Top hledané
Výsledky (0)
Kdy utíkat a kdy zůstat v klidu?

Co dělat, když se siréna ozve mimo pravidelný test? Nepanikařte a vyhledejte nejbližší úkryt

Kristina Valachyová
02. března 2022
+ Přidat na Seznam.cz
9 minut čtení
Žena ve strachu se zacpanýma ušima.

Je středa, první v měsíci, dvanáct hodin a vy slyšíte houkání sirény. Na mnoha místech je tento jev zcela běžný. Jedná se o pravidelný akustický test, který je občanům předem oznámen. Reagovali byste však, kdyby se siréna rozezněla mimo pravidelné testy? Varování obyvatelstva je jedním z nejdůležitějších opatření civilní ochrany. Provádí se varovnými signály vydávanými sirénami. Věděli byste ale, jak se zachovat?

Muž ve válce
Hrozící nebezpečí

Co dělat, když válka překročí hranice?

Napětí na Ukrajině roste a celý svět se připravuje na těžké časy. Situace na Ukrajině uvádí do pohotovosti celý svět, včetně sousedního Slovenska. Hrozba války mezi Ukrajinou a Ruskem vyvolává mnoho otázek týkajících se bezpečnosti. Kam se schovat a co dělat, když nás konflikt zasáhne? Na Slovensku je často problém s útulky, ve kterých by lidé měli přečkat život ohrožující situace. Mnohé z nich jsou ve vlastnictví soukromých osob, které je v době krize nemusí opustit.

Igor Janšák, vedoucí oddělení krizového řízení Okresního úřadu Senica, říká, že civilní ochrana se za socialismu zaměřovala především na řešení hrozeb vojenského charakteru, což souviselo s politickým rozdělením světa.

Od 90. let 20. století se však začala více zabývat ochranou obyvatelstva před hrozbami nevojenského charakteru, jako jsou přírodní katastrofy. Prioritou se stala ochrana před mimořádnými událostmi,"

hodnotí Janšák.

Peter Lazarov z tiskového oddělení úřadu Ministerstva vnitra říká, že v případě válečné krize podle něj existují přesné postupy a plány, jak se chránit. Ty budou předány kompetentním osobám odpovědným za jednotlivá města a obce, které budou informovat obyvatelstvo.

První problém začíná u útulků. Ačkoli je jejich seznam zveřejněn na internetových stránkách ministerstva vnitra, dohledat jejich majitele není snadné. Návštěva některých útulků je podmíněna žádostí, jiné jsou v soukromém vlastnictví a kontaktní údaje nejsou k dispozici. Jistota úkrytu závisí také na tom, zda jsou majitelé těchto úkrytů ochotni v případě mimořádné události prostory vyklidit. Musí tak učinit do 12 hodin od jeho vyhlášení.

Pokud například vlastník objektu provozuje podzemní garáž, která je dvojúčelová a slouží jako ochranná stavba - úkryt civilní ochrany - na základě kolaudačního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu, musí ji uvést do ochranného provozu do 12 hodin od nařízení zajištění a provedení ukrytí," 

upřesňuje Tibor Haraslín z odboru ochrany obyvatelstva sekce krizového řízení Ministerstva vnitra.

Podle odborníka na přežití Amara Ibrahima je důležité vědět, kde se bojuje, a dobře odhadnout situaci.

Vždycky bych se snažil dostat pryč od nepokojů a nezůstávat tam,"

radí.

Pokud zůstanete doma, neměl by vám chybět plynový sporák, protože byste mohli zůstat bez elektřiny. Amar odrazuje od nákupu velkých zásob, protože lidé je často nespotřebují včas a zkazí se. Vytvoření tajných skladů nepovažuje za perspektivní. Musíte počítat s tím, že se možná budete muset přestěhovat. Odborník na přežití doporučuje mít připravený evakuační balíček, který by měl obsahovat nouzovou krabičku zvanou KPZ s píšťalkou, křesadlem, kompasem, dezinfekčními tabletami a mnoha dalšími předměty. Dále lékárničku, plynový vařič s kanystrem, ochranu dýchacích cest pro případ požáru, flash disk s důležitými dokumenty, deku a pláštěnku pončo, kterou lze použít k vybudování přístřešku.

Stále více Čechů se připravuje na krizové situace

Některým nestačí nouzové balíčky s potravinami a chtějí si na zahradě vybudovat podzemní přístřešek. Příležitosti se chopila česká firma, která již několik let vyrábí kryty pro krizové situace. Málokdo například ví, že Švýcarsko má stoprocentní kapacitu krytů pro své obyvatelstvo, a to nejen pro civilisty. Tamní zákon stanoví, že každá postavená budova musí být vybavena tímto zařízením.

Co znamená zvuk sirén?

Zvuk sirény vždy znamená nějaké nebezpečí. Varuje vás, že může nastat nebo již nastala mimořádná událost, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí (podle tónu signálu a doby jeho trvání poznáte, před čím vás varuje). Buďte tedy opatrní!

Varovné signály se v České republice a na Slovensku značně liší.

Tři varovné signály pro obyvatele Slovenska

Otevřít v galerii (6)
Sestřička zachraňuje pacienta
Sestřička zachraňuje pacientaZdroj: Pixabay
           

Zkouška provozuschopnosti systémů varování obyvatelstva se provádí dvouminutovým nepřetržitým tónem sirény poté, co byla veřejnost předem informována o době zkoušky prostřednictvím hromadných informačních prostředků. Zkoušky elektrických sirén probíhají zpravidla každý druhý pátek v měsíci ve 12 hodin a elektronických sirén dvakrát ročně, zpravidla v červnu a prosinci.

Varovné signály pro varování veřejnosti jsou následující.

a) Všeobecné ohrožení- dvouminutový kolísavý tón sirén, když hrozí nebo nastane mimořádná událost a když se účinky mimořádné události mohou rozšířit.

b) Ohrožení vodou - šestiminutový stálý tón sirény při ohrožení ničivými účinky vody.

c) Konec ohrožení - dvouminutový stálý tón sirény bez opakování pro ukončení ohrožení nebo ukončení účinků mimořádné události.

Po varovných signálech a signálu "Konec ohrožení" následuje mluvená informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

Varování obyvatelstva v České republice

Otevřít v galerii (6)
Dívka s megafonem
Dívka s megafonemZdroj: Pixabay

V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 100 % všech trvale obydlených oblastí. Skládá se ze sirén a obecních reproduktorů. Některé sirény jsou schopné "mluvit", tj. po zaznění signálu jsou zároveň podávány informace. Většina sirén je staršího typu, pouze houkají a po jejich spuštění není možné upozornit obyvatele na druh ohrožení. Proto je důležité umět signály rozlišit.

V České republice se k varování obyvatelstva v případě hrozící nebo vzniklé mimořádné události používá pouze jeden varovný signál Všeobecná výstraha".

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m, Praha 5

Jaké typy signálů Češi slyší?

Otevřít v galerii (6)
Evakuace
EvakuaceZdroj: Pixabay

Následují tři hlasové signály, které lze slyšet z českých sirén.

a) Obecné varování

Tento signál oznamuje bezprostřední nebezpečí, ať už je den nebo noc. Používá se pouze pro varování! Všeobecný výstražný signál je kolísavý tón sirény trvající 140 sekund a může být vyhlášen třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Může oznamovat různé hrozby, od války až po evakuaci v důsledku povodní.

Otevřít v galerii (6)
Varovné signály na Slovensku
Varovné signály na SlovenskuZdroj: Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

b) Zkouška sirén

Znát signál, který indikuje pravidelný test, není nic obtížného. Tento signál se obvykle ozývá každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Jedná se o dlouhý nepřerušovaný zvuk trvající 140 sekund. U "mluvících" sirén je doplněna informací "zkouška sirén". Zkouška sirén tedy není varovným signálem!

c) Požární poplach

Tento zvuk jste již také slyšeli. Není určen pro všechny, ale pouze pro hasiče. Říká se mu "požární poplach" a je slyšet jako 1x přerušovaný tón po dobu 60 sekund. Nejprve je 25 sekund nepřetržitého tónu, který pak na deset minut utichne. A následuje 25 sekund nepřetržitého tónu. V případě elektronické sirény se projevuje napodobováním tónu trubky "HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

Prodej unikátního rodinného domu - 755 m²
Prodej unikátního rodinného domu - 755 m²,

Co dělat, když uslyšíte sirény (mimo pravidelný čas testování)?

Nejdůležitější je nepanikařit a zachovat chladnou hlavu.

Otevřít v galerii (6)
Sirény
SirényZdroj: Pixabay

Najděte si bezpečný úkryt

Pokud nejste v budově, vyhledejte co nejrychleji úkryt nebo vstupte do nejbližší budovy. Pokud jste doma, shromážděte celou rodinu a neopouštějte byt. Pokud máte děti ve škole - nepokoušejte se je vyzvednout, pracovníci školy jim pomohou. Pokud cestujete autem a uslyšíte varovný signál - zaparkujte a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Když zazní výstražný signál o ohrožení vodou, neukrývejte se a najděte si vyvýšené místo. Při požáru se snažte uniknout před plameny ve směru kolmém na směr větru; ukryjte se u nejbližší vody.

Těsnění oken a dveří

Při ukrytí ve vhodné budově je třeba prostor izolovat od okolí - zavřít a utěsnit okna, dveře a větrací otvory, vypnout klimatizaci. Utěsněte také klíčové dírky a otvory pod dveřmi. Použijte lepicí pásku nebo přikrývku, abyste zabránili přístupu škodlivých látek. Dobrým nápadem je namočit záclony do vody. Utěsněním oblasti snížíte pravděpodobnost vlastního ohrožení.

Zapněte rádio nebo televizi

Je důležité co nejrychleji zjistit, jaké nebezpečí vám hrozí. Sledujte rozhlasové a televizní vysílání, abyste se dozvěděli, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varování veřejnosti a co se bude dít dál. Pokud vypadne proud, použijte rádio nebo mobilní telefon. Ale pozor na telefony! Telefonujte pouze v případě nouze, nepřetěžujte telefonní linky, zejména nevolejte na tísňová čísla.

Varovné signály a signál "KONEC NEBEZPEČÍ" jsou pak doplněny mluvenými informacemi prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Uvede se den a hodina vzniku nebo ukončení ohrožení, podrobnosti o zdroji a druhu ohrožení, velikost ohroženého území a základní pokyny pro obyvatelstvo.

Otevřít v galerii (6)
Ultraluxusní bunkr
Ultraluxusní bunkrZdroj: Profimedia

Konec světa "podle majetku"

Je jasné, že konec světa nebude pro všechny stejný. Nejbohatší lidé na planetě si postavili bunkry, které jim po zániku naší civilizace zajistí život v luxusu. Nejluxusnější na světě je dokonce nedaleko Prahy. Tam najdeme bunkr, který by měl odolat každé katastrofě. Největší bunkr pro případ katastrofy na světě je zároveň nejluxusnějším bunkrem na světě a má rozlohu 7 200 m2. Oppidum má vlastní čističku vody a celý komplex bude zásoben potravinami, které nepodléhají zkáze a umožní obyvatelům přežít až deset let. Přežijete jadernou válku i přírodní katastrofy.

Jak přežít jaderný útok? Nedívejte se do výbuchu a zbavte se oblečení, radí americké úřady

Co bychom měli dělat v případě raketového jaderného útoku?

Okamžitě se přesuňte do sklepů, krytů nebo jakýchkoli podzemních prostor. Zkrátka musíte být co nejdále pod zemí. Ta údajně chrání před radiací a radioaktivním spadem účinněji než například přízemí budovy. Okna nebo komínové průduchy by měly být také zavřené a topení a klimatizace vypnuté. Čím silnější jsou stěny přístřešku, tím lépe. Pevné materiály, vrstva betonu, cihlová zeď, dokonce i police na knihy posilují ochranu.

Federální agentura pro krizové řízení zveřejnila dlouhý seznam, podle kterého si každý může vytvořit svůj vlastní "nouzový balíček". Za základní vybavení považuje zejména potraviny, které nepodléhají zkáze, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby, funkční vysílačku a svítilnu. Součástí výbavy by měl být také ruční otvírák na konzervy a píšťalka pro přivolání pomoci. Počítejte s tím, že po jaderném výbuchu budete muset zůstat v úkrytu nejméně 24 hodin.

A co mají podle amerických úřadů dělat lidé, které jaderný výbuch zastihne venku? Důležité je nedívat se na výbuch, protože by vás mohl oslepit. Je nutné si lehnout na zem, zakrýt si hlavu a poté co nejrychleji vyhledat úkryt. Lidé by si také měli svléknout veškeré oblečení, aby se zabránilo šíření radioaktivního materiálu.

Další dobré rady

Různé typy hrozeb samozřejmě vyžadují různé přístupy. V případě nebezpečí však můžete provést několik důležitých úkonů. Ujistěte se, že lidé ve vašem okolí vědí o nebezpečí, nebo je okamžitě varujte a pomozte jim ukrýt se.

Myslete na starší, hluché a nemocné lidi.

Snažte se uklidnit lidi, kteří vyvolávají paniku a šíří neověřené poplašné zprávy.

Spolupracujte se záchranáři a informujte je o vývoji situace.

Samozřejmě doufáme, že potřebné informace nebudeme muset použít v praxi. Ale rozhodně se vyplatí o nich vědět a vědět, jak se zachovat v případě nebezpečí.

Zdroje: Ministerstvo vnitra SR, Finance.sk, Finance.cz, Hasičský záchranný sbor ČR, Mladý zdravotník, vlastní dotazování

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze