Top hledané
Výsledky (0)
Léčitelé a lékaři. Komu důvěřovat?

"Díky léčiteli jsem otěhotněla," míní dotázaná. Umí ale šarlatáni opravdu zázraky a komu v dnešní době věřit

Aneta Šimečková
21. září 2023
+ Přidat na Seznam.cz
8 minut
Těhotná žena

Je dnes léčitelů méně než dříve? Jsou lepší, nebo horší? Těžko říci. Existuje sice několik léčitelských společností, ale mnozí z léčitelů se v nich neangažují. Většina z nich ani nepociťuje nutnost se jakkoli veřejně prezentovat. Na druhé straně lze přitom narazit na inzeráty, které slibují nemocným takřka zázraky právě pomocí alternativní medicíny nebo léčitelských schopností. Ženy často přistupují k léčitelským metodám i v době, kdy nemohou otěhotnět. Co si o tématu léčitelů myslí čeští lékaři? 

Psycholog v odborném slova smyslu je člověk, který se věnuje psychologii
Lékař je osoba vzdělaná v lékařství s licencí k výkonu lékařské praxe
Reiki je forma alternativní medicíny, vyvinutá zřejmě v roce 1922 japonským buddhistou Dr. Mikao Usuim
Bylinky jsou napěchované nepřeberným množstvím aktivních látek, které působí na organismus v celé šíři a spektrum jejich účinků je tak ohromně široké

Šarlatáni a podvodníci jsou určitě staří jako samo lidstvo. Pochopit důvody a příčiny jejich existence a úspěchů znamená pochopit fungování lží a klamů obecně, nevyjímaje milosrdné lži a sebeklamy. Vždy se najde někdo, kdo chce ostatní lidi přesvědčit, že umí nebo má něco, o co by mohli nebo měli mít zájem, ať už jde o šarlatány v oblasti medicíny nebo léčitelství, investiční podvodníky, prodavače uměleckých podvrhů, nebo podvodníky sňatkové. Základem podvodu je komunikační záměr podvodníka, jehož motivace bývá získat nějaké výhody, peníze, slávu a prestiž, moc, přízeň, nejčastěji asi kombinaci různých statků a výhod.

K šarlatánům a léčitelům často sklouzávají lidé, kteří už si nevědí rady se svým neřešitelným problémem, který se často týká třeba i zdraví. Hledají různé alternativy toho, jak si poradit sami, a to bez pomoci lékařů, kteří často ani nečtou pečlivě lékařské zprávy a nehledají příčinu toho, co se pacientovi děje (ne všichni). Alternativní varianty mohou být ale mnohem více nebezpečné než zvolit cestu medicínskou.

„Metody alternativní medicíny doprovází mnoho otazníku z toho důvodu, že nejsou založeny na klinickém výzkumu a na principech tzv. EBM. Evidence based medicine (medicíně založené na důkazech), proto se jako lékař s medicínským vzděláním kloním k poznatkům současné medicínské vědy a klinických výzkumů, podle kterých moderní medicína funguje. V otázce mého názoru odpovím takto, že mnoha věcech se neztotožňuji s alternativou. Navíc alternativní medicína není zaměřena v mnoha případech na příčinu problému, ale na symptomatologii,“

 

dodává Stanislav Popela, lékař a záchranář pro LP-Life.

Je pravdou, že léčitelské či šamanské úmysly léčby nejsou doloženy principy EBM. Ale některé ženy těmto praktikám natolik důvěřují, že se nechají alternativní metodou zcela lapit.

„Já jsem zastáncem klasické/standardní medicíny v jakékoliv situaci, protože jako lidstvo dosahujeme velkých vědeckých postupů a zároveň neodmítám alternativní medicínu jako podpůrnou složku ke standardní léčbě. Člověk je bio-psycho-sociálně-spirituální bytost a tím jsou všechny jeho části naplněny. Alternativní metody tak mohou člověku dodat víru a přispět k uklidnění, že člověk pro svou záchranu dělá vše, co může. Obecně řečeno, muži jsou více racionálně a logicky zaměření než ženy,“

dodává k tématu psycholožka, která promluvila pro LP-Life. 

 

„To je jednoduchá otázka, na kterou bohužel není snadná odpověď. Domnívám se, že je tu ve hře více faktorů. Řada žen/pacientek má, zejména v rámci těhotenství a porodu, často velmi specifické a individuální požadavky, kterým není leckdy možné vyhovět, a tak se s nimi obrací na jiné osoby. Svou roli jistě sehrává i nedůvěra v péči ve zdravotnických zařízení, která však v mnoha případech nemusí být oprávněná,“

dodává gynekolog Michal Krčmář pro LP-Life.

S nemožností otěhotnět ženy ještě častěji přistupují k různým variantám toho, jak otěhotnět. Vzývají své ženské lůno, setkávají se s dalšími ženami a podporují se ženskou energií navzájem.

„Probuzení ženského lůna je v dnešní době možná trochu zprofanovaný termín, kterému málokdo skutečně rozumí. Velmi stručně řečeno jde o objevování a zcitlivování ženského (nejen) sexuálního potenciálu. Respektive potenciálu, který nesouvisí pouze se sexualitou v partnerském slova smyslu. V dnešní společnosti se stalo zvykem oddělovat tělo a mysl. Tělo bereme jen jako nástroj a sex pak jako zdroj potěšení nebo cestu k reprodukci. Je potřeba si ale uvědomit, že sexuální energie je náš bytostný prazáklad. A tematicky je zdrojem i pro naše sebevědomí, fyzické zdraví a třeba i finanční hojnost,“

řekla Elen, masérkou a provozní asistentkou studia HARMONY SPA z Prahy pro LP-Life. 

„Víme, že častou příčinou neplodnosti může být narušená psychika, to je zcela ověřený fakt, na tyto obtíže jsou ale k dispozici příslušní specialisté, zejména psychologové. Jako lékař, který působí ve státním zdravotnickém zařízení, jsem vázán nutností vždy respektovat zásady postupů lege artis. V tomto ohledu mám na mysli především ten fakt, že v případě jakýchkoli metod mimo tento rámec reálně neexistuje možnost seriózně ověřit jejich skutečný efekt, tedy ani případné selhání těchto metod. Často jsou totiž postaveny tak, že pokud jim věříte, tak fungují a naopak- s tím však já ve své praxi naprosto nemohu počítat ani se s tím ztotožnit,“

vyjadřuje se k problematice gynekolog Michal Krčmář.

Co se týká léčby pacientů a případné pacientské nespokojenosti, tak je potřeba říci, že velkou roli hrají i faktory na straně pacienta, ale i lékaře. Důležité je podotknout, že zásadní roli hraje komunikace mezi lékařem a pacientem, vzájemná důvěra a dodržování stanovených a dohodnutých cílů. Lékař by měl být profesionál ve svém oboru ve kterém se neustále vzdělává a tuto praxi by měl neustále rozšiřovat a pacient by měl dodržovat stanovený léčebný režim a pravidla na kterých se dohodly.

 „Toto považuji za cestu k úspěchu v léčbě. Já považuji za úspěch věřit poznatkům současné medicínské vědy, která je v současné době na špičkové celosvětové úrovni. Za dobu své medicínské praxe jsem se ještě s vyléčením pacienta tímto způsobem, alternativním, léčitelským, nesetkal,“

řekl Stanislav Popela, lékař.

Otěhotnění a psychika

„Nemohla jsem otěhotnět a lékař se mi nevěnoval dostatečně. Zvolila jsem cestu léčitelskou a pak jsem otěhotněla,“

zmiňuje nejmenovaná žena pro LP-Life. 

„Setkal jsem se opakovaně s tím, jak už jsem řekl, že pomohla cílená psychoterapie. Ostatní postupy nemůžu seriózně hodnotit,“

rozporuje léčitelství gynekolog Krčmář.

Jednou jsem se osobně setkala s tím, že žena nemohla otěhotnět a chodila se s tím léčit k jogínce. Ta jí říkala, že k ní dítě nechce – nebylo to pro tu danou ženou ponižující? Či obrovský tlak na psychiku, a třeba další důvod k tomu, proč neotěhotněla? Zajímalo nás.

„Zkusme se nad tímto problémem zamyslet a přijmout tvrzení dotyčné jogínky jako výchozí pracovní hypotézu, tj. řekněme si, že na základě něčeho, co nemůžeme nijak ověřit, má dejme tomu pravdu. Otázka ale je, co s tím? Jak to odstraní, jak té ženě pomůže? A s jakým úspěchem? Když řeknete A, musíte přece dodat i B. A tady se obavám, že právě to je jádro problému, protože takováto nešťastná formulace může v mnoha případech zapůsobit negativně na křehkou psychiku ženy, která touží otěhotnět a nedaří se jí to, problém se takzvaně zacyklí a pak je velmi obtížné s tím něco udělat,“

odpovídá Krčmář.

Proč ženy nemohou nejčastěji otěhotnět?

„V rámci detekce příčin neplodnosti hovoříme o tzv. faktorech. Dlouhodobě nejčastější příčinou je tubární faktor, tedy problém v oblasti vejcovodů. V poslední době však narůstají i poruchy funkce vaječníků, tedy ovariální faktor, který souvisí zejména s odkladem reprodukce do stále pozdějšího věku žen a rovněž diagnóza endometriózy. Řada případů ale spadá mezi tzv idiopatickou sterilitu, kdy přesnou příčinu neznáme a tam se otevírá prostor pro již zmíněný psychologický faktor a jeho exaktní terapii, která je však často dlouhodobá a vyžaduje vysokou míru trpělivosti ze strany obou partnerů a té se ne vždy dostává,“

dodal gynekolog Krčmář pro LP-Life. 

„Medicína poskytuje jasný rámec a postup léčby a tím pádem dodává jasnou strukturu celé věci. Domnívám se, že ženy mohou přičítat zásluhy léčiteli, ale více věřím v to, že se ženy soustředí na jiné okolnosti v jejich životě a tím se vnitřně uklidní. Lidské zdraví jde ruku v ruce s duševním zdraví. Duševní pohoda přispívá k celkové rovnováze našeho těla a působí tak na celkovou pohodu,“

řekla psycholožky pro LP-Life.

Kdo je kdo

Někdo hovoří o léčitelích, jiný o tom, že věří alternativní medicíně. Jaký je mezi nimi vlastně vzájemný vztah? "Dá se říci, že léčitelství je jednou ze součástí široce rozvětvené alternativní medicíny," říká publicista Jiří Kuchař, jeden z největších znalců alternativní medicíny a léčitelských směrů v zemi pro iDnes.cz.

Kdo je tedy lékař, kdo léčitel a kdo vyznavač alternativní medicíny? 

Lékař: Podle dohledatelných zdrojů je lékař osoba, která je vzdělaná v lékařství s licencí k výkonu lékařské praxe. 

Léčitel: Na webu Pralek.cz se uvádí, že "léčitel je člověk, který o sobě tvrdí, že má mimořádné schopnosti rozpoznat a ovlivnit chorobné změny pacienta. Zda je to pravda a jak to funguje, však nikdo neví. Jsou určitá kritéria, kterými by bylo dobré se řídit před návštěvou léčitele, a která by hovořila v léčitelův prospěch."

Alternativní medicína: Dle 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je "alternativní medicína termín, který se vžil pro vše, co nesplňuje základní kritéria klasické západní medicíny. Zahrnuje rozličné metody od akupunktury, aromaterapie přes fytoterapii, homeopatii, léčbu kovy, drahokamy, barvami, až po masáže, psychotroniku, reflexní terapii, tradiční čínskou medicínu atd."

Pro alternativní medicínu a ostatní metody léčení platí rozhodně přísloví, že „každá mince má dvě strany“. Rub může často představovat nemalá rizika a provozovat ji mohou i laičtí léčitelé. Často se lidé upínají právě na jiné než medicínské řešení neléčitelných diagnóz a nabydou na dojmu, že mají naději na vyléčení. Ovšem, jak uvedl i gynekolog Krčmář, psychika pacientů má velkou roli. A tak možná víra ve vyléčení může pomoci. Nelze popřít, že mnohé z jejích postupů přinášejí terapeutické úspěchy.

Prodej luxusního mezonetu 4 + 1, Praha
Prodej luxusního mezonetu 4 + 1, Praha, Praha 5
Luxusní byt 3+kk s terasou na prodej, Praha 5
Luxusní byt 3+kk s terasou na prodej, Praha 5, Praha 5

zdroj: vlastní dotazování, iDnes, Univerzita Karlova, Pralek.cz, Wikipedia.org, Lidovky.cz 

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze