Covid-19 na "stříbrné" příčce úmrtnosti. Mění se i metodika pitvy

Cévní nemoci na druhém místě v úmrtnosti v Česku vystřídal Covid-19. Zvýšení o 15 % je nadprůměrné.
30. června 2021
 
Hlavní stránka Nové články

Český statistický úřad zveřejnil zprávu o počtu zemřelých v loňském roce, která zohledňuje i počet zemřelých na Covid-19. V porovnání s rokem 2019 u nás vloni zemřelo o 15 % více lidí, překvapivě však Covid-19 je až druhým důvodem úmrtí. Běžně se přitom meziročně úhrn zemřelých mění jen o nízké jednotky procent, z čehož lze usuzovat, že na vysoké úmrtnosti má podíl právě v roce 2019 objevivší se pandemie. Ta například změnila na Slovensku i průběh provádění pitvy.

Mužský obličej v roušce s viry v pozadí

Zdroje: ČSÚ, ÚZIS ČR, Michal Palkovič - patolog, Robert Lischke - lékař

Celkem bylo v roce 2020 nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19, z čehož 11 968 záznamů bylo průběžně hlášeno poskytovateli zdravotních služeb do centrálního systému pro řízení epidemie a 5 267 jich bylo doplněno následně. 

„Provedené validace a vyhodnocení příčin smrti prokázaly, že v 10 539 případech úmrtí, tedy u 61,1 %, byl covid-19 také jeho základní příčinou,“

říká Šárka Daňková, garantka registru List o prohlídce zemřelého ÚZIS ČR. 

Test na Covid-19
Test na Covid-19 • Zdroj: Pixabay

Pitva je určující – a její metodika se změnila

Jak uvádí zpráva Českého statistického úřadu, validace panelu expertů a další rozbory hlášení poskytovatelů zdravotních služeb ukazují, že v cca 5 % úmrtí v loňském roce s covid-19 nesouviselo. A i u těch, kde je nový virus uveden jako základní příčina smrti, je doložena i řada dalších vážných chorob, zejména choroby srdeční, diabetes nebo zhoubné nádory. Skutečnou příčinu úmrtí přitom dokáže odhalit jen pitva.

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6, Praha 6

A právě na to, jak pandemie ovlivnila průběh pitvy, jsme se zeptali Michala Plakoviče, ředitele Sekce soudního lékařství a patologické anatomie na Úřadě pro dohled nad zdravotní péčí v Bratislavě.

„Stále děláme tu činnost, která nám i ze zákona náleží. Zákon nám ukládá v případě podezření na jakoukoli nebezpečnou přenosnou chorobu nařídit výkon pitvy. To znamená, tak jak jsme to dělali dosud, tak to děláme i nadále. Všechny případy z podezření koronavirové infekce, nebo jakékoliv jiné, nařizujeme výkon pitvy,“

objasňuje změnu průběh pitvy pro LP-Life Michal Palkovič. Pitvy se změnily v souvislosti s pandemií celosvětově, a nyní je zřetel přikládán i pitvám lidí, jež už jsou očkovaní.

Lékař ukazující palec nahoru
Lékař ukazující palec nahoru • Zdroj: Pixabay

„Rozdíl je v tom, že nyní se hlavně věnujeme očkovaným pacientům, to znamená úmrtí očkovaných pacientů, kde identifikujeme mechanismy ať už spojené s očkováním, nebo je naopak vylučujeme. Od začátku pandemie se tedy pitvy velmi výrazně změnily. V úvodu pandemie jsme prováděli pitvu u všech pacientů, které jsme měli k dispozici a kde jsme mohli její nařízení ovlivnit. To bylo přibližně v osmdesáti procentech. Dvacet zbývajících procent byli buď pacienti, kteří byli vyšetření až po smrti, nebo u nich důvod na výkon pitvy nebyl, protože šlo o jasný případ. To se měnilo v průběhu druhé vlny, kdy byly pitvy prováděny zejména u podezření, nejasných úmrtí, popřípadě úmrtí mladých lidí z ne zcela jednoznačných příčin. V současnosti se věnujeme tomuto záběru, plus úmrtí očkovaných pacientů.“

V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka

Srdečním chorobám vloni podlehlo celkem 19 171 lidí, na covid-19 zemřelo 10 539 osob. Tyto údaje shromáždil ČSÚ z úmrtních statistik.

Ve srovnání s rokem předchozím, tedy 2019, byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představuje 15% meziroční nárůst. Koronavirová pandemie je statisticky druhým důvodem úmrtí nejen celkově v naší zemi, ale i v jednotlivých krajích, a to s výjimkou krajů Olomouckého a Moravskoslezského, kde byl třetí, za srdečním selháním. 

Křivky se doplňují

Křivka úmrtí přitom do jisté míry kopíruje křivku pandemických vln v Česku. Nejvíce lidí zemřelo v listopadu, a to 15,8 tisíce, následuje říjen a prosinec s téměř 14,2 tisíci obyvatel. A právě do těchto tří měsíců byl koncentrován meziroční nárůst počtu zemřelých.

Muž za oknem, za nímž se vznáší virus
Muž za oknem, za nímž se vznáší virus • Zdroj: Pixabay

Z pohledu kalendářních měsíců byla kromě covidu-19 patrná zvýšená úmrtnost v posledním čtvrtletí i u dalších nemocí, síla covidu-19 byla v roce 2020 největší v listopadu, kdy za jediný měsíc zemřelo na covid 4,5 tisíce osob, tj. dvakrát více než na všechny zhoubné novotvary dohromady.

Covid-19 vystřídal cévní mozkové příhody

Z celkové zprávy ČSÚ pak vyplývá, že průměrný věk zemřelých na covid-19 byl u mužů 77 let a u žen dokonce 81 let, což je u obou pohlaví poměrně vysoký věk. Zajímavé je, že 89 % těchto pacientů zemřelo v nemocnici.

Obecně umírá každý rok zhruba 30 % lidí na různá onemocnění srdce, z nichž dominuje ischemická choroba srdeční, jež byla ze 14,8 % nejčastější příčinou úmrtí i vloni. 

Ke změně však došlo na pomyslné druhé příčce, kde Covid-19 vystřídal cévní nemoci mozku. V roce 2020 však tuto pozici obsadil covid-19 (10,5 tisíce zemřelých, tedy 8 % z celkového počtu úmrtí). Mozkové příhody se s 7,6 tisíci zemřelými posunuly na třetí místo, následovány selháním srdce (6,7 tisíce zemřelých), a zhoubným nádorem plic (5,3 tisíce).

„Pacientů s rakovinou plic je obrovská skupina. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění, které je velice často pozdě diagnostikované a problematicky léčitelné,”

uvedl na adresu zhoubných plicních nádorů pro LP-Life profesor Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Žena v roušce
Žena v roušce • Zdroj: Pixabay

„Koronavirus ovlivnil naši práci v mnoha rovinách. Jednak jsme na začátku museli omezit plánované výkony, takže jsme se dostali do situace, kdy jsme museli provádět určitou selekci, což je samo o sobě eticky i organizačně velmi problematické, ale prostě nebylo zbytí. Navíc každý, kdo má podstoupit operaci, musel a musí být testován na Covid. Další rovinou je i používání ochranných pomůcek, styk s obrovským množstvím pacientů a kolegů, takže obava, že se sami nakazíme, že nakazíme své kolegy, protože se nakazila spousta doktorů i sester. V kontextu transplantačních programů se potýkáme s nedostatkem dárců, někteří naši pacienti se po transplantaci nakazili covidem a zde je obrovská mortalita, která se blíží ke 30 %. Je to logické, protože cílový orgán pro covid-19 jsou plíce,“

zmiňuje problémy loňského roku profesor Lischke.

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5, Praha 5

Zabiják Covid dle věku a krajů

Covid-19 rovněž pronikl do desítky nejčastějších příčin smrti i u zemřelých mladšího věku, tedy 25-44 let, kde obsadil se 72 zemřelými 8. místo, i když jeho podíl na všech úmrtích v tomto věku byl pouze 2,5%. Ve věkové kategorii 45-64 let však obsadil již 5. místo (789 úmrtí; 5 % zemřelých) a u osob o deset let starších, tedy 65-7 letých, místo třetí (2,4 tisíce úmrtí; 8 % zemřelých).

Detailněji podle krajů postihl covid-19 nejvíce kraj Vysočina (10,2 %), naopak nejméně zasáhl Plzeňsko (7,2 %).

Osoba dezinfikující si ruce
Osoba dezinfikující si ruce • Zdroj: Pixabay

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) shrnul základní výsledky analýz mortalitních dat za rok 2020, jejichž detailnější publikace bude následovat. Zpracování dat probíhalo v souladu s mezinárodními metodikami, kdy se za úmrtí v důsledku covid-19 dle Světové zdravotnické organizace (WHO) definuje úmrtí v důsledku klinicky odpovídajícího onemocnění u osoby s potvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem covid-19, pokud není přítomna jiná příčina úmrtí.

Doufejme tedy, že statisticky se situace bude jen zlepšovat. Výsledky budou jistě v roce 2021 ovlivněny druhou, a možní i třetí, podzimní vlnou pandemie. Nezbývá než věřit, že očkování a další výzkumy pomohou zvýšenou úmrtnost zastavit.

 

 

 

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (0)

View photo gallery

O autorovi

V médiích se pohybuji už přes polovinu svého života, hlavně v lifestylových titulech, které mi kdysi změnily životní styl, v dobrém i zlém. Mou největší vášní je cestování, fotografování a potápění. Posledních 14 let jsem žila všude možně po světě a živila se především jako podmořský fotograf a psavec - spolupracovala jsem s lifestylovými médii a vytvářela obsah webů a texty na klíč. Z cest jsem si také přivezla krásného synka, který je mým nejlepším učitelem, motorem, ale i brzdou. Nová práce mi dovoluje spojit všechno, co mám ráda.
Kristina Vacková
Luxusní bydlení Praha
Prodej luxusního bytu, Karlín - 100m
Praha 8

Prodej luxusního bytu, Karlín - 100m

2 + KK 100 m², bal. 13 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Nové Město
Praha 2

Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Nové Město

7 + KK 259 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Braník-263m2
Praha 4

Luxusní vila na prodej Braník-263m2

5 + KK 263 m²
26 558 615 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou na prodej - Praha
Praha 1

Luxusní penthouse s terasou na prodej - Praha

4 + KK 221 m², ter. 75 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m

6 + KK 632 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 109 m²
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 109 m²

3 + KK 109 m²
17 942 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 288m
Praha 1

Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 288m

5 + 1 288 m², ter. 42 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
50 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Vinohrady - 138
Praha 3

Luxusní byt na pronájem, Vinohrady - 138

3 + 1 138 m², ter. 33 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Vinohrady - 84
Praha 3

Luxusní byt na pronájem, Vinohrady - 84

3 + 1 84 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej na Praze 7 - 124m
Praha 7

Byt na prodej na Praze 7 - 124m

3 + KK 124 m²
19 800 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
120 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

5 + KK 178 m², bal. 30 m²
55 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

2 + KK 77 m², bal. 6 m²
24 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

3 + KK 101 m², bal. 24 m²
34 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

3 + KK 101 m², ter. 24 m²
34 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5
Praha 5

Pronájem luxusního bytu s terasou - Praha 5

2 + KK 77 m², bal. 6 m²
24 900 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila k prodeji, Praha 5 - 257m
Praha 5

Luxusní vila k prodeji, Praha 5 - 257m

5 + 1 257 m²
32 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na pronájem v Nebušicích-223m2
Praha 6

Luxusní vila na pronájem v Nebušicích-223m2

5 + 1 223 m²
70 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu Praha
Praha 4

Pronájem luxusního bytu Praha

4 + KK 246 m², ter. 39 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady
Praha 2

Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady

2 + KK 53 m², bal. 3 m²
11 850 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Vila na pronájem - Praha 6 - Hanspaulka - 256m
Praha 6

Vila na pronájem - Praha 6 - Hanspaulka - 256m

5 + KK 256 m², bal. 15 m², ter. 24 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4
Praha 4

Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4

3 + KK 137 m², ter. 17 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej Praha
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej Praha

4 + 1 242 m², ter. 68 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4
Praha 4

Pronájem luxusního bytu s terasami Praha 4

3 + KK 137 m², ter. 17 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem Na Hřebenkách - Praha
Praha 5

Luxusní byt na pronájem Na Hřebenkách - Praha

4 + KK 199 m², ter. 14 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady
Praha 2

Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady

2 + KK 57 m²
11 700 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady
Praha 2

Luxusní byt na prodej - Praha 2 - Vinohrady

2 + KK 57 m²
11 920 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej - Praha 6 - Liboc - 47m
Praha 6

Byt na prodej - Praha 6 - Liboc - 47m

2 + 1 49 m², bal. 2 m²
5 746 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej - Praha 6 - Liboc - 105m
Praha 6

Byt na prodej - Praha 6 - Liboc - 105m

3 + KK 105 m²
10 934 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej - Praha 8 - Libeň - 60m
Praha 8

Byt na prodej - Praha 8 - Libeň - 60m

2 + 1 60 m²
6 589 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej - Praha 8 - Libeň - 73m
Praha 8

Byt na prodej - Praha 8 - Libeň - 73m

2 + 1 73 m²
7 490 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 721m
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 721m

Atypický 721 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt - Praha 1 - Petrská čtvrť - 130m
Praha 1

Prostorný byt - Praha 1 - Petrská čtvrť - 130m

4 + 1 130 m²
20 755 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 387m2
Praha 1

Kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 387m2

Atypický 387 m²
155 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem-Praha 3
Praha 3

Byt na pronájem-Praha 3

5 + KK 184 m²
80 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostor na prodej na Praze 8 - Karlín
Praha 8

Obchodní prostor na prodej na Praze 8 - Karlín

Atypický 489 m², ter. 211 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem-Praha
Praha 3

Byt na pronájem-Praha

3 + 1 116 m²
49 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m
Praha 5

Luxusní byt na prodej na Praze 5 -115m

3 + KK 115 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt v historické budově Praha 6 - 210m
Praha 6

Byt v historické budově Praha 6 - 210m

4 + KK 210 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt s terasami Hřebenky - 251m
Praha 5

Luxusní byt s terasami Hřebenky - 251m

5 + KK 251 m², ter. 26 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostor na prodej na Praze 5 - 358m
Praha 5

Obchodní prostor na prodej na Praze 5 - 358m

Atypický 358 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks