojnost,“

říká Elen.

Tantrická masáž může být skvělou cestou, jak své lůno probudit a vrátit mu úctu, kterou si zasluhuje.

„Existují techniky jako vaginální mapování, které se přímo zabývají rozpouštěním bloků v ženských intimních partiích, ale je opět potřeba nebrat to jako oddělenou část, kterou "musíme vyléčit". Proto je lepší využít komplexnější přístup, který třeba využíváme při tantra masážích. Kromě uvolňujících hmatů totiž dáváme velký prostor i pro sdílení a vnímání hranic. Ženy si tak začnou lépe uvědomovat celé své tělo i svoje myšlenky, které mají s tělem spojené,“

vysvětluje Elen.

Další technikou může být určitě samostatná praxe a takzvaná "orgasmická jóga", což je nejen eufemismus pro masturbaci, ale taky širší pojem obsahující probuzení sexuální energie v každé buňce ženského těla. Na rozdíl od masturbace, kterou většina lidí chápe jen druh uvolnění sexuálního napětí.

„Ženy mohou se se svým lůnem propojovat fyzicky (ať už s průvodcem prostřednictvím tantrické masáže nebo vaginálního mapování, anebo samostatně v rámci orgasmické jógy), nebo i mentálně (díky pojmenování a čištění bloků na úrovni mysli s terapeutem). Dobrou cestou můžou být i ženské kruhy, které podporují ženy ve sdílení a přijímání své ženské podstaty. Perfektní je, když má žena možnost zkoumat své tělo společně se svým partnerem,“

dodává Elen.

Prodej luxusního mezonetu 4 + 1, Praha
Prodej luxusního mezonetu 4 + 1, Praha, Praha 5

Proto do tohoto tématu rády zahrnují i muže a skrze rozhovory, články nebo sociální sítě se snaží provádět osvětu ohledně sexuálních tabu.

Co je ženská sexualita?

Pokud do místnosti vstoupí žena, která je hluboce spojena se svým ženstvím, cítíme to. Ženy si v tu chvíli začnou hlídat své muže nebo chtějí danou ženu za svou nejlepší kamarádku. U mužů se zapne nejenom jejich přirozenost dobývat cíl, ale také začnou cítit obrovský přesah, který tato žena má. Láká je jakási esence, která je pro muže neuchopitelná. Tato žena dokáže muže přijmout nejenom přes své lůno, ale také plně do svého srdce.

„Na rozdíl od mužské sexuality, která je zaměřena na cíl, výkon a růst potenciálu materiálního, duševního i duchovního, ženská sexualita není konána, ale naopak je z ženy přirozeně vyzařována,“

říká Vonchitzki.

Žena ve své zdravé přirozenosti je nádobou něhy, odevzdanosti, divokosti, smyslnosti a všeobjímající lásky. Dovoluje si naplno prožívat všechny své polohy ať už jde o hlasitý, hrdelní smích, pláč, křik či rozkošnické sténání.

„Tato žena si je plně vědoma své vlastní hodnoty, je propojena s dokonalostí svého těla i životodárným pramenem svého vlastního nitra. Dokáže být zářivá jako slunce, tajemná jako měsíc, divoká jako řeka i zakořeněná sama v sobě jako kořeny stromu. Tato žena je oázou pro svého muže, který po daleké cestě pouští došel ke svému cíli. Ve chvíli, kdy dojde k propojení mužské energie (výkonu) a ženské energie (lásky) může dojít ke spojení těla a duše a my se ocitáme v posvátném prostoru jednoty. Sexuální energie je tak pozvednutá do úrovně srdce. A toto nazýváme posvátnou sexualitou,“

vysvětluje Vonchitzki.

Tento akt lásky a skutečného milování je ale velmi odlišný od předloh, které jsou běžně dostupné ve filmech a porno průmyslu a ve kterých je zobrazován pouze synchronizovaný pohyb těl.

„Ve chvíli, kdy se ale žena dokáže otevřít schopnosti hlubokého prožívání vlastních citů a pozná, co ji v intimitě dělá dobře, spojí tím řeč svého srdce a své jóni. A skrze své tělo pozve muže do svého nitra, které je hluboké jako oceán. Tato síla někdy děsí muže, ale také samotné ženy. Zažila jsem mnoho situací, kdy po cvičeních, která jsou zaměřená na podporu ženské sexuality, se ženy dotkly dna oceánu a plně prožily jeho sílu. Představte si to asi jako když se v ledovém království protrhne Arrandelská hráz. Často jde o tak silnou vlnu pocitů a fyzického prožitku, že samotné ženy potřebují dost času na integraci. ,,To jsem já? Co s tou silou mám dělat?“ ptají se mě se slzami v očích,“

dodává.

Co ženy nejčastěji odrazuje od jejich sexuality?

I na tuto otázku jsme se zeptali Lucie Vonchitzki.

„Korporátní prostředí (smích). Tabulky, deadliny a řád, to je mužská linka, která je v nás ženách také otištěná a potřebná. Žena je ale esencí chaosu. V některých indiánských kmenech se dříve čekalo na ženu, stařešinu, která se nejprve spojila s matkou zemí a teprve rozhodla, jestli se bude ten den odpočívat, nebo jestli se bude pracovat. Zkuste to navrhnout svému šéfovi,“

usmívá se Lucie.

Důležitou roli hraje prostředí.

„V prostředí, které je orientováno pouze na výkon, se žena silně odpojuje od své vlastní přirozenosti. Opět se naštěstí doba mění a i třeba s osvětou ženské cykličnosti si už žena například při prvních dnech menstruace může vzít homeoffice nebo nacházet jiné cestičky, jak být v souladu s potřebami svého těla a své přirozenosti. Nebo se žena rozhodne, že potřebuje jít vlastní cestou, kde si sama určí svůj denní režim. A vystoupí z tlaku, který cítí, že pro ni není zdravý. Klientek, které se rozhodly pro změnu zaměstnání a hledají uplatnění, které podporuje jejich ženství, mám momentálně nejvíce,“

vysvětluje Vonchitzki.

Zároveň upozorňuje, abyste si nepředstavovali žádnou vílu Amálku, která jen trhá kopretiny a celý den nic neudělá.

„To je velmi úzký úhel pohledu. Jde o ženu, která když má v kalendáři, že dnes má něco udělat a není jí dobře, tak do sebe nehodí prášek na bolest a nejde přes sebe, ale vědomě se rozhodne, že si dnes odpočine nebo už zná natolik svoje tělo a umí pracovat se svou energetikou i myslí, že zná způsoby, jak tento stav vědomě změnit. Například dechovými cvičeními, meditací, saunou (ale primárně nejde sama přes sebe),“

dodává inspirátorka žen.

Ženská sexualita není téma, které se dá obsáhnout v pár otázkách. Je to hluboká cesta probuzení vlastního božství v sobě skrze zcitlivování svého těla, otvírání svého srdce, propouštění všech nánosů uložených hluboko v naší energetické rovině a našem nevědomí.

Jak se mohu spojit se svojí ženskou sexualitou?

Ženské kruhy

Vaginální mapování

Práce s kundalini energií (mohendžodáro, kundalini jóga)

Tanec + práce s pánevním dnem

Hlubinná terapie

Meditace

Spojování s ženskými archetypy

Vědomý dotyk

Guru Jára manipuloval ženy, za sex s nimi si nechal platit

V Česku asi není jediná žena, která by o tomto případu sexuálního zneužívání neslyšela. Zakladatel neakreditované esoterické školy Poetrie Jaroslav Dobeš alias Guru Jára se podle verdiktu dopustil v letech 2004 až 2007 série znásilnění. Se spolupracovnicí Barborou Pláškovou si mají odpykat pět let ve vězení. Oba byli souzeni jako uprchlí.

Dobeš podle obžaloby ženy a dívky na svých seminářích takzvaně „odháčkovával“. Tvrdil, že jejich všemožné problémy jsou způsobeny takzvanými „háčky“, které v nich zanechali předchozí sexuální partneři a které jim znemožňují žít plnohodnotný život. „Guru Jára“ pak měl tyto háčky sexuálním aktem uvolňovat. Klientky školy však o této metodě nic nevěděly, většinou jim byla nabídnuta na konci vícedenních seminářů, aniž by tušily, jak bude probíhat. Některé se bránily, většina z nich však nebyla po úvodním dechovém cvičení schopna ovládat své tělo a reagovat. Lektorky školy v čele s Pláškovou dívky většinou stimulovaly na pohlavních orgánech a řídily dechová cvičení, pak se nečekaně objevil Dobeš a zpravidla provedl na ženách krátkou soulož.

Podle obžaloby, která popisovala osm takových případů v letech 2004 až 2007, se u poškozených projevila posttraumatická stresová porucha. Semináře se konaly na několika místech, včetně domu ve Zlíně nebo statku na Olomoucku. Podle státní zástupkyně Dobeš školu založil jako zdroj své obživy. „Odháčkováním“ podle obžaloby prošlo asi 350 žen. Mnohé z nich se mu podrobily dobrovolně, jiné však ne.

Dobeš byl podle svědkyň ve své komunitě velmi ctěný a obdivovaný. Škola Poetrie nabízela semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií. Na Filipíny, kde se nachází dodnes v detenčním zařízení, prý jezdil pravidelně: podle obyvatel ostrova Siargao toto místo často navštěvoval už od roku 2005.

Roztáhly nohy a 15 minut jim specificky masírovali klitoris

Známý je i případ sanfranciské společnosti OneTaste. Ta měla dva pilíře, orgasmickou meditaci a takzvaný slow sex. Cílem kurzů mělo být zajistit ženám sexuální uspokojení. Učení Nicole Daedone vycházelo z propojení jógy, tantry, zenbuddhismu a mystického judaismu. Mělo naplňovat duši, kultivovat touhy, napomáhat k sebevyjádření. Daedone s OneTaste aplikovala praxi zvanou „orgasmická meditace“, při které jedna osoba lehce hladila levou horní část klitorisu jiné osoby po dobu 15 minut.

Měly při tom nasazeny latexové rukavice namočené v lubrikantu. V dokumentu Netflixu z roku 2022 někteří bývalí členové OneTaste popsali, že byli psychologicky manipulováni do sexuálních aktivit, kterých by se jinak nezúčastnili. Společnost OneTaste, která se navenek prezentovala jako wellness, přesněji řečeno sexuální wellness, se začala rozrůstat a expandovat. Po vystoupení její zakladatelky na konferenci TEDx zaujala také celebrity, například herečku Gwyneth Paltrow. Firma vydělávala obrovské peníze na prodeji kurzů a členství, které stálo 50 tisíc dolarů, uvádí se v dokumentu Netflixu. Časopis Harper's Bazaar dodává, že klientům slibovala duchovní a sexuální osvícení a potěšení prostřednictvím orgasmické meditace.

Jedna z účastnic kurzů popsala své zkušenosti se společností OneTaste. Po absolvování prvního kurzu se přestěhovala do domu, kde žila společně s ostatními. Každý den se účastnili orgasmických meditací; během večerních setkání se v jedné místnosti mohlo ocitnout i 30 párů - tedy mužů hladících klitoris od pasu dolů svlečených žen, které vzlykaly slastí. Cítila se nenaplněná v sexuálním životě a doufala, že ve OneTaste najde klíč ke svému sexuálnímu i duchovnímu osvícení. Za sbližování se zakladatelkou Nicole však měla platit desítky tisíc dolarů.

Daedone a bývalá šéfka prodeje společnosti Rachel Cherwitzová byly obviněny z provozování sekty a konspirace založené na tom, že měly členy a zaměstnance nutit, aby se zadlužili a vystavily je „ekonomickému, sexuálnímu, emocionálnímu a psychickému zneužívání“, jakož i „sledování, indoktrinaci a zastrašování“, aby je přinutily pracovat zadarmo. Vše mělo údajně trvat 14 let až do roku 2018.

Federální prokuratura uvedla, že obviněné vedly společnost jako sektu. Duo mělo verbovat osoby, které prodělaly předchozí trauma a tvrdit jim, že dokáže napravit jejich sexuální dysfunkce. Členové byli údajně nuceni bydlet ve společných domech a zapojovat se do „nepříjemných nebo odpuzujících“ sexuálních rituálů, které měly být cestou ke „svobodě a osvícení“.

Pokud se členové vzpírali příkazům, dvojice je vystavovala ponížení a mstila se jim, uvedla prokuratura.

Žena obviněná z provozování společnosti byla propuštěna na kauci ve výši 1 milion dolarů – soudce ji však varoval, že na svobodě ji „sledují“. Když se jí zeptali, zda má k případu veřejné vyjádření, Daedone jen zakroutila hlavou a usmála se.

Dejte si zmapovat vagínu. Tato technika vám do života vrátí chuť na sex

Tato metoda není příliš známá a nenajdete mnoho popisů jejího působení, které má ženu zbavit špatných zážitků prostřednictvím masáže. V podstatě probíhá tak, že speciálně vyškolený terapeut masíruje ženě k tomu určeným olejem, nejčastěji ricinovým, znecitlivěné stěny vagíny. Svými doteky rozmasíruje nejen postižená místa, ale často při tom ze ženy dokáže vyplavit i nahromaděná traumata, která se jí uložila v podvědomí a brání jí v prožívání milostného aktu. Vaginální mapování je oficiálním léčebným postupem a je součástí sexuologické práce s tělem. Tento trend přišel z Ameriky a doporučuje se jako metoda léčení traumat ve spojení s léčením vaginální tkáně. Terapeut se postupně dotýká určitých bodů ve vagíně a každý z nich různým tlakem rozmasíruje. Během procedury se žena snaží popisovat své pocity, které má při stisku jednotlivých bodů. Tím se v její paměti probouzí i zážitky, které měla v sobě hluboce potlačené.

Ženy, které se pro podobnou léčbu rozhodnou, chodívají ke specialistovi buď samy, nebo i s partnerem. Mohou absolvovat kurz, na kterém se naučí, jak v léčbě pokračovat i doma.

V některých případech  nešťastné ženy hledají jakékoliv možnosti, které by jim daly alespoň naději.  Nejhorší totiž pro ně je, pokud  cítí, že pro danou věc nemohou samy nic udělat, musí čekat,  podřídit se lékařským zákrokům či možnostem a  doufat v zázrak.  


„Pocit bezmoci je pak přivádí k ezoterice,  bylinkaření, šamanům, samozvaným  léčitelům a k řadě dalších možných i nemožných praktik. Některé z těchto možností mohou přinést jistý výsledek ve snížení stresu, uvolnění, odpoutání se od úzkostného zaujetí či  se může projevit tzv. placebo efekt.  Mnohé však  slibují výsledky „léčby“ které jsou pofidérní,  manipulují se ženami a finančně či jinak parazitují na nich i jejich partnerech,“ 

říká Laura Janáčková, psycholožka, sexuoložka, publicistka a autorka bestsellerů. Je také docentkou klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, zakladatelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou VŠAPS.
Zvláště ohrožující jsou pak techniky samozvanců jež zasahují do intimního či sexuálního života ženy.

 
„Pokud jde o tantrické masáže a orgasmickou jógu jde vždy  namístě otázka, co je nabízeno, a kde je hranice mezi službou nabízenou a službou erotickou. V praxi jsem měla několik žen, které prošly sexuálním  výcvikem sebeuvědomění a nesou si z něj neblahé nezapomenutelné zážitky.  Vždy je dobré mít na paměti, že i dobře míněná rada od  nevzdělance může více uškodit, než pomoci.  Osobně  svým pacientkám nebráním v jiném než  ryze racionálním přístupu, ale vždy je nabádám k velké opatrnosti a preferenci odborných zkušeností podložených skutečným vzděláním v oboru. Vedu je spíše k maximálnímu využití metod , které jsou lege artis, vědecky ověřené, odzkoušené a účinné. Na druhé straně chápu argumenty, že i samotné slovo léčí a existuje i léčivá síla placebo efektu,“


dodává Laura Janáčková.

 

Zdroj: Maluna.sk, Mysteriumzeny.sk, Amrita.cz, Kniha Probuzení lůna (Azra Bertrand), Michellemariemcgrath.com, Intimne-umenia.sk, Independent.co.uk, Harpersbazaar.com, Reflex.cz, autorské dílo

 

Pronájem luxusního bytu 3+kk, Praha 1, Josefov
Pronájem luxusního bytu 3+kk, Praha 1, Josefov, Praha 1
Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze
Tagy: