Top hledané
Výsledky (0)
Táta na mateřské, máma v práci?

Když na mateřskou jde táta: I muži se dokáží postarat o domácnost

Barbora Ubochi
04. ledna 2022
+ Přidat na Seznam.cz
10 minut
Jiří Mádl

Jak by se vám, ženy, líbilo, kdyby po narození vašeho dítěte nastala situace, že byste se vzápětí vrátila do práce. A vy, muži, tatínci, zvládli byste se doma o všechno postarat? Jednadvacáté století světu nabízí spousty vychytávek. Tentokrát ale nebude řeč o elektronice ani ničem podobném. Dnes bude řeč o situacích, kdy místo ženy – matky, zůstane doma otec.

V historii lze najít různé modely a situace, jak rodiny překlenovaly a překlenují dobu po narození dítěte, které vyžaduje neustálou péči. Zajisté i odborníci by se rozcházeli v tom, kdy je vhodné, a svým způsobem pro psychický vývoj zdravé, dítě umístit do různých zařízení. Každopádně všichni se jistě shodnou na tom, že nejdůležitějším prvkem, nejenom prvních pár týdnu, měsíců, ale i kdykoliv jindy, je láska. A v konečném důsledku není tak důležité, zda se jedná o lásku mateřskou, otcovskou nebo obojí.

Prodej luxusní vily, Praha 6 Hanspaulka – 748
Prodej luxusní vily, Praha 6 Hanspaulka – 748, Praha 6

Mateřská, otcovská – v žádném případě dovolená

Pokud se podíváme do minulosti například v Čechách měly ženy možnost čerpat mateřskou dovolenou od roku 1950. Trvala 18 týdnů – tedy pět měsíců. Postupně se v průběhu let prodlužovala až na tři roky. Nejmenovala se však přesně stejně jako dnes a některé její podmínky se také poněkud lišily, nejen ty časové, ale i ty finanční. Zajímavostí je, že dlouhou dobu se finanční podpora uznávala pouze ženám. Až později, zhruba v druhé polovině 80. let bylo umožněno "mateřskou" čerpat i mužům – vdovcům a jinak osamoceným otcům.

Bylo by také vhodné zmínit, že co se týče délky mateřské (rodičovské) dovolené a výše příspěvku, Česká republika se drží vzhledem k ostatním zemím vysoko nad průměrem. Ať už se budeme bavit o USA, kde s dítětem lze zůstat doma pouze tři měsíce, nebo o některé z evropských zemí, kde se rodič do práce musí vrátit opravdu brzy.

Proč táta a ne máma?

Přestože právo otce nastoupit na „mateřskou“ tu je už dvacet let, v porovnání s okolními zeměmi ji Češi stále ještě využívají minimálně. Muži tvoří pouze 1 – 3 % z celkového počtu lidí na mateřské dovolené.

Podle odborníků by prohození rolí na mateřské mělo podpořit navázání pouta mezi otcem a dítětem a zároveň muže motivovalo se do péče o dítě více zapojit. Rodina celkově má následně hlubší vazby. Tatínci pak také lépe rozumí svým dětem a jejich potřebám. Navíc dalším aspektem je to, že nejen pro ty nejmenší děti je důležité vidět a poznávat jak ženské, tak mužské vzory. Ve chvíli, kdy táta od rodiny tráví většinu svého času v zaměstnání, tento aspekt jaksi pokulhává.

K tomu, zda může prohození rolí při otcovské dovolené pozitivně či negativně ovlivnit vývoj dítěte exkluzivně pro LP-life promluvila rodinná a párová psycholožka Mgr. Pavla Sokalská:

„Samozřejmě záleží na věku dítěte. Každá z rodičovských figur má v psychickém vývoji dítěte podstatnou roli a tyto figury nejsou zaměnitelné bez dopadů na emoční vývoj dítěte. U starších dětí je přínosem, že mohou trávit čas s oběma rodiči. U malinkých dětí je přirozenou nejlepší péčí mateřská péče, jenom matka je na tuto úlohu psychicky emočně vybavena (pokud tedy dostatečně dobře funguje, není alkoholička a dítě nehladoví atd.). Mateřskou (později otcovskou) péči nemůže nahradit péče jiné osoby, máme-li na mysli dostatečně dobré celkem zdravé formování psychického emočního vývoje dítěte.

Nicméně otec je samozřejmě i v raném věku velmi významnou osobou pro zdravé psychické formování dítěte. Ale ne přímým působením na dítě, které je teprve v diadickém (diadický = vztah mezi dvěma lidmi) emočním vztahovém systému. Otec tady pečuje o dítě zejména péčí o jeho matku. Matka potřebuje mít od otce dítěte oporu a péči, aby vydržela náročný úkol být empaticky a s láskou nonstop napojena na malinké dítě, což je v tomto věku základní vývojová potřeba.

Otec je důležitou figurou pro psychický vývoj dítěte hlavně později, pomáhá dítěti např. se separačními procesy, aby matka a dítě mohly opustit diadu (dva lidé) a dítě mohlo vrůst do zralejšího triadického (trojčlenného) emočního vztahového systému. Odklony od tohoto přirozeného modelu emočního fungování v rodině vedou ve školním věku k různým psychosomatickým obtížím dětí a v pubertě ke složitým psychickým problémům a poruchám, s čímž se ve své praxi setkávám dnes a denně.“

Otázkou zůstává, co otce vede k tomu se se svými ženami prohodit. Pokud vynecháme již zmíněné vytváření hlubších vazeb s dítětem, velmi často je důvodem finanční stránka věci. Zjednodušeně řečeno – matka má lepší práci a vydělává více peněz než otec. Dává tedy větší smysl z finančního hlediska, aby do práce chodil rodič, který vydělává víc a do rodinné kasy přinese více. Na zkušenosti, co vedle otce. k odchodu na mateřskou, jsme se zeptali dvou tatínků, kteří si tuto roli vyzkoušeli.

Pan Libor a pan Petr

Oba si na čas vyzkoušeli, jaké to je obrátit si role a starat se dítě na plný úvazek. Obou jsme se ptali, co je k tomuto rozhodnutí vedlo.

„Pro mě asi hlavním hnacím motorem byla moje manželka,“

odpověděl pan Libor.

„Nás k tomuto rozhodnutí donutila finanční situace a touha vyzkoušet si mateřské povinnosti,“

svěřil se pan Petr.

Co na rozhodnutí, že nastupují na mateřskou místo jejich ženy, říkalo okolí?

„Moc nechápali, co mě k tomu vedlo,“

a

„Když na to přišla řeč a já řekl, jak to je, většina smekla klobouk a shodně odpovídala, že mě za mé rozhodnutí obdivuje. A také následovaly otázky, co mě k tomu vedlo,“

odpovídají oba tatínci. Při prohození rolí rodičů jde mimo jiné i o to ujasnit si, zda otec bude zastávat všechnu práci, která je běžně na matce. To znamená nejen péče o dítě, ale veškeré domácí práce – úklid, žehlení a starost o prádlo, vaření a další. Nebo čistě jen starání se o dítě / děti. Pan Libor prozrazuje:

„Původní plán byl, že se budu starat o vše, nakonec z toho sešlo a já se staral čistě jen o potřeby naší dcery.“

Proti tomu pan Petr říká a směje se:

„Snažím se opravdu starat se se vším všudy. Krom žehlení a praní - to mám výslovně od manželky zakázané.“

Prodej secesní vily, Praha východ - 609m
Prodej secesní vily, Praha východ - 609m, Okolí Prahy

Po tom, co si oba tuto roli naplno vyzkoušeli, shodně tvrdí, že pokud nastane stejná situace, určitě jsou ochotni do toho jít znova. Jediným rozdílem mezi tatínky je, že zatímco pan Libor na konci rozhovoru tvrdí, že mateřská / otcovská nijak nezměnila pohled na jeho ženu – vážil si ji před tím i teď stejně, pan Petr bez okolků přiznává:

„Určitě si teď své ženy vážím o dost víc. Představa o mateřské dovolené se od reality dost liší.“

Boření stereotypů – společnost není na táty připravena

Od některých lidí můžete slyšet, že muž, který nastoupí místo ženy na mateřskou, už není mužem, ztrácí mužnost a jiné další hlouposti. Muž zůstává mužem. I ve chvíli, kdy nechodí do práce, ale zůstává doma a stará se o děti, vaří a uklízí.

Společnost obecně ale na tatínky na mateřské připravená není, i když spousta lidí bude tvrdit pravý opak. Podle čeho lze soudit? Všimli jste si třeba někdy, že by přebalovací pulty byly i na pánských záchodech? Kolikrát jste na dětském hřišti nebo v parku dopoledne ve všední den potkali dítě nebo děti v doprovodu tatínka?

Thekla Morgenrothová, výzkumná pracovnice v oboru sociální a organizační psychologie na Exeterské univerzitě ve Velké Británii, říká, že genderové stereotypy přetrvávají, přestože se role mužů a žen v práci v posledních desetiletích výrazně změnily a do zaměstnání nastoupilo a zůstalo v něm mnohem více žen.

"Ženy již nejsou vnímány jako méně kompetentní než muži, ale ženy jsou nadále považovány za více komunitní - vřelé, pečující a starostlivé - než muži a následně za vhodnější pro role, které tyto vlastnosti vyžadují, jako je péče o děti. Muži jsou naopak nadále vnímáni jako agenti: rozhodní, asertivní, soutěživí."

To může podle Morgenrothové ovlivnit rozhodování o rodičovské dovolené mnoha způsoby.

"Za prvé, ženy a muži si mohou tyto stereotypy internalizovat, což znamená, že muži si mohou myslet, že nejsou příliš komunitní, a tudíž by se o dítě nedokázali dobře postarat. Jejich partnerky mohou samozřejmě také podporovat genderové stereotypy a odrazovat své partnery od rodičovské dovolené, protože si myslí, že toho nejsou schopni."

Klíčovým faktorem je, že genderové stereotypy jsou nejen popisné, ale také normativní; signalizují, jaké by ženy a muži měli být - včetně představy, že muži by měli upřednostňovat práci před rodinou.

"Muži, kteří si vezmou rodičovskou dovolenou, se proto mohou setkat s odezvou a být považováni za slabé, bez pracovního nasazení a podobně, což může mít v práci za následek například to, že budou degradováni nebo nebudou bráni vážně. Muži si jsou samozřejmě těchto možných důsledků vědomi, a to by rozhodně mohlo přispět k tomu, že se rozhodnou rodičovskou dovolenou nebrat, i když je jim nabízena."

Co by mohlo do budoucna pomoci? Rozhodně se hrdě hlásit k tomu, co se jako otec chystáte udělat. Mluvit o tom s každým, kdo o tom s vámi mluvit chce. Kdyby se i jeden jediný otec po vašem rozhovoru rozhodl jít do toho také, bude to super. A co je ještě přínosnější než hrdý běžný tatínek na mateřské, který se nebojí s tím „jít ven“? Mediálně známý tatínek. Nejlépe ten, který je aktivní na sociálních sítích.

„Chci prostě trávit dostatek času se svým dítětem“

Slavných otců, kteří se rozhodli zapojit se naplno do procesu a vzít na sebe tíhu rodičovství, je nespočet. Stojí ale za zmínku, že pokud se rozhodneme u slavných dvojic mluvit o mateřské dovolené, nejde většinou o „mateřskou“ v pravém slova smyslu. Příjem peněz v jejich případě funguje úplně jinak než u běžných smrtelníků, a tak se velmi pravděpodobně může stát, že po narození dítěte se rozhodnou, na určitou dobu, zůstat doma oba. To ale nijak pohled a obdiv ohledně jejich rozhodnutí nedegraduje.

Tak například partner zpěvačky Fergie, která působila v kapele Black Eyed Peas, Josh Duhamel odešel na mateřskou v roce 2013 krátce potom, co se jim narodil syn Axl.

"Mám v plánu vzít si co nejvíce volna těsně předtím a co nejvíce potom,"

řekl Josh kanadské televizi ET.

"Nedokážu si představit, že bych měl dítě, a pak u toho nemohl být, to bych se z toho zbláznil."

Také kontroverzní umělec Kanye West se rozhodl v roce 2013, kdy se jemu a manželce Kim Kardashian narodila první dcera North, že kvůli nabitému pracovnímu programu před porodem se po narození dcery chce zklidnit a práci dát na chvíli stranou.

Zdroj magazínu Hollywood Life prozradil:

"Kanye si nechává všechnu práci uležet, aby mohl být s Kim a dítětem nonstop alespoň prvních šest měsíců."

Také princ Harry tento rok oznámil, že si po narození dcery Lilibet vezme otcovskou dovolenou. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu přivítali 4. června své druhé dítě. Nejednoho člověka potěšilo vysvětlení, že pomáhá normalizovat to, co by mělo být právem každého novopečeného otce.

Když to funguje ve filmu, proč by to nemohlo fungovat ve skutečném životě

Tématu single táta, v lepším případě táta na mateřské dovolené, je v televizním prostředí věnováno čím dál více prostoru. Přesto, že je toto téma, jak již bylo řečeno, stále ještě pro někoho trochu kontroverzní. Někteří jedinci se ale mohou ztotožnit s televizní předlohou a svoje rozhodnutí, nad kterým ještě váhali, tak „rozlousknout.“

V českém prostředí si diváci mohli všimnout seriálu Tátové na tahu, který běžel před třemi lety na stanici Prima. Sledoval osudy čtyř tatínků, kteří se rozhodli pečovat o svá dítka na mateřské místo svých žen. Tvůrci se zde dotkli také tématu stejnopohlavnímu rodičovství. Homosexuální pár si zde zahrál Jakub Prachař a Petr Vaněk. Vloni měl premiéru i film Deníček moderního fotra s Jiřím Mádlem a Terezou Ramba v hlavních rolích.

Velké emoce vyvolal vloni film, který byl uveden na platformě Netflix. Otcovství (v originále Fatherhood), který natočil režisér Paul Weitz podle scénáře Weitze a Dany Stevensové na motivy memoárů Two Kisses for Maddy z roku 2011: A Memoir of Loss and Love by Matthew Logelin. Ve filmu si hlavní roli zahrál Kevin Hart. Film sleduje novopečeného otce, který se po náhlé smrti své ženy snaží vychovávat dceru. Nelze úplně říct, že film zapadá do tématu otec na mateřské, ale je bez debat, že i téma nedobrovolné výchova jednoho rodiče by mělo dostat prostor.

Velmi podobnému tématu se věnovaly například filmy Honba za štěstím z roku 2006 s Willem Smithem a jeho synem Jadenem v hlavních rolích. Film založený na skutečných událostech byl velmi úspěšný.

Co mělo být řečeno, již bylo řečeno. Kdyby tento článek jen jednomu člověku měl rozšířit obzory a možná trochu pozměnit pohled, považovali bychom to za velký úspěch.

Zdroje: DP Zuzany Horáčkové, bbc.com, mother.ly, singledadsguidetolife.com, heroine.cz, styl.instory.cz, huffpost.com, parents.com, theguardian.com, vlastní dotazování

 

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze