Top hledané
Výsledky (0)
Daňové přiznání se blíží. Nezapomeňte a dodržujte lhůty včas.

Daňové přiznání se blíží. Nezapomeňte na lhůty i povinně doložitelné doklady

Michaela Hanelová
04. března 2024
+ Přidat na Seznam.cz
5 minut
Daňové přiznání se blíží. Nezapomeňte na něho a dodržujte lhůty včas.

Tradiční růžový formulář je mezi lidmi oblíbený díky své známosti a tradičnímu vyplňování. Lidé si totiž většinou zvyknou, jak se vyplňuje a kde co najdou. Nyní je však o to více modernější metoda takzvaného on-line formuláře, přes který je vyplnění velmi snadné, a navíc nám prodlouží i lhůtu odevzdání. Na co nesmíte tento rok zapomenout a především, na co bychom si při vyplňování daňového přiznání měli dávat pozor? Věcí, na které musíme myslet, je opravdu hodně. Ale pokud se vždy budete řídit tím, co pro vás připraví samotný formulář, nemůžete udělat chybu.

V letošním roce se poprvé a naposledy mohou v daňovém přiznání za předchozí rok využít slevy jako jsou sleva na studenta, školkovné, odpočty za vzdělávání nebo poplatky odborům. S rostoucím počtem datových schránek se zvyšuje i počet lidí, kteří se musí přeorientovat z tradičního papírového podání na elektronickou formu. Tento rok se to dotýká všech živnostníků a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří v minulém roce ještě měli možnost podat své daňové přiznání v papírové formě před zavedením povinných datových schránek.

Do kdy daňové přiznání podat

Datum, do kdy je nutné podat daňové přiznání, se liší v závislosti na způsobu podání – buď papírově, elektronicky, nebo prostřednictvím daňového poradce. Pro ty, kdo podávají daňové přiznání za rok 2023 na papíře, je konečný termín úterý 2. dubna 2024. Je důležité zajistit, aby bylo přiznání podáno během úředních hodin příslušného finančního úřadu. Pokud se rozhodnete poslat papírové daňové přiznání poštou, za rozhodné datum se považuje den jeho podání na poště. To znamená, že je potřeba odeslat formulář a všechny potřebné dokumenty nejpozději do zavírací doby pošty dne 2. dubna 2024. Pro elektronické podání daňového přiznání se poskytuje delší lhůta, a to o měsíc více. Elektronické dokumenty je třeba odeslat nejpozději do čtvrtka 2. května 2024, a to až do půlnoci (23:59). Při elektronickém podání není nutné podání nikde speciálně ohlašovat. Pokud využijete služeb daňového poradce pro pomoc s vaším daňovým přiznáním, posunuje se konečný termín pro jeho podání až na pondělí 1. července 2024.

Prodej luxusního mezonetu 3+kk se střešní
Prodej luxusního mezonetu 3+kk se střešní, Praha 5

Do kdy zaplatit daň

Jakýkoli nedoplatek na dani z příjmů je třeba uhradit nejpozději v den, který odpovídá nejzazšímu termínu pro odevzdání daňového přiznání, a to v závislosti na zvoleném způsobu podání. To znamená, že platí stejné termíny pro úhradu nedoplatku, jako jsou termíny pro podání daňového přiznání. Za den platby se považuje datum, kdy finanční úřad obdrží peníze na svém účtu nebo kdy poplatník zaplatí přímo na pokladně úřadu. Je důležité mít na paměti, že pokud odesíláte platbu prostřednictvím internetového bankovnictví o víkendu, může být transakce zpracována až následující pracovní den.

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů za minulý rok je povinností pro většinu živnostníků a podnikatelů, ale v určitých situacích se toto povinnost rozšiřuje i na zaměstnance nebo studenty, kteří mají více přivýdělků. Živnostníci a podnikatelé jsou povinni podat daňové přiznání, pokud jejich roční příjmy překročily hranici 50 tisíc korun, a to i v případě, že se ocitli v situaci daňové ztráty. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), včetně živnostníků, kteří byli v roce 2023 přihlášeni k paušální dani, ale jejichž příjmy z podnikání přesáhly dva miliony korun, musí také podat daňové přiznání.

Pokud však jejich příjmy zůstaly pod touto hranicí, v režimu paušální daně daňové přiznání podávat nemusí. Zaměstnanci, kteří si kromě hlavního příjmu od zaměstnavatele přivydělali více než 20 tisíc korun ročně, například z pronájmu, jsou rovněž povinni podat daňové přiznání. V tomto limitu se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, u kterých byla vybrána srážková daň. Studenti, důchodci a další osoby, které během jednoho měsíce pracovaly pro více než jednoho zaměstnavatele a byla jim odvedena zálohová daň, musí také podat daňové přiznání. To se typicky týká situací, kdy dochází k souběhu více brigád.

Jak podat daňové přiznání papírovou formou

Pokud preferujete podání daňového přiznání v papírové formě, můžete formulář spolu s nezbytnými přílohami poslat poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně příslušného finančního úřadu. Výběr finančního úřadu je určen místem trvalého bydliště fyzických osob, resp. sídlem u právnických osob, a nelze si tedy vybrat libovolný finanční úřad. Je praktické přinést nebo odeslat dvě kopie formuláře, aby jedna mohla sloužit jako potvrzení pro vaše záznamy. Při osobním podání je možné si nechat potvrdit příjem na kopii určené pro vaše archivy, což u poštovního zaslání není možné. Nezapomeňte přiložit i potvrzení o uplatněných slevách, například v případě slevy na děti je potřeba čestné prohlášení druhého z rodičů, že slevu neuplatňuje. Formulář můžete získat na jakémkoliv finančním úřadu nebo si jej stáhnout z webu Finanční správy, kde jsou k dispozici i návody k vyplnění. Možné je také odevzdat formulář vytištěný z interaktivní excelové tabulky nebo online aplikace, pokud splňuje aktuální požadavky.

Jak podat daňové přiznání online

Pro online podání existuje několik možností, které jsou dostupné i pro uživatele datových schránek. I když zřízení datové schránky znamená povinnost podat daňové přiznání elektronicky, nemusí to být výhradně přes datovou schránku. Nejběžnější metodou je využití portálu Moje daně, kde jsou k dispozici elektronické formuláře s návodným komentářem. Odtud můžete daňové přiznání odeslat přímo nebo si jej přeposlat do datové schránky. Další možností je použití datové schránky, přes kterou lze daňové přiznání odeslat ve formě XML souboru. Tento soubor lze vytvořit a stáhnout pomocí aplikace na portálu Moje daně nebo využít účetní či ekonomický software.

Zdroje: portál Moje daněweb Finanční správymfcr.czměšec.cz,

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze