Černý, bílý nebo míšenec: "Hejteři" se nezastaví před ničím

Záleží na vzdělání a osobní zkušenosti. Většinový názor Čechů je ale benevolentní
06. prosince 2021
 
Hlavní stránka Nové články

Na konci srpna jsme na LP-Life.cz otevřeli téměř čtyři měsíce trvající tematický cyklus článků, rozhovorů a osobních zkušeností o xenofobii, rasismu, národnostních menšinách a rasové nesnášenlivosti. Jaké jsou závěry?

Dva přátelé odlišného etnika.

V rámci bloku, který byl zároveň i jakousi sondou do myšlení Čechů, jsme vydali přes 20 článků. Nejen reakce čtenářů, ale také výsledky ankety, jíž jsme koncipovali v duchu „vybrali byste si černého nebo bílého pejska?“ se nedají zobecnit na to, jak Češi smýšlejí o jiných etnikách, ale lze z nich rozhodně vyvodit obecnou roli a vliv sociálních médií na náš život a na nezřízenou touhu se zviditelnit. 

Netradičně vypadající žena dívající se skrze listy
Netradičně vypadající žena dívající se skrze listy • Zdroj: Unsplash / Alex Iby

Hejteři a jejich obecná nenávist

Ono odosobnění, která nám právě sociální média poskytují, dalo vzniknout zcela nové kategorii lidí. Hejteři. Ti, kdo nenávidí kohokoli a cokoli, vždy mají na vše svůj názor a jen ten je správný. Ke všemu mají potřebu se vyjádřit, vše komentovat, ale hlavně každého urážet. Navíc i články, které jsou o cizím neštěstí, katastrofě nebo utrpení, které je nezpochybnitelné, nezapomenou opatřit smajlíkem, aby ukázali, jak moc jich se to netýká. 

Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie.
Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie. • Zdroj: LP-Life.cz

Přitom býti hejterem je samo o sobě v pořádku, pokud už někdo potřebuje své city takto ventilovat. Měl by ale své emoce obrátit spíše ke konkrétnímu člověku, který mu skutečně ublížil, než je uplatňovat a generalizovat na celou skupinu. I já sama jsem vyrostla na písních „Bílej jezdec jede tmou“, ale nemám potřebu své malinké fobie veřejně propírat.

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6, Praha 6

Tato skutečnost, která vyplynula z příspěvků, je také tím, co je v poslední době velmi často diskutováno i v odborných kruzích. A možná je to i důvod, proč se stále více lidí od sociálních médií odvrací a zavírá své účty.

Pejsek

Naše čtenářská anketa o pejscích nebyla prvoplánová. Ač nehovořila o tom, že výběr mezi černým a pomerančovým pejskem je ve skrytém významu o barvě pleti či etniku, takový byl záměr redakce. Ukázat, zda by si víc lidí ze dvou úplně stejně roztomilých pejsků vybralo „černého“ nebo „bílého“, tedy zde pomerančového. A, světe, div se, vyhrál ten pomerančový. Samozřejmě, že naše pohnutky nelze zobecnit, protože ne každý mohl rozkrýt, co se za anketou skrývá, podvědomí ale možná zvolilo za vás. 

Pejskové z ankety LP-Life.
Pejskové z ankety LP-Life. • Zdroj: LP-Life

A podobně je to i s modelkami. Zamysleli jsme se nad tím, proč obecně Češi nekliknou na černou modelku a proč sebekrásnější čokoládové dívky na titulce prostě čtenost článku neudělají. Zajímavé je, že u černochů je to naopak – na obrázek černocha klikne každý, a přitom právě zde, v článku „Na vlastní pěst: Vzala jsem si černocha“ se nejvíce projevilo, jak se našinec-hejter na smíšená manželství dívá. 

Samozřejmě, že ani zde nelze zobecňovat, protože nenávistné komentáře byly často usměrňovány těmi, kdo jsou názorově daleko otevřenější. A bylo jich také dost, a navíc si myslíme, že právě ti liberálnější nemají potřebu se veřejně vyjadřovat.

Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie.
Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie. • Zdroj: LP-Life.cz
Černé štěně.
Černé štěně. • Zdroj: Freepik

Černoši, Vietnamci, Rusové, Romové, ale i Britové

Naše příspěvky se zaměřily na národnostní menšiny žijící u nás. Na jejich pocity v zemi, kde se většinou nenarodili. I na to, jak se jim tu žije a pracuje. Podívali jsme se na lékaře, ale i další lidi nečeského původu pracující v bezpečnostních složkách, u hasičů i policie. Nejvíce emocí vzbudil rozhovor s porodníkem z Ghany, ale i osobní zkušeností Slovenky, která si vzala za muže černocha, nebo vietnamské policistky, která je v Čechách doma.

Detail dvou mužských tváří.
Detail dvou mužských tváří. • Zdroj: Freepik

Specifický pro naše prostředí je především vztah k Romům, daný spíše nekvalitou sociálního systému, a potom i vztah k menšinám daný historickými souvislostmi, jako jsou například Rusové nebo Němci. Už by bylo pomalu na čase oprostit se od uzavřených kapitol a spíše se starat v této nelehké době začít myslet na budoucnost než se neustále utápět ve starých křivdách minulosti, jež se už navíc týkají jen malého počtu z nás.

Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie.
Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie. • Zdroj: LP-Life.cz

Realita venku a na papíře či obrazovce

Pokusili jsme se ukázat, že většinou nezáleží na tom, jakou máte barvu pleti, ale na kvalitě člověka a jeho osobnosti. A samozřejmě ani zde hejteři nemlčeli. A opět i v tomto případě nejvíce v souvislosti s „čistou“ rasou, mísením kultur a slučováním neslučitelného. Budiž nám ale ke cti, že články o milionářích, ať už z pohledu smíšených manželství či párů jiné národnosti, jsou vždy úspěšné.

Zajímavé je, že většina těch, kdo u nás žijí, bez ohledu na zemi, z jaké k nám přišli, se zde cítí doma a jen málokdo se ve skutečnosti setkal s jízlivými nebo dokonce rasistickými poznámkami. Protože venku, kde je skutečný život, nemá většina lidí čas na to se vůbec zabývat něčím takovým, jako je odlišnost. Zato v médiích, kde se vše glosuje anonymně a nedá to žádnou práci, tam se ozve těch pár potrefených hus, kterých by si obvykle nikdo nevšiml. Takoví lidé jsou pak největšími diskutéry a hnáni touhou po zviditelnění se páchají jen zlo, vzbuzují vědomí kolektivního strachu a podněcují k nenávisti.

Ruce různých odstínů kůže.
Ruce různých odstínů kůže. • Zdroj: Unsplash / Clay Banks

Rychlé zpovědi s odborníky

Rychlé zpovědi se zaměřily na odbornější témata. Pohovořili jsme se socioložkou a odbornicí na rovnost pohlaví Silvií Porubanovou, která se hodně rozhovořila právě o sociálních sítích jako prostoru pro rasismus a jiné fobie. Z radikálnějších osobností jsme udělali rozhovor s Tomiem Okamurou, předsedou SPD, či europoslancem Milanem Uhríkem. O rasismu naopak nám řekl oblíbený a velmi netradiční Róm Radek Banga, který je, spolu s Alexandrem Daškem, jen dalším důkazem toho, že i mezi Romy se najdou výjimky, které, když chtějí, někam to dotáhnou. (A vidíte, i toto tvrzení je vlastně xenofobní…) Na druhou stranu oba se zmínili o rasismu naopak, tedy o chování Romů vzhledem k bílým.

Skupina přátel v družné zábavě.
Skupina přátel v družné zábavě. • Zdroj: Unsplash / Valiant

Velmi specifickou rychlou zpověď nám poskytla i řádová sestra Lamyia, jež někde veřejně prohlásila, že si myslí, že kdyby mohl, Ježíš by měl TikTok – a byla za to masově kritizována.

A právě tyto malé zmínky ukazují jediné – ve skutečnosti opravdu nezáleží na barvě pleti. Ale na vzdělání, názorech, otevřené hlavě i otevřenosti směrem ven, ke svému okolí. Dozvěděli jsme se mnohé o rasismu naopak, s nímž se potýká celý svět. 

Dva přátelé v restauraci.
Dva přátelé v restauraci. • Zdroj: Profimedia

Normální je nechválit

Pokud se podíváme na komentáře k jednotlivým článkům, i z toho, jak jsou formulovány, je patrné, že na čem skutečně záleží, je vzdělání. Téměř u každého článku, jenž je publikován na jakýchkoli sledovaných kanálech, se objevují desítky komentářů. Jen málokteré jsou ale k tématu. Většina z nich uráží a kritizuje samotného redaktora či autora článku. Pro většinu jsou typická sprostá slova, urážky a hrubky. Všimli jste si, jak málo příspěvků někoho pochválí? 

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m, Praha 5

Rasismus jako takový si dnes do úst bere kdekdo. Operuje s ním Evropská unie, aktivisté, nejrůznější skupiny. Z médií dennodenně slyšíme o rasově motivovaných útocích, rasové nesnášenlivosti nebo rasově podmíněném jednání. Málokdo si ale uvědomuje že více než rasismus naším světem hýbe xenofobie. A to se nám, doufám, v naší sérii článků povedlo ukázat.

Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie.
Příspěvky čtenářů k tématu xenofobie. • Zdroj: LP-Life.cz

Není na čase se zamyslet sami nad sebou? Proč máme potřebu komentovat všechno, hodnotit skutky a činy a myšlenky každého? Proč raději nemlčíme a nepokusíme se být lepšími? Zní to jako klišé (a já vím, že hejteři se ozvou), ale kdybychom méně mluvili a více konali, svět by byl lepším místem.

Dvě kamarádky jiného etnika.
Dvě kamarádky jiného etnika. • Zdroj: Profimedia

A proto nám nezbývá než uzavřít celý blok slovy britského filozofa Bertranda Russella:

„Kolektivní strach podněcuje stádní instinkt a má tendenci vyvolávat zuřivost vůči těm, kteří nejsou považováni za členy stáda." 

Nebo ještě lépe slovy amerického historika a spisovatele Aberjhaniho:

„Jednoduché změny úhlu pohledu mohou otevřít dveře k rozšíření vědomí stejně snadno jako rigidní dispozice mohou uzavřít srdce a mysl před takovým zvýšeným vědomím. Obecně záleží na tom, zda dovolíte strachu a násilí, aby ovládaly vaše jednání, nebo zda dáte moudrosti, odvaze a soucitu možnost, aby tak činily."

Zdroje: ankety LP-Life, LP-Life.cz, vlastní dotazování

Dvě kamarádky v objetí.
Dvě kamarádky v objetí. • Zdroj: Profimedia
Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (1)

Bílá štěňata.
View photo gallery

O autorovi

V médiích se pohybuji už přes polovinu svého života, hlavně v lifestylových titulech, které mi kdysi změnily životní styl, v dobrém i zlém. Mou největší vášní je cestování, fotografování a potápění. Posledních 14 let jsem žila všude možně po světě a živila se především jako podmořský fotograf a psavec - spolupracovala jsem s lifestylovými médii a vytvářela obsah webů a texty na klíč. Z cest jsem si také přivezla krásného synka, který je mým nejlepším učitelem, motorem, ale i brzdou. Nová práce mi dovoluje spojit všechno, co mám ráda.
Kristina Vacková
Luxusní bydlení Praha
Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ
Okolí Prahy

Funkcionalistická vila na prodej, Praha-západ

7 + 1 423 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m
Praha 5

Luxusní vila na prodej, Praha 5 - 471m

8 + 1 471 m²
55 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6 - 590

590 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem
Praha 1

Luxusní byt na prodej s terasou a výhledem

4 + KK 245 m², ter. 28 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - 51m

2 + KK 51 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m
Praha 4

Prodej luxusního bytu, Praha 4 - 106m

3 + KK 106 m², ter. 14 m²
14 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852
Okolí Prahy

Dům u jezera s tenisovým kurtem - pozemek 2852

7 + KK 225 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m
Praha 5

Luxusní byt na prodej, Praha 5 - 232m

4 + KK 232 m², ter. 38 m²
24 990 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej luxusního bytu 5+kk Praha 7 - Bubeneč

5 + KK 162 m², bal. 10 m²
29 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Prodej luxusního bytu, Praha 1 - Nové Město

3 + 1 123 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m
Praha 10

Prodej luxusního bytu, Praha 10 - 131m

4 + KK 131 m², ter. 20 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
52 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m
Praha 6

Luxusní byt na prodej, Praha 6 -127m

4 + KK 119 m², ter. 9 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m
Okolí Prahy

Prodej luxusní vily, Praha-východ - 420m

7 + KK 420 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Byt se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 107m2
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 107m2

3 + KK 107 m², ter. 13 m²
20 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6
Praha 6

Luxusní rodinná vila na pronájem - Praha 6

5 + 1 267 m², bal. 12 m², ter. 12 m²
110 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m
Praha 7

Prostorný byt 4+kk v Troji - 163m

4 + KK 163 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 191m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 191m

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč
Praha 7

Prodej kanceláře se zahradou Praha 7 - Bubeneč

4 + KK 111 m²
23 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

Luxusní byt 3+kk v Tróji - 111m

3 + KK 121 m², bal. 10 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2
Praha 6

Pronájem luxusní vily Praha 6 - 201m2

3 + KK 201 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké
Praha 6

Pronájem rodinného domu, Praha 6 - Šárecké

5 + KK 285 m²
95 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse s terasou Troja 310m
Praha 7

Luxusní penthouse s terasou Troja 310m

6 + KK 310 m², ter. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m
Praha 1

Byt na prodej, Praha 1 - Nové Město - 67m

2 + 1 67 m²
11 500 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190
Praha 3

Luxusní mezonet na pronájem - Praha 3 - 190

2 + KK 190 m², bal. 5 m², ter. 50 m²
55 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m
Praha 7

Prodej bytu 3+kk - Praha 7,85m

3 + KK 85 m², bal. 4 m²
15 452 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m
Praha 1

Luxusní byt 5+kk na pronájem - Praha 1 - 217m

5 + KK 217 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky
Praha 4

Bytový dům na prodej - Praha 4 - Hodkovičky

7 + KK 453 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč
Praha 6

Luxusní vila na prodej na Praze 6-Bubeneč

12 + 2 1044 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu - Praha 1 - Pařížská
Praha 1

Luxusní byt k pronájmu - Praha 1 - Pařížská

3 + KK 148 m², bal. 8 m²
97 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m
Praha 6

Luxusní penthouse na prodej, Praha 6 - 226m

6 + KK 226 m², ter. 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m
Praha 10

Byt s terasou na pronájem Praha 10 - 73m

2 + KK 73 m², ter. 14 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní prvorepubliková vila na prodej v Praze

Luxusní prvorepubliková vila na prodej v Praze

9 + 2 620 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 107m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 107m

3 + KK 107 m², ter. 10 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 116m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 116m

3 + KK 116 m², ter. 11 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m
Praha 1

Luxusní byt na pronájem, Praha 1 - 76m

3 + KK 48 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 2 - Vinohrady - 36m2
Praha 2

Pronájem bytu Praha 2 - Vinohrady - 36m2

1 + KK 36 m², bal. 1 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Pronájem bytu Praha 1 - Nové Město

2 + KK 121 m², ter. 50 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Prodej luxusního bytu, Troja - 113m
Praha 7

Prodej luxusního bytu, Troja - 113m

3 + KK 113 m², ter. 8 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks