Když na mateřskou jde táta: I muži se dokáží postarat o domácnost

Táta na mateřské, máma v práci?
04. ledna 2022
 
Hlavní stránka Nové články

Jak by se vám, ženy, líbilo, kdyby po narození vašeho dítěte nastala situace, že byste se vzápětí vrátila do práce. A vy, muži, tatínci, zvládli byste se doma o všechno postarat? Jednadvacáté století světu nabízí spousty vychytávek. Tentokrát ale nebude řeč o elektronice ani ničem podobném. Dnes bude řeč o situacích, kdy místo ženy – matky, zůstane doma otec.

Jiří Mádl

V historii lze najít různé modely a situace, jak rodiny překlenovaly a překlenují dobu po narození dítěte, které vyžaduje neustálou péči. Zajisté i odborníci by se rozcházeli v tom, kdy je vhodné, a svým způsobem pro psychický vývoj zdravé, dítě umístit do různých zařízení. Každopádně všichni se jistě shodnou na tom, že nejdůležitějším prvkem, nejenom prvních pár týdnu, měsíců, ale i kdykoliv jindy, je láska. A v konečném důsledku není tak důležité, zda se jedná o lásku mateřskou, otcovskou nebo obojí.

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590, Praha 6

Mateřská, otcovská – v žádném případě dovolená

Pokud se podíváme do minulosti například v Čechách měly ženy možnost čerpat mateřskou dovolenou od roku 1950. Trvala 18 týdnů – tedy pět měsíců. Postupně se v průběhu let prodlužovala až na tři roky. Nejmenovala se však přesně stejně jako dnes a některé její podmínky se také poněkud lišily, nejen ty časové, ale i ty finanční. Zajímavostí je, že dlouhou dobu se finanční podpora uznávala pouze ženám. Až později, zhruba v druhé polovině 80. let bylo umožněno "mateřskou" čerpat i mužům – vdovcům a jinak osamoceným otcům.

Bylo by také vhodné zmínit, že co se týče délky mateřské (rodičovské) dovolené a výše příspěvku, Česká republika se drží vzhledem k ostatním zemím vysoko nad průměrem. Ať už se budeme bavit o USA, kde s dítětem lze zůstat doma pouze tři měsíce, nebo o některé z evropských zemí, kde se rodič do práce musí vrátit opravdu brzy.

Proč táta a ne máma?

Přestože právo otce nastoupit na „mateřskou“ tu je už dvacet let, v porovnání s okolními zeměmi ji Češi stále ještě využívají minimálně. Muži tvoří pouze 1 – 3 % z celkového počtu lidí na mateřské dovolené.

Podle odborníků by prohození rolí na mateřské mělo podpořit navázání pouta mezi otcem a dítětem a zároveň muže motivovalo se do péče o dítě více zapojit. Rodina celkově má následně hlubší vazby. Tatínci pak také lépe rozumí svým dětem a jejich potřebám. Navíc dalším aspektem je to, že nejen pro ty nejmenší děti je důležité vidět a poznávat jak ženské, tak mužské vzory. Ve chvíli, kdy táta od rodiny tráví většinu svého času v zaměstnání, tento aspekt jaksi pokulhává.

K tomu, zda může prohození rolí při otcovské dovolené pozitivně či negativně ovlivnit vývoj dítěte exkluzivně pro LP-life promluvila rodinná a párová psycholožka Mgr. Pavla Sokalská:

„Samozřejmě záleží na věku dítěte. Každá z rodičovských figur má v psychickém vývoji dítěte podstatnou roli a tyto figury nejsou zaměnitelné bez dopadů na emoční vývoj dítěte. U starších dětí je přínosem, že mohou trávit čas s oběma rodiči. U malinkých dětí je přirozenou nejlepší péčí mateřská péče, jenom matka je na tuto úlohu psychicky emočně vybavena (pokud tedy dostatečně dobře funguje, není alkoholička a dítě nehladoví atd.). Mateřskou (později otcovskou) péči nemůže nahradit péče jiné osoby, máme-li na mysli dostatečně dobré celkem zdravé formování psychického emočního vývoje dítěte.

Nicméně otec je samozřejmě i v raném věku velmi významnou osobou pro zdravé psychické formování dítěte. Ale ne přímým působením na dítě, které je teprve v diadickém (diadický = vztah mezi dvěma lidmi) emočním vztahovém systému. Otec tady pečuje o dítě zejména péčí o jeho matku. Matka potřebuje mít od otce dítěte oporu a péči, aby vydržela náročný úkol být empaticky a s láskou nonstop napojena na malinké dítě, což je v tomto věku základní vývojová potřeba.

Otec je důležitou figurou pro psychický vývoj dítěte hlavně později, pomáhá dítěti např. se separačními procesy, aby matka a dítě mohly opustit diadu (dva lidé) a dítě mohlo vrůst do zralejšího triadického (trojčlenného) emočního vztahového systému. Odklony od tohoto přirozeného modelu emočního fungování v rodině vedou ve školním věku k různým psychosomatickým obtížím dětí a v pubertě ke složitým psychickým problémům a poruchám, s čímž se ve své praxi setkávám dnes a denně.“

Otázkou zůstává, co otce vede k tomu se se svými ženami prohodit. Pokud vynecháme již zmíněné vytváření hlubších vazeb s dítětem, velmi často je důvodem finanční stránka věci. Zjednodušeně řečeno – matka má lepší práci a vydělává více peněz než otec. Dává tedy větší smysl z finančního hlediska, aby do práce chodil rodič, který vydělává víc a do rodinné kasy přinese více. Na zkušenosti, co vedle otce. k odchodu na mateřskou, jsme se zeptali dvou tatínků, kteří si tuto roli vyzkoušeli.

Pan Libor a pan Petr

Oba si na čas vyzkoušeli, jaké to je obrátit si role a starat se dítě na plný úvazek. Obou jsme se ptali, co je k tomuto rozhodnutí vedlo.

„Pro mě asi hlavním hnacím motorem byla moje manželka,“

odpověděl pan Libor.

„Nás k tomuto rozhodnutí donutila finanční situace a touha vyzkoušet si mateřské povinnosti,“

svěřil se pan Petr.

Co na rozhodnutí, že nastupují na mateřskou místo jejich ženy, říkalo okolí?

„Moc nechápali, co mě k tomu vedlo,“

a

„Když na to přišla řeč a já řekl, jak to je, většina smekla klobouk a shodně odpovídala, že mě za mé rozhodnutí obdivuje. A také následovaly otázky, co mě k tomu vedlo,“

odpovídají oba tatínci. Při prohození rolí rodičů jde mimo jiné i o to ujasnit si, zda otec bude zastávat všechnu práci, která je běžně na matce. To znamená nejen péče o dítě, ale veškeré domácí práce – úklid, žehlení a starost o prádlo, vaření a další. Nebo čistě jen starání se o dítě / děti. Pan Libor prozrazuje:

„Původní plán byl, že se budu starat o vše, nakonec z toho sešlo a já se staral čistě jen o potřeby naší dcery.“

Proti tomu pan Petr říká a směje se:

„Snažím se opravdu starat se se vším všudy. Krom žehlení a praní - to mám výslovně od manželky zakázané.“

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m, Praha 1

Po tom, co si oba tuto roli naplno vyzkoušeli, shodně tvrdí, že pokud nastane stejná situace, určitě jsou ochotni do toho jít znova. Jediným rozdílem mezi tatínky je, že zatímco pan Libor na konci rozhovoru tvrdí, že mateřská / otcovská nijak nezměnila pohled na jeho ženu – vážil si ji před tím i teď stejně, pan Petr bez okolků přiznává:

„Určitě si teď své ženy vážím o dost víc. Představa o mateřské dovolené se od reality dost liší.“

Boření stereotypů – společnost není na táty připravena

Od některých lidí můžete slyšet, že muž, který nastoupí místo ženy na mateřskou, už není mužem, ztrácí mužnost a jiné další hlouposti. Muž zůstává mužem. I ve chvíli, kdy nechodí do práce, ale zůstává doma a stará se o děti, vaří a uklízí.

Společnost obecně ale na tatínky na mateřské připravená není, i když spousta lidí bude tvrdit pravý opak. Podle čeho lze soudit? Všimli jste si třeba někdy, že by přebalovací pulty byly i na pánských záchodech? Kolikrát jste na dětském hřišti nebo v parku dopoledne ve všední den potkali dítě nebo děti v doprovodu tatínka?

Thekla Morgenrothová, výzkumná pracovnice v oboru sociální a organizační psychologie na Exeterské univerzitě ve Velké Británii, říká, že genderové stereotypy přetrvávají, přestože se role mužů a žen v práci v posledních desetiletích výrazně změnily a do zaměstnání nastoupilo a zůstalo v něm mnohem více žen.

"Ženy již nejsou vnímány jako méně kompetentní než muži, ale ženy jsou nadále považovány za více komunitní - vřelé, pečující a starostlivé - než muži a následně za vhodnější pro role, které tyto vlastnosti vyžadují, jako je péče o děti. Muži jsou naopak nadále vnímáni jako agenti: rozhodní, asertivní, soutěživí."

To může podle Morgenrothové ovlivnit rozhodování o rodičovské dovolené mnoha způsoby.

"Za prvé, ženy a muži si mohou tyto stereotypy internalizovat, což znamená, že muži si mohou myslet, že nejsou příliš komunitní, a tudíž by se o dítě nedokázali dobře postarat. Jejich partnerky mohou samozřejmě také podporovat genderové stereotypy a odrazovat své partnery od rodičovské dovolené, protože si myslí, že toho nejsou schopni."

Klíčovým faktorem je, že genderové stereotypy jsou nejen popisné, ale také normativní; signalizují, jaké by ženy a muži měli být - včetně představy, že muži by měli upřednostňovat práci před rodinou.

"Muži, kteří si vezmou rodičovskou dovolenou, se proto mohou setkat s odezvou a být považováni za slabé, bez pracovního nasazení a podobně, což může mít v práci za následek například to, že budou degradováni nebo nebudou bráni vážně. Muži si jsou samozřejmě těchto možných důsledků vědomi, a to by rozhodně mohlo přispět k tomu, že se rozhodnou rodičovskou dovolenou nebrat, i když je jim nabízena."

Co by mohlo do budoucna pomoci? Rozhodně se hrdě hlásit k tomu, co se jako otec chystáte udělat. Mluvit o tom s každým, kdo o tom s vámi mluvit chce. Kdyby se i jeden jediný otec po vašem rozhovoru rozhodl jít do toho také, bude to super. A co je ještě přínosnější než hrdý běžný tatínek na mateřské, který se nebojí s tím „jít ven“? Mediálně známý tatínek. Nejlépe ten, který je aktivní na sociálních sítích.

„Chci prostě trávit dostatek času se svým dítětem“

Slavných otců, kteří se rozhodli zapojit se naplno do procesu a vzít na sebe tíhu rodičovství, je nespočet. Stojí ale za zmínku, že pokud se rozhodneme u slavných dvojic mluvit o mateřské dovolené, nejde většinou o „mateřskou“ v pravém slova smyslu. Příjem peněz v jejich případě funguje úplně jinak než u běžných smrtelníků, a tak se velmi pravděpodobně může stát, že po narození dítěte se rozhodnou, na určitou dobu, zůstat doma oba. To ale nijak pohled a obdiv ohledně jejich rozhodnutí nedegraduje.

Tak například partner zpěvačky Fergie, která působila v kapele Black Eyed Peas, Josh Duhamel odešel na mateřskou v roce 2013 krátce potom, co se jim narodil syn Axl.

"Mám v plánu vzít si co nejvíce volna těsně předtím a co nejvíce potom,"

řekl Josh kanadské televizi ET.

"Nedokážu si představit, že bych měl dítě, a pak u toho nemohl být, to bych se z toho zbláznil."

Také kontroverzní umělec Kanye West se rozhodl v roce 2013, kdy se jemu a manželce Kim Kardashian narodila první dcera North, že kvůli nabitému pracovnímu programu před porodem se po narození dcery chce zklidnit a práci dát na chvíli stranou.

Zdroj magazínu Hollywood Life prozradil:

"Kanye si nechává všechnu práci uležet, aby mohl být s Kim a dítětem nonstop alespoň prvních šest měsíců."

Také princ Harry tento rok oznámil, že si po narození dcery Lilibet vezme otcovskou dovolenou. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu přivítali 4. června své druhé dítě. Nejednoho člověka potěšilo vysvětlení, že pomáhá normalizovat to, co by mělo být právem každého novopečeného otce.

Když to funguje ve filmu, proč by to nemohlo fungovat ve skutečném životě

Tématu single táta, v lepším případě táta na mateřské dovolené, je v televizním prostředí věnováno čím dál více prostoru. Přesto, že je toto téma, jak již bylo řečeno, stále ještě pro někoho trochu kontroverzní. Někteří jedinci se ale mohou ztotožnit s televizní předlohou a svoje rozhodnutí, nad kterým ještě váhali, tak „rozlousknout.“

V českém prostředí si diváci mohli všimnout seriálu Tátové na tahu, který běžel před třemi lety na stanici Prima. Sledoval osudy čtyř tatínků, kteří se rozhodli pečovat o svá dítka na mateřské místo svých žen. Tvůrci se zde dotkli také tématu stejnopohlavnímu rodičovství. Homosexuální pár si zde zahrál Jakub Prachař a Petr Vaněk. Vloni měl premiéru i film Deníček moderního fotra s Jiřím Mádlem a Terezou Ramba v hlavních rolích.

Velké emoce vyvolal vloni film, který byl uveden na platformě Netflix. Otcovství (v originále Fatherhood), který natočil režisér Paul Weitz podle scénáře Weitze a Dany Stevensové na motivy memoárů Two Kisses for Maddy z roku 2011: A Memoir of Loss and Love by Matthew Logelin. Ve filmu si hlavní roli zahrál Kevin Hart. Film sleduje novopečeného otce, který se po náhlé smrti své ženy snaží vychovávat dceru. Nelze úplně říct, že film zapadá do tématu otec na mateřské, ale je bez debat, že i téma nedobrovolné výchova jednoho rodiče by mělo dostat prostor.

Velmi podobnému tématu se věnovaly například filmy Honba za štěstím z roku 2006 s Willem Smithem a jeho synem Jadenem v hlavních rolích. Film založený na skutečných událostech byl velmi úspěšný.

Co mělo být řečeno, již bylo řečeno. Kdyby tento článek jen jednomu člověku měl rozšířit obzory a možná trochu pozměnit pohled, považovali bychom to za velký úspěch.

Zdroje: DP Zuzany Horáčkové, bbc.com, mother.ly, singledadsguidetolife.com, heroine.cz, styl.instory.cz, huffpost.com, parents.com, theguardian.com, vlastní dotazování

 

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (5)

Táta nesoucí své děti na rukou.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu.
Kanye West
Josh Duhamel
Kevin Hart
View photo gallery

O autorovi

Jsem Bára a nejvíc na světě miluju život, svého syna, dobrou společnost a v neposlední řadě dobré jídlo. Ráda poznávám nové lidi i nové příležitosti. Po letech se ráda vracím k tomu, co mě bavilo vždy. Psaní. A abych nezapomněla. Nikomu to neříkejte, ale zbožňuju drby ze světa slavných.
Barbora Ubochi - 32 let
Luxusní bydlení Praha
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Okolí Prahy

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ

7 + 1 423 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Praha 5

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

8 + 1 471 m²
55 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m

2 + KK 51 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem
Praha 1

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

4 + KK 245 m², ter. 28 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m
Praha 4

Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m

3 + KK 106 m², ter. 14 m²
14 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852
Okolí Prahy

Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852

7 + KK 225 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

4 + KK 232 m², ter. 38 m²
24 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč

5 + KK 162 m², bal. 10 m²
29 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město

3 + 1 123 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m
Praha 10

Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m

4 + KK 131 m², ter. 20 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
52 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m
Praha 6

Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m

4 + KK 119 m², ter. 9 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m
Okolí Prahy

Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m

7 + KK 420 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 107m2
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 107m2

3 + KK 107 m², ter. 13 m²
20 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Praha 7

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m

4 + KK 163 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

3 + KK 121 m², bal. 10 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké
Praha 6

Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké

5 + KK 285 m²
95 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m

2 + 1 67 m²
11 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
55 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m
Praha 7

Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m

3 + KK 85 m², bal. 4 m²
15 452 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m
Praha 1

Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m

5 + KK 217 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu - Praha 1 - Pařížská
Praha 1

Luxusní byt k pronájmu - Praha 1 - Pařížská

3 + KK 148 m², bal. 8 m²
97 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m

6 + KK 226 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní prvorepubliková vila na prodej v Praze

Luxusní prvorepubliková vila na prodej v Praze

9 + 2 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 107m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 107m

3 + KK 107 m², ter. 10 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 116m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 116m

3 + KK 116 m², ter. 11 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m

3 + KK 48 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 2 - Vinohrady - 36m2
Praha 2

Pronájem bytu Praha 2 - Vinohrady - 36m2

1 + KK 36 m², bal. 1 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město

2 + KK 121 m², ter. 50 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 113m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 113m

3 + KK 113 m², ter. 8 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks