Covid-19 na "stříbrné" příčce úmrtnosti. Mění se i metodika pitvy

Cévní nemoci na druhém místě v úmrtnosti v Česku vystřídal Covid-19. Zvýšení o 15 % je nadprůměrné.
30. června 2021
 
Hlavní stránka Nové články

Český statistický úřad zveřejnil zprávu o počtu zemřelých v loňském roce, která zohledňuje i počet zemřelých na Covid-19. V porovnání s rokem 2019 u nás vloni zemřelo o 15 % více lidí, překvapivě však Covid-19 je až druhým důvodem úmrtí. Běžně se přitom meziročně úhrn zemřelých mění jen o nízké jednotky procent, z čehož lze usuzovat, že na vysoké úmrtnosti má podíl právě v roce 2019 objevivší se pandemie. Ta například změnila na Slovensku i průběh provádění pitvy.

Mužský obličej v roušce s viry v pozadí

Zdroje: ČSÚ, ÚZIS ČR, Michal Palkovič - patolog, Robert Lischke - lékař

Celkem bylo v roce 2020 nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19, z čehož 11 968 záznamů bylo průběžně hlášeno poskytovateli zdravotních služeb do centrálního systému pro řízení epidemie a 5 267 jich bylo doplněno následně. 

„Provedené validace a vyhodnocení příčin smrti prokázaly, že v 10 539 případech úmrtí, tedy u 61,1 %, byl covid-19 také jeho základní příčinou,“

říká Šárka Daňková, garantka registru List o prohlídce zemřelého ÚZIS ČR. 

Test na Covid-19
Test na Covid-19 • Zdroj: Pixabay

Pitva je určující – a její metodika se změnila

Jak uvádí zpráva Českého statistického úřadu, validace panelu expertů a další rozbory hlášení poskytovatelů zdravotních služeb ukazují, že v cca 5 % úmrtí v loňském roce s covid-19 nesouviselo. A i u těch, kde je nový virus uveden jako základní příčina smrti, je doložena i řada dalších vážných chorob, zejména choroby srdeční, diabetes nebo zhoubné nádory. Skutečnou příčinu úmrtí přitom dokáže odhalit jen pitva.

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí, Praha 6

A právě na to, jak pandemie ovlivnila průběh pitvy, jsme se zeptali Michala Plakoviče, ředitele Sekce soudního lékařství a patologické anatomie na Úřadě pro dohled nad zdravotní péčí v Bratislavě.

„Stále děláme tu činnost, která nám i ze zákona náleží. Zákon nám ukládá v případě podezření na jakoukoli nebezpečnou přenosnou chorobu nařídit výkon pitvy. To znamená, tak jak jsme to dělali dosud, tak to děláme i nadále. Všechny případy z podezření koronavirové infekce, nebo jakékoliv jiné, nařizujeme výkon pitvy,“

objasňuje změnu průběh pitvy pro LP-Life Michal Palkovič. Pitvy se změnily v souvislosti s pandemií celosvětově, a nyní je zřetel přikládán i pitvám lidí, jež už jsou očkovaní.

Lékař ukazující palec nahoru
Lékař ukazující palec nahoru • Zdroj: Pixabay

„Rozdíl je v tom, že nyní se hlavně věnujeme očkovaným pacientům, to znamená úmrtí očkovaných pacientů, kde identifikujeme mechanismy ať už spojené s očkováním, nebo je naopak vylučujeme. Od začátku pandemie se tedy pitvy velmi výrazně změnily. V úvodu pandemie jsme prováděli pitvu u všech pacientů, které jsme měli k dispozici a kde jsme mohli její nařízení ovlivnit. To bylo přibližně v osmdesáti procentech. Dvacet zbývajících procent byli buď pacienti, kteří byli vyšetření až po smrti, nebo u nich důvod na výkon pitvy nebyl, protože šlo o jasný případ. To se měnilo v průběhu druhé vlny, kdy byly pitvy prováděny zejména u podezření, nejasných úmrtí, popřípadě úmrtí mladých lidí z ne zcela jednoznačných příčin. V současnosti se věnujeme tomuto záběru, plus úmrtí očkovaných pacientů.“

V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka

Srdečním chorobám vloni podlehlo celkem 19 171 lidí, na covid-19 zemřelo 10 539 osob. Tyto údaje shromáždil ČSÚ z úmrtních statistik.

Ve srovnání s rokem předchozím, tedy 2019, byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představuje 15% meziroční nárůst. Koronavirová pandemie je statisticky druhým důvodem úmrtí nejen celkově v naší zemi, ale i v jednotlivých krajích, a to s výjimkou krajů Olomouckého a Moravskoslezského, kde byl třetí, za srdečním selháním. 

Křivky se doplňují

Křivka úmrtí přitom do jisté míry kopíruje křivku pandemických vln v Česku. Nejvíce lidí zemřelo v listopadu, a to 15,8 tisíce, následuje říjen a prosinec s téměř 14,2 tisíci obyvatel. A právě do těchto tří měsíců byl koncentrován meziroční nárůst počtu zemřelých.

Muž za oknem, za nímž se vznáší virus
Muž za oknem, za nímž se vznáší virus • Zdroj: Pixabay

Z pohledu kalendářních měsíců byla kromě covidu-19 patrná zvýšená úmrtnost v posledním čtvrtletí i u dalších nemocí, síla covidu-19 byla v roce 2020 největší v listopadu, kdy za jediný měsíc zemřelo na covid 4,5 tisíce osob, tj. dvakrát více než na všechny zhoubné novotvary dohromady.

Covid-19 vystřídal cévní mozkové příhody

Z celkové zprávy ČSÚ pak vyplývá, že průměrný věk zemřelých na covid-19 byl u mužů 77 let a u žen dokonce 81 let, což je u obou pohlaví poměrně vysoký věk. Zajímavé je, že 89 % těchto pacientů zemřelo v nemocnici.

Obecně umírá každý rok zhruba 30 % lidí na různá onemocnění srdce, z nichž dominuje ischemická choroba srdeční, jež byla ze 14,8 % nejčastější příčinou úmrtí i vloni. 

Ke změně však došlo na pomyslné druhé příčce, kde Covid-19 vystřídal cévní nemoci mozku. V roce 2020 však tuto pozici obsadil covid-19 (10,5 tisíce zemřelých, tedy 8 % z celkového počtu úmrtí). Mozkové příhody se s 7,6 tisíci zemřelými posunuly na třetí místo, následovány selháním srdce (6,7 tisíce zemřelých), a zhoubným nádorem plic (5,3 tisíce).

„Pacientů s rakovinou plic je obrovská skupina. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění, které je velice často pozdě diagnostikované a problematicky léčitelné,”

uvedl na adresu zhoubných plicních nádorů pro LP-Life profesor Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Žena v roušce
Žena v roušce • Zdroj: Pixabay

„Koronavirus ovlivnil naši práci v mnoha rovinách. Jednak jsme na začátku museli omezit plánované výkony, takže jsme se dostali do situace, kdy jsme museli provádět určitou selekci, což je samo o sobě eticky i organizačně velmi problematické, ale prostě nebylo zbytí. Navíc každý, kdo má podstoupit operaci, musel a musí být testován na Covid. Další rovinou je i používání ochranných pomůcek, styk s obrovským množstvím pacientů a kolegů, takže obava, že se sami nakazíme, že nakazíme své kolegy, protože se nakazila spousta doktorů i sester. V kontextu transplantačních programů se potýkáme s nedostatkem dárců, někteří naši pacienti se po transplantaci nakazili covidem a zde je obrovská mortalita, která se blíží ke 30 %. Je to logické, protože cílový orgán pro covid-19 jsou plíce,“

zmiňuje problémy loňského roku profesor Lischke.

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m, Praha 7

Zabiják Covid dle věku a krajů

Covid-19 rovněž pronikl do desítky nejčastějších příčin smrti i u zemřelých mladšího věku, tedy 25-44 let, kde obsadil se 72 zemřelými 8. místo, i když jeho podíl na všech úmrtích v tomto věku byl pouze 2,5%. Ve věkové kategorii 45-64 let však obsadil již 5. místo (789 úmrtí; 5 % zemřelých) a u osob o deset let starších, tedy 65-7 letých, místo třetí (2,4 tisíce úmrtí; 8 % zemřelých).

Detailněji podle krajů postihl covid-19 nejvíce kraj Vysočina (10,2 %), naopak nejméně zasáhl Plzeňsko (7,2 %).

Osoba dezinfikující si ruce
Osoba dezinfikující si ruce • Zdroj: Pixabay

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) shrnul základní výsledky analýz mortalitních dat za rok 2020, jejichž detailnější publikace bude následovat. Zpracování dat probíhalo v souladu s mezinárodními metodikami, kdy se za úmrtí v důsledku covid-19 dle Světové zdravotnické organizace (WHO) definuje úmrtí v důsledku klinicky odpovídajícího onemocnění u osoby s potvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem covid-19, pokud není přítomna jiná příčina úmrtí.

Doufejme tedy, že statisticky se situace bude jen zlepšovat. Výsledky budou jistě v roce 2021 ovlivněny druhou, a možní i třetí, podzimní vlnou pandemie. Nezbývá než věřit, že očkování a další výzkumy pomohou zvýšenou úmrtnost zastavit.

 

 

 

Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (0)

View photo gallery

O autorovi

V médiích se pohybuji už přes polovinu svého života, hlavně v lifestylových titulech, které mi kdysi změnily životní styl, v dobrém i zlém. Mou největší vášní je cestování, fotografování a potápění. Posledních 14 let jsem žila všude možně po světě a živila se především jako podmořský fotograf a psavec - spolupracovala jsem s lifestylovými médii a vytvářela obsah webů a texty na klíč. Z cest jsem si také přivezla krásného synka, který je mým nejlepším učitelem, motorem, ale i brzdou. Nová práce mi dovoluje spojit všechno, co mám ráda.
Kristina Vacková
Luxusní bydlení Praha
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Okolí Prahy

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ

7 + 1 423 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Praha 5

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

8 + 1 471 m²
55 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem
Praha 1

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

4 + KK 245 m², ter. 28 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m

2 + KK 51 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m
Praha 4

Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m

3 + KK 106 m², ter. 14 m²
14 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852
Okolí Prahy

Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852

7 + KK 225 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

4 + KK 232 m², ter. 38 m²
24 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč

5 + KK 162 m², bal. 10 m²
29 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město

3 + 1 123 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m
Praha 10

Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m

4 + KK 131 m², ter. 20 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
52 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m
Praha 6

Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m

4 + KK 119 m², ter. 9 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m
Okolí Prahy

Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m

7 + KK 420 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč
Praha 6

Mezonetový byt na prodej - Praha 6 - Bubeneč

3 + KK 126 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Praha 7

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m

4 + KK 163 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m

3 + KK 48 m²
37 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

3 + KK 121 m², bal. 10 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město

2 + KK 121 m², ter. 50 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké
Praha 6

Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké

5 + KK 285 m²
95 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 113m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 113m

3 + KK 113 m², ter. 8 m²
19 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m

2 + 1 67 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
57 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2
Praha 3

Luxusní byt na pronájem na Praze 3 -182m2

4 + KK 289 m², ter. 107 m²
85 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m
Praha 7

Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m

3 + KK 85 m², bal. 4 m²
15 452 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2
Praha 1

Luxusní byt na pronájem na Malé Straně- 105m2

2 + 1 108 m², ter. 14 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m
Praha 1

Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m

5 + KK 217 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 24m

1 + KK 24 m²
29 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 105m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 105m

3 + 1 105 m²
40 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem Praha 5 - 320m
Praha 5

Luxusní byt na pronájem Praha 5 - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
140 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad
Praha 2

Luxusní byt k pronájmu s výhledem na Vyšehrad

3 + KK 105 m², bal. 5 m²
38 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m

6 + KK 226 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks