Zahraniční lékaři v Česku - jiný svět, stejné poselství

V České republice pracuje spousta zahraničních lékařů. Jak se jim u nás žije a vykonává jejich poslání?
16. září 2021
 
Hlavní stránka Nové články

V České republice pracuje přes 3200 doktorů, kteří se narodili v zahraničí. Vyplývá to z nových dat zpracovaných Českou lékařskou komorou (ČLK). Nejčastěji mají tito lékaři diplom ze Slovenska, Ukrajiny nebo Ruska. Následuje Polsko a Bělorusko. Podle Michala Sojky z České lékařské komory je pak za důvodem jejich odchodu do naší země zejména příbuznost jazyků, ale také ne vždy kvalitní a plnohodnotné zdravotnictví jejich rodné země.

Lékařka asijského původu

Narazit na cizince v cizině není nic, co by někoho překvapilo. Narazit ale na cizince a dokonce doktora u nás je stále něco, co tak trochu budí zájem.

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

„Pro nás by bylo výhodou, když už sem jdou, aby se naučili česky a aby tady zůstali. Abychom se nestali přestupní stanicí, odkud záhy odejdou do Německa nebo do Rakouska,“

říká pro LP-Life Michal Sojka.

Lékařka v ochranném oděvu
Lékařka v ochranném oděvu • Zdroj: Pixabay

Naši sousedé

Podle ČLK za posledních asi dvacet let průběžně rostl počet slovenských lékařů v Česku. Teď vývoj stagnuje, protože se na Slovensku zlepšují podmínky ve zdravotnictví.

V České republice v současné době pracuje skoro 2800 slovenských doktorů. Tento trend ale platí i pro jiné země. Odborníci do Česka přichází například z Řecka či Kypru, zemí, kde zravotnictví není stále ještě na takové úrovni, jak si mnozí vystudovaní medici přejí.

Ale nejsou to jen Slováci, kteří sem přicházejí. 

"Hodně zahraničních lékařů přichází do České republiky za lepšími podmínkami, hodně jich tady také studuje, protože naše fakulty mají obecně velmi dobrou pověst,"

řekla pro LP-Life.cz MUDr. Andrea Duchačová z nemocnice v Ústí nad Labem, která dodala:

"Je tu hodně Arabů či Ukrajinců, pár Vietnamců a důvod jejich příchodu je jednoznačně také v tom, že místní nemocnice mají nedostatek svého personálu, tak jsou za jakoukoliv další pomoc vlastně vděční."

Na obrázku jsou lékařky černé pleti
Na obrázku jsou lékařky černé pleti • Zdroj: Freepik

Jednou z lékařů, kteří působí v Česku je také MUDr. Halyna Markin, která se do Čech přistěhovala před 19 lety:

"Svou rodnou vlast se mi popravdě vůbec opouštět nechtělo, nicméně můj ex-manžel měl od dětství sen odstěhovat se kamkoliv z bývalého Sovětského Svazu a tak postupně předsvědčil i mě. To, jak radikálně se změní můj život, by mě ani ve snu nenapadlo."

Rozdíly mezi zeměmi

Ty skutečně, pokud jde o zdravotnictví, jsou a někdy vcelku markantní. Své o tom ví i kyperský kardiolog Andreas Afxentiou. S pracovními podmínkami je - ve srovnání s Kyprem - spokojený. Podle něj totiž kyperský lékař musí být v podstatě čtyřiadvacet hodin denně v pohotovosti.

„Když má pacient problém ve dvě hodiny v noci, má arytmii nebo bolesti na hrudníku, doktor mu nemůže říct, aby se stavil zítra, nebo šel do nemocnice. Tam soukromá medicína funguje tak, že pacient, kdykoliv má problém, zavolá vám jakožto ošetřujícímu lékaři a vy mu telefon zvednete,“

popisuje lékař.

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

Andreas Afxentiou říká, že tady je to jiné. Svou směnu v ordinaci skončí odpoledne a následně se může věnovat rodině. Je mu 34 let a v Česku žije 15 let. Pochází z lékařské rodiny. Jeho otec vystudoval medicínu v bývalém Československu, byl gynekolog a měl nemocnici na Kypru. Andreas dodává, že diplom z Česka má na Kypru velkou cenu.

„Člověk, který tady úspěšně skončí medicínu, a vrátí se na Kypr nebo do Řecka, je považován za mistra svého oboru, který se může pyšnit vynikajícími znalostmi. A zájem o to studovat právě českou medicínu, každoročně roste. Dříve to bylo něco kolem 15 studentů ročně, v současné době je jejich rozmezí mezi 35 až 45 každý rok,”

říká.

Do světa na zkušenou

Jiné to ale není ani s těmi, jež se tady narodili, studovali a nakonec odešli, protože i když je české zdravotnictví považováno za jedno z nejvyspělejších a máme zde opravdové špičky, čeští lékaři se ne vždy cítí dostatečně ohodnoceni za svou práci.

Na obrázku jsou mladí lékaři
Na obrázku jsou mladí lékaři • Zdroj: Freepik

Kdyby tak odešli a zaručili návrat

Letos v únoru uplynulo deset let od výzvy lékařů nespokojených s podmínkami v českém zdravotnictví „Děkujeme, odcházíme“. Mladé doktory láká zahraničí i nadále, většina míří do sousedního Německa. Téma je znovu aktuální v době pandemie, kdy v českých nemocnicích chybí personál. Na české lékaře v cizině apeloval i prezident České lékařské komory Milan Kubek a vyzval je, ať se vrátí pomoci domů. Kvůli české byrokracii však akce skončila fiaskem. Pro mladé doktory to bylo další zklamání z vlasti. Proč vlastně lékaři odcházejí a co jim vadí?

„Když jsem jako studentka medicíny chodila na stáže do nemocnic, bylo to peklo. Přístup k mladým doktorům v Čechách je hrozný. Lékařů je nedostatek, mají obrovskou zodpovědnost a nikdo s nimi nepracuje. Věděla jsem, že budu chtít odejít do zahraničí,“

popisuje Eva Vágner Dunglová důvody svého stěhování do Německa.

Lékař vyšetřující pacienta
Lékař vyšetřující pacienta • Zdroj: Pixabay/ smelendezr97

Důvody odchodů českých lékařů k našim sousedům, a nejen tam, mají společného jmenovatele – systém českého zdravotnictví. Evu zklamala už stáž v nemocnici během studia.

„Ze všech nejdůležitější je v nemocnici uklízečka. Když řekne primáři, že nesmí do pokoje, protože je tam zrovna vytřeno, tak musí i on stát venku. Za uklízečkou jsou pak sestry, které jsou často arogantní a nemají k mladým lékařům respekt. Tahle kombinace nepřispívá k dobrému pracovnímu kolektivu,“

říká Eva, která dokončila medicínu na lékařské fakultě v Praze v létě 2016 a v únoru 2017 se přestěhovala do Berlína. Z jejího ročníku se mnoho spolužáků odhodlávalo ke stejnému kroku, ale nakonec jich v cizině pracuje deset.

Vraťme se ale zpátky do Čech

Co vlastně musí splnit zahraniční lékař, když chce vykonávat praxi v České republice?

Když přijede co České republiky lékař s jiným občanstvím a chce u nás vykonávat lékařskou praxi, může tak učinit jako zaměstnanec, nebo jako smluvní partner zdravotní pojišťovny. V každém případě však musí splnit určité podmínky a parametry, aby mu byl výkon povolání dovolen.

Na obrázku jsou ruce odlišných etnik
Na obrázku jsou ruce odlišných etnik • Zdroj: Freepik

“K výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky je oprávněn pouze takový zahraniční lékař, kterému byla Ministerstvem zdravotnictví ČR uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Pojišťovně pak tedy, pokud jde o doložení vzdělání/kvalifikace zahraničního lékaře, stačí předložit rozhodnutí o uznání způsobilosti vydané ministerstvem, z jehož vlastnictví lze dovodit, že zahraniční lékař splnil všechny legislativně stanovené požadavky k výkonu zdravotnického povolání na území ČR,”

řekl Oldřich Tichý, bývalý tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Jestliže lékař získal odbornou kvalifikaci v jiném členském státě EU, případně ve Švýcarské konfederaci, vydá mu Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. To ale učiní až na základě žádosti (v té musí být uvedeno, kde zamýšlí vykonávat své povolání a jaký druh způsobilosti chce uznat).

Nezbytný je i doklad o tom, že daný lékař má znalost českého jazyka. Pokud doklad chybí, ověří Ministerstvo zdravotnictví ČR jeho znalost pohovorem.

Jazyková bariéra

Jestliže však lékař, zubní lékař nebo farmaceut získal vzdělání mimo EU, musí v ČR vykonat aprobační zkoušku, ve které prokáže své znalosti v oboru a také znalosti českého jazyka. Ta má 4 části. Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Třetí částí je absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti v délce trvání 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby s následnou obhajobou jedné případové studie. Poslední částí je ústní zkouška, při které jsou ověřovány odborné znalosti a schopnost vyjadřovat se v českém jazyce.

Lékař vyšetřující pacienta
Lékař vyšetřující pacienta • Zdroj: Pixabay/ smelendezr97

Kritéria jsou však jedna věc, realita věc druhá, a tak se často setkáme s lékařem, který tu sice povolání vykonává, ale porozumnět mu, je vcelku problém:

“Jednu dobu jsem chodila na gynekologii, kde pracoval lékař ze Sýrie, byl milý, ochotný a o své pacienty se staral opravdu precizně, bohužel já osobně s ním měla jeden dost zásadní problém, nerozumněla jsem mu tak polovinu věcí, které mi říkal,”

řekla pro LP-Life.cz Irena Kolářová.

Jazyková bariéra tak může být skutečně problém a jak sama Irena dodává:

“Nakonec to byl důvod, proč jsem se rozhodla pro jiného lékaře.”

Stejný názor sdílí také MUDr. Duchačová, která řekla:

"Asi více než jakékoliv případné předsudky pacientů vůči lékařům z jiné země je problém v jazykové bariéře. Nepůsobí dobře, když zde pracující lékař neovládá čestinu, protože hrozí, že nebude plně rozumnět všemu, co pacient sděluje."

Následné dilema

Na jedné straně tak může stát skutečný odborník, který ví, co dělá a za kterého byste měli být vděční, na druhé straně je tu ale holý fakt, že když mu nebudete plně rozumnět, jen těžko získáte ucelený obrázek o svém zdravotním stavu. A to může být problém. Navíc je tu i další věc, že ve své zemi máte přece právo na to, abyste se nemuseli stresovat s tím, že nepochytíte vše, co je třeba.

Xenofóbie ve zdravotnictví není

Na obrázku je africký lékař
Na obrázku je africký lékař • Zdroj: Freepik

A být by ani neměla. Jde přeci primárně o to, zlepšit zdraví nebo zachránit pacientovi život a tam předsudky vůči tomu, odkud daný lékař pochází, nemá místo.

Své o tom ví i kurdský lékař Mariwan Majid, který přišel před čtvrt stoletím z Iráku do Česka jako uprchlík. Vystudoval medicínu a stal se jednou z opor špičkové nemocnice IKEM. Zachraňuje život pacientům, kterým selhává srdce. Oženil se, založil rodinu a dnes považuje Česko za svůj domov. Blízkovýchodní kořeny přesto nezapomněl a zprávy o tamních válkách ho trápí.

„Začátek byl stresový – jiná kultura, jiné zvyky,“

vzpomíná Mariwan Majid na dobu, kdy před sedmadvaceti lety přišel do Prahy.

„Očekávalo se, že po šesti měsících budeme schopni rozumět přednáškám, skriptům a knížkám. Nemohl jsem ale sehnat česko-kurdský slovník. Měl jsem jen arabsko-anglický a anglicko-český,“

vybavuje si kuriózní a náročnou cestu k češtině.

Jazyk nakonec zvládl stejně jako studium medicíny. K němu se dostal přes stipendium poskytnuté díky humanitární pomoci. Byl jedním z mála, kdo měl takové štěstí a využil ho naplno.

„Doktor Majid se stal velice záhy plnohodnotným členem kardiochirurgického týmu. Je vynikajícím prvním asistentem a pomáhá zachraňovat lidské životy,“

cení si kolegy bývalý přednosta Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) Jan Pirk.

Majid je take jedním z těch, jež si plně uvědomují svůj původ a velmi tentkou hranici k případné xenofobii. Je jedním z těch, jež nabádají k plné náboženské toleranci a moc dobře ví proč.

Porodník a gynekolog Patrice Awonseba Baba Musah
Porodník a gynekolog Patrice Awonseba Baba Musah • Zdroj: Se svolením Patrice Awonseba Baby Musaha

Věroučný dogmatismus je jedním z motorů pokračujících válek na Blízkém východě.

„Náboženství je vždycky nástrojem. Není důvodem, ale je nástrojem eskalace konfliktů,"

upozorňuje na okolnosti konfliktů, jako je syrská válka nebo boje Islámského státu.

„Myslím, že příběh doktora Majida svědčí o tom, že naše společnost není xenofobní, ale přijme lidi, kteří tady chtějí pracovat a chtějí pomáhat, s otevřenou náručí,“

uvažuje Pirk.

Dodává, že záchrana byla darem a Majid se ho teď snaží vracet skrze záchranu životů. Přitom je podle Pirka skromný:

„Nechlubí se tím, nevyhledává soucit od ostatních. A to je velice chvályhodné.“

Nejdůležitější moment celého příběhu shrnuje Iveta Majidová:

„Myslím, že se snaží těžit z přítomnosti a z toho, že může žít tady v bezpečné zemi a vychovávat děti v bezpečí.“

Lékařka asijského původu
Lékařka asijského původu • Zdroj: Freepik

Příběh doktora Majida však nekoresponduje s tím, co zažila MUDr. Markin: 

"Po přestěhování do ČR jsem se bohužel setkávala s velkou mírou xenofobie, což mě velmi zlomilo a zklamalo. Důvodem bylo patrně to, že většina přistěhovalců z Ukrajiny nemá příliš velké ambice. Jednoduše řečeno, hodně vzdělaných Ukrajinců pracuje na stavbě nebo třeba uklízí a jedou sem jen za jednoduchým výdělkem. Možná právě proto mají lidé v Česku o Ukrajincích pokřivenou a zkreslenou představu. To byl také hlavní důvod, proč jsem si řekla, že pokud se mi zde nepodaří obhájit zkoušky, tak zd nehodlám zůstat. S trochou nadsázky pro mne stěhování bylo něco jako klinická smrt a musela jsem "umřít, abych se mohla znovu narodit". Ale doba se mění a dnes jsem vděčná za své znovuzrození." 

Doktorka Markin tak prošla nelehkým obdobím, dnes je ale za tuto zkušenost vděčná:

"Dnes jsem vděčná za to, že tady mohu být. Miluju tuto zemi, miluju český lid, jejich smysl pro humor, smysl pro pořádek. Jsem tady víc než doma a dokonce jsem zde potkala svou životní lásku, která mi dala nový smysl života. Podařilo se mi obhájit medicínský titul, otevřít soukromou praxi a nakonec také vlastní špičkové medicínské centrum. Mám vlastní společnost s cca dvaceti zaměstnanci, kteří jsou pro mne jako rodina. Dokonce, aniž bych o to usilovala, na základě hodnocení svých pacientech jsem obdržela ocenění "orlové zdravotnictví" jako nejlépe hodnocený lékař."

Poselství lékařů je o tom, aby pomáhali tam, kde je třeba a je úplně jedno, odkud jsou. 

Zdroje: irozhlas.cz, e15.cz, mesec.cz, lkcr.cz, ceskatelevize.cz, ct24.cz

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (1)

Lékařka se stetoskopem
View photo gallery

O autorovi

Jmenuji se Valentina a miluju psaní, sport a pohodové lidi. Ráda cestuji a chodím na jógu, a když čas dovolí, tvořím texty a fotky mojí duši blízké. Jen tak pro radost:)
Valentina Lebová
Luxusní bydlení Praha
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Okolí Prahy

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ

7 + 1 423 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Praha 5

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

8 + 1 471 m²
55 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem
Praha 1

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

4 + KK 245 m², ter. 28 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m

2 + KK 51 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m
Praha 4

Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m

3 + KK 106 m², ter. 14 m²
14 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852
Okolí Prahy

Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852

7 + KK 225 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

4 + KK 232 m², ter. 38 m²
24 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč

5 + KK 162 m², bal. 10 m²
29 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město

3 + 1 123 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m
Praha 10

Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m

4 + KK 131 m², ter. 20 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
52 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m
Praha 6

Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m

4 + KK 119 m², ter. 9 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m
Okolí Prahy

Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m

7 + KK 420 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč
Praha 6

Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč

3 + KK 126 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Praha 7

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m

4 + KK 163 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m

3 + KK 48 m²
37 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

3 + KK 121 m², bal. 10 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město

2 + KK 121 m², ter. 50 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké
Praha 6

Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké

5 + KK 285 m²
95 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 113m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 113m

3 + KK 113 m², ter. 8 m²
19 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m

2 + 1 67 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
57 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2
Praha 3

Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2

4 + KK 289 m², ter. 107 m²
85 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m
Praha 7

Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m

3 + KK 85 m², bal. 4 m²
15 452 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2
Praha 1

Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2

2 + 1 108 m², ter. 14 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m
Praha 1

Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m

5 + KK 217 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m

1 + KK 24 m²
29 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 105m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 105m

3 + 1 105 m²
40 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem Praha 5 - 320m
Praha 5

Luxusní byt na pronájem Praha 5 - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
140 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad
Praha 2

Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad

3 + KK 105 m², bal. 5 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m

6 + KK 226 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks